Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tvåundantaget i LAS och dess relation till kollektivavtal

Ljunggren, Carolina LU and Hansen, Sally (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract
In Sweden the first exception concerning turn rules was accepted in 1994 with the purpose to maintain the balance between employment protection and the companies need for flexibility. Since 2001 the exception concerning turn rules is limited to two employees for organisations with at most ten employees. In the year of 2020 the exception within the turn rules is up for discussion once again hence the government official investigation 2020:30. Further, the turn rules and the exception is semi-compulsory which offers a possibility to deviate from the law through collective agreements.

The purpose of this essay is to investigate and analyze the ideas behind the two exceptions of employees concerning turn rules, and how these ideas relate... (More)
In Sweden the first exception concerning turn rules was accepted in 1994 with the purpose to maintain the balance between employment protection and the companies need for flexibility. Since 2001 the exception concerning turn rules is limited to two employees for organisations with at most ten employees. In the year of 2020 the exception within the turn rules is up for discussion once again hence the government official investigation 2020:30. Further, the turn rules and the exception is semi-compulsory which offers a possibility to deviate from the law through collective agreements.

The purpose of this essay is to investigate and analyze the ideas behind the two exceptions of employees concerning turn rules, and how these ideas relate to one another. The essay will also process and categorize collective agreements to be able to clear up how the collective relationships might be affected by an extended exception within the turn rules.

The judicial inquiry results in an analysis where the purposes from the first exception within the turn rules are compared to the purposes from the latter exceptions to be able to find out what the main purposes to the exceptions are and have been. The analysis mainly shows the purposes of maintaining a balance on the labor market and protecting the smallest companies. The analysis also shows how the collective relationships are affected. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige kom det första undantaget från turordningsreglerna 1994 med syftet att upprätthålla balansen mellan arbetstagarnas trygghet och verksamheternas behov av flexibilitet. Sedan 2001 är undantaget i turordningsreglerna begränsat till två personer och gäller för företag med högst tio anställda. År 2020 är tvåundantaget återigen uppe för diskussion om ändring i och med betänkandet SOU 2020:30, om en moderniserad arbetsrätt. Vidare så är turordningsreglerna med tvåundantaget en semidispositiv lagregel, vilket innebär möjlighet att avvika från lagen i kollektivavtal.

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera syftena bakom tvåundantaget samt hur motiven bakom förhåller sig till varandra. Uppsatsen kommer även att behandla och... (More)
I Sverige kom det första undantaget från turordningsreglerna 1994 med syftet att upprätthålla balansen mellan arbetstagarnas trygghet och verksamheternas behov av flexibilitet. Sedan 2001 är undantaget i turordningsreglerna begränsat till två personer och gäller för företag med högst tio anställda. År 2020 är tvåundantaget återigen uppe för diskussion om ändring i och med betänkandet SOU 2020:30, om en moderniserad arbetsrätt. Vidare så är turordningsreglerna med tvåundantaget en semidispositiv lagregel, vilket innebär möjlighet att avvika från lagen i kollektivavtal.

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera syftena bakom tvåundantaget samt hur motiven bakom förhåller sig till varandra. Uppsatsen kommer även att behandla och kategorisera kollektivavtal för att sedan utreda hur de kollektiva relationerna möjligen kommer att påverkas vid ett utvidgat undantag från turordningsreglerna.

Den rättsliga utredningen resulterar i en analys där syftena från det första undantaget i turordningsreglerna, till det senaste jämförs för att kunna utröna vad det huvudsakliga syftet bakom tvåundantaget har varit och är. Analysen visar främst på syftena att upprätthålla balansen på arbetsmarknaden samt att skydda de minsta företagen. Analysen visar också hur de kollektiva relationerna förändras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9037399,
 abstract   = {{In Sweden the first exception concerning turn rules was accepted in 1994 with the purpose to maintain the balance between employment protection and the companies need for flexibility. Since 2001 the exception concerning turn rules is limited to two employees for organisations with at most ten employees. In the year of 2020 the exception within the turn rules is up for discussion once again hence the government official investigation 2020:30. Further, the turn rules and the exception is semi-compulsory which offers a possibility to deviate from the law through collective agreements. 

The purpose of this essay is to investigate and analyze the ideas behind the two exceptions of employees concerning turn rules, and how these ideas relate to one another. The essay will also process and categorize collective agreements to be able to clear up how the collective relationships might be affected by an extended exception within the turn rules.

The judicial inquiry results in an analysis where the purposes from the first exception within the turn rules are compared to the purposes from the latter exceptions to be able to find out what the main purposes to the exceptions are and have been. The analysis mainly shows the purposes of maintaining a balance on the labor market and protecting the smallest companies. The analysis also shows how the collective relationships are affected.}},
 author    = {{Ljunggren, Carolina and Hansen, Sally}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tvåundantaget i LAS och dess relation till kollektivavtal}},
 year     = {{2021}},
}