Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Lärande och kompetensutbyte på en IT-avdelning

Bondesson, Ida LU and Klongkumnuangarn Ljungdahl, Alexandra LU (2021) PEDK21 20202
Education
Abstract (Swedish)
Sveriges arbetsmarknad är under ständig förändring och
utveckling i takt med samhället. För första gången är fyra olika generationer ute på arbetsmarknaden samtidigt, där alla bär på olika erfarenheter och egenskaper som måste överbryggas för att skapa ett gott lärandeklimat.

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur en IT-avdelning på en av Sveriges största telekomföretag ser på och förhåller sig till kunskapsutbyte och lärande på arbetsplatsen. Vidare syftar arbetet till att presentera medarbetares upplevelser kring satsningen inom områdena lärande, kompetensutveckling och kunskapsutbyte samt den påverkan som anställningstid och generationstillhörighet har inom detta. Undersökningen utförs på ett av Sveriges... (More)
Sveriges arbetsmarknad är under ständig förändring och
utveckling i takt med samhället. För första gången är fyra olika generationer ute på arbetsmarknaden samtidigt, där alla bär på olika erfarenheter och egenskaper som måste överbryggas för att skapa ett gott lärandeklimat.

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur en IT-avdelning på en av Sveriges största telekomföretag ser på och förhåller sig till kunskapsutbyte och lärande på arbetsplatsen. Vidare syftar arbetet till att presentera medarbetares upplevelser kring satsningen inom områdena lärande, kompetensutveckling och kunskapsutbyte samt den påverkan som anställningstid och generationstillhörighet har inom detta. Undersökningen utförs på ett av Sveriges största telekomföretag.

Uppsatsen är en empirisk studie med en kvalitativ metod, där datainsamling skett genom intervjuer med fyra anställda på företaget. Dessa intervjuer har analyserats och diskuterats med hjälp av relevant teori i området.

Formellt lärande uppmärksammas i större utsträckning än informellt och synen på detta tycks skilja sig beroende på generationstillhörighet. Kunskap delas till viss del mellan individer men försvåras av strukturen på arbetsplatsen och att konsulter anställs. Personalomsättningen är låg, men när nyanställda anställs bidrar de med ett kritiskt förhållningssätt och nya ögon, vilket också kan härledas till att de tillhör den generationen. De har också i större utsträckning en högre utbildning. Äldre i sin tur har ofta lättare att kombinera vardagsliv och arbete, samt har en djup erfarenhet grundad i arbetslivserfarenhet. De kan vara motvilliga till förändring på grund av rädsla. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bondesson, Ida LU and Klongkumnuangarn Ljungdahl, Alexandra LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lärande, kunskap, kunskapsöverföring, kompetens, kompetensutveckling, generationsskillnader & anställningstid
language
Swedish
id
9036873
date added to LUP
2021-01-27 15:14:31
date last changed
2021-01-27 15:14:31
@misc{9036873,
 abstract   = {{Sveriges arbetsmarknad är under ständig förändring och 
utveckling i takt med samhället. För första gången är fyra olika generationer ute på arbetsmarknaden samtidigt, där alla bär på olika erfarenheter och egenskaper som måste överbryggas för att skapa ett gott lärandeklimat. 

Syftet med denna uppsats är att få en ökad förståelse för hur en IT-avdelning på en av Sveriges största telekomföretag ser på och förhåller sig till kunskapsutbyte och lärande på arbetsplatsen. Vidare syftar arbetet till att presentera medarbetares upplevelser kring satsningen inom områdena lärande, kompetensutveckling och kunskapsutbyte samt den påverkan som anställningstid och generationstillhörighet har inom detta. Undersökningen utförs på ett av Sveriges största telekomföretag.

Uppsatsen är en empirisk studie med en kvalitativ metod, där datainsamling skett genom intervjuer med fyra anställda på företaget. Dessa intervjuer har analyserats och diskuterats med hjälp av relevant teori i området. 

Formellt lärande uppmärksammas i större utsträckning än informellt och synen på detta tycks skilja sig beroende på generationstillhörighet. Kunskap delas till viss del mellan individer men försvåras av strukturen på arbetsplatsen och att konsulter anställs. Personalomsättningen är låg, men när nyanställda anställs bidrar de med ett kritiskt förhållningssätt och nya ögon, vilket också kan härledas till att de tillhör den generationen. De har också i större utsträckning en högre utbildning. Äldre i sin tur har ofta lättare att kombinera vardagsliv och arbete, samt har en djup erfarenhet grundad i arbetslivserfarenhet. De kan vara motvilliga till förändring på grund av rädsla.}},
 author    = {{Bondesson, Ida and Klongkumnuangarn Ljungdahl, Alexandra}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Lärande och kompetensutbyte på en IT-avdelning}},
 year     = {{2021}},
}