Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Aktiesplittar & Avkastning

Eriksson, Ester LU ; Berg, Emil and Wedin, Arvid (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien ämnar undersöka sambandet mellan aktiesplittar och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid annonseringen respektive genomförandet.

Metod: Med data hämtad från Thomas Reuters Eikon och Swedish House of Finance har en eventstudie genomförts. Fama-French-Carharts fyrfaktorsmodell har använts för att prognostisera avkastning.

Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i tidigare forskning inom området för aktiesplittar. De teoretiska ramverken signalhypotesen, effektiva marknadshypotesen och likviditetshypotesen har använts för att diskutera sambandet mellan aktiesplittar och avkastning.

Empiri: Studien baseras på 97 aktiesplittar som genomförts av bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic, Nordic Growth Market eller... (More)
Syfte: Studien ämnar undersöka sambandet mellan aktiesplittar och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid annonseringen respektive genomförandet.

Metod: Med data hämtad från Thomas Reuters Eikon och Swedish House of Finance har en eventstudie genomförts. Fama-French-Carharts fyrfaktorsmodell har använts för att prognostisera avkastning.

Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i tidigare forskning inom området för aktiesplittar. De teoretiska ramverken signalhypotesen, effektiva marknadshypotesen och likviditetshypotesen har använts för att diskutera sambandet mellan aktiesplittar och avkastning.

Empiri: Studien baseras på 97 aktiesplittar som genomförts av bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic, Nordic Growth Market eller Spotlight Stock market mellan åren 1993–2019.

Slutresultat: Resultatet visar att en signifikant abnormal avkastning vid annonseringen av en split inte går att identifiera på kort sikt. Däremot har abnormal avkastning identifierats vid genomförandet av en aktiesplit. (Less)
Popular Abstract
The purpose: The purpose of this thesis is to examine the relationship between stock splits and return on the Swedish stock market, at the time of announcement and split ex-date.

Methodology: With data from Thomas Reuters Eikon and Swedish House of Finance, an event study has been conducted. Fama-French-Carhart’s fourfactormodel has been used to forecast returns.

Theoretical perspectives: The foundation of the thesis is based on previous empirical studies. Theoretical framework such as the signaling hypothesis, effective markets and liquidity hypothesis are used to discuss the relationship between stock splits and returns.

Empirical foundation: The study is based on 97 stock splits conducted on Nasdaq OMX Nordic, Nordic Growth... (More)
The purpose: The purpose of this thesis is to examine the relationship between stock splits and return on the Swedish stock market, at the time of announcement and split ex-date.

Methodology: With data from Thomas Reuters Eikon and Swedish House of Finance, an event study has been conducted. Fama-French-Carhart’s fourfactormodel has been used to forecast returns.

Theoretical perspectives: The foundation of the thesis is based on previous empirical studies. Theoretical framework such as the signaling hypothesis, effective markets and liquidity hypothesis are used to discuss the relationship between stock splits and returns.

Empirical foundation: The study is based on 97 stock splits conducted on Nasdaq OMX Nordic, Nordic Growth Market or Spotlight Stock market between 1993 - 2019.

Conclusion: The results show that a significant abnormal return during the announcement of a stock split cannot be found in the short term. However, abnormal return has been identified during the split ex-date. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Ester LU ; Berg, Emil and Wedin, Arvid
supervisor
organization
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktiesplit, abnormal avkastning, bid-ask bounce, annonseringsdag, genomförandedag. Stock split, abnormal return, announcement day, ex-date
language
Swedish
id
9037289
date added to LUP
2021-06-28 10:56:49
date last changed
2021-06-28 10:56:49
@misc{9037289,
 abstract   = {{Syfte: Studien ämnar undersöka sambandet mellan aktiesplittar och avkastning på den svenska aktiemarknaden vid annonseringen respektive genomförandet.

Metod: Med data hämtad från Thomas Reuters Eikon och Swedish House of Finance har en eventstudie genomförts. Fama-French-Carharts fyrfaktorsmodell har använts för att prognostisera avkastning.

Teoretiska perspektiv: Studien grundar sig i tidigare forskning inom området för aktiesplittar. De teoretiska ramverken signalhypotesen, effektiva marknadshypotesen och likviditetshypotesen har använts för att diskutera sambandet mellan aktiesplittar och avkastning.

Empiri: Studien baseras på 97 aktiesplittar som genomförts av bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic, Nordic Growth Market eller Spotlight Stock market mellan åren 1993–2019.

Slutresultat: Resultatet visar att en signifikant abnormal avkastning vid annonseringen av en split inte går att identifiera på kort sikt. Däremot har abnormal avkastning identifierats vid genomförandet av en aktiesplit.}},
 author    = {{Eriksson, Ester and Berg, Emil and Wedin, Arvid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Aktiesplittar & Avkastning}},
 year     = {{2021}},
}