Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spegel, spegel på väggen där, säg mig när jag smalast i landet är - En kvalitativ studie om unga kvinnors erfarenheter av hur könsnormer påverkar insjuknande och vidmakthållande av anorexia nervosa

Juneblad Målar, Matilda LU and Söderholm, Kelly LU (2021) SOPA63 20202
School of Social Work
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats har varit att ur ett genusperspektiv belysa hur unga kvinnor som har eller har haft anorexi uppfattar att könsnormer har påverkat deras insjuknande och vidmakthållande av sjukdomen. Studien baserades på en kvalitativ innehållsanalys av sex självbiografier skrivna av kvinnor som har eller har haft anorexi. Självbiografierna är skrivna av kvinnor i Sverige år 2000–2019. Analysen baserades på tre teman som vi valde att kalla Den duktiga flickan, Jakten på den perfekta kroppen och Den upplevelsen på att passa in. För att analysera vårt resultat använde vi oss av Yvonne Hirdmans genusteori genussystemet. Resultatet visade att kvinnorna beskrev att samhällets könsnormer haft en betydelse för både insjuknandet och... (More)
Syftet med denna uppsats har varit att ur ett genusperspektiv belysa hur unga kvinnor som har eller har haft anorexi uppfattar att könsnormer har påverkat deras insjuknande och vidmakthållande av sjukdomen. Studien baserades på en kvalitativ innehållsanalys av sex självbiografier skrivna av kvinnor som har eller har haft anorexi. Självbiografierna är skrivna av kvinnor i Sverige år 2000–2019. Analysen baserades på tre teman som vi valde att kalla Den duktiga flickan, Jakten på den perfekta kroppen och Den upplevelsen på att passa in. För att analysera vårt resultat använde vi oss av Yvonne Hirdmans genusteori genussystemet. Resultatet visade att kvinnorna beskrev att samhällets könsnormer haft en betydelse för både insjuknandet och vidmakthållandet av sjukdomen. Smalhetsidealet var den mest inflytelserika könsnormen. Alla kvinnor beskrev att det var på grund av rådande smalhetsideal som de började banta. Ingen av kvinnorna beskrev att de behövde gå ner i vikt av hälsoskäl, eller beskrev sig som överviktig innan insjuknandet i anorexi. Samtliga kvinnor började alltså banta av ytliga skäl. En annan kvinnlig könsnorm som var utmärkande i kvinnornas berättelser var ”duktiga flickan-syndromet”. Majoriteten av kvinnorna beskrev sig själva som högpresterande och som någon som alltid ville göra bra ifrån sig och aldrig ville göra någon besviken. De beskrev också känslor av misslyckande när de inte kunde leva upp till dessa normer. (Less)
Abstract
The aim of this study was to examine and explore women's experiences of how gender norms affect the onset and duration of anorexia nervosa in young women from a gender perspective. The focus of the study was on the women’s own story of the role gender norms played in the course of their illness. The study was based on a qualitative analysis of a selection of six autobiographies written by women who currently or previously suffered anorexia. The autobiographies were written by Swedish women between 2000-2019. The analysis was based on three themes that we termed the good girl, the chase for the perfect body, and the experience of the influence of gender norms. To analyse our result, we used the gender system theory by Yvonne Hirdman. The... (More)
The aim of this study was to examine and explore women's experiences of how gender norms affect the onset and duration of anorexia nervosa in young women from a gender perspective. The focus of the study was on the women’s own story of the role gender norms played in the course of their illness. The study was based on a qualitative analysis of a selection of six autobiographies written by women who currently or previously suffered anorexia. The autobiographies were written by Swedish women between 2000-2019. The analysis was based on three themes that we termed the good girl, the chase for the perfect body, and the experience of the influence of gender norms. To analyse our result, we used the gender system theory by Yvonne Hirdman. The results showed that the women described gender norms as significant factors in the onset and duration of the illness. The thin ideal was the most influential gender norm. All the women cited it as the reason they wanted to lose weight initially despite none of them describing themselves as even slightly overweight prior to the onset of their illness. Another female gender norm that was common among the women was the “good girl syndrome”. Most of the women described themselves as high achievers who always wanted to do well in all aspects of life. They also described feelings of failure when they could not live up to these standards. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Juneblad Målar, Matilda LU and Söderholm, Kelly LU
supervisor
organization
course
SOPA63 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
anorexia nervosa, gender norms, gender perspective
language
Swedish
id
9037447
date added to LUP
2021-01-22 09:53:48
date last changed
2021-01-22 09:53:48
@misc{9037447,
 abstract   = {{The aim of this study was to examine and explore women's experiences of how gender norms affect the onset and duration of anorexia nervosa in young women from a gender perspective. The focus of the study was on the women’s own story of the role gender norms played in the course of their illness. The study was based on a qualitative analysis of a selection of six autobiographies written by women who currently or previously suffered anorexia. The autobiographies were written by Swedish women between 2000-2019. The analysis was based on three themes that we termed the good girl, the chase for the perfect body, and the experience of the influence of gender norms. To analyse our result, we used the gender system theory by Yvonne Hirdman. The results showed that the women described gender norms as significant factors in the onset and duration of the illness. The thin ideal was the most influential gender norm. All the women cited it as the reason they wanted to lose weight initially despite none of them describing themselves as even slightly overweight prior to the onset of their illness. Another female gender norm that was common among the women was the “good girl syndrome”. Most of the women described themselves as high achievers who always wanted to do well in all aspects of life. They also described feelings of failure when they could not live up to these standards.}},
 author    = {{Juneblad Målar, Matilda and Söderholm, Kelly}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Spegel, spegel på väggen där, säg mig när jag smalast i landet är - En kvalitativ studie om unga kvinnors erfarenheter av hur könsnormer påverkar insjuknande och vidmakthållande av anorexia nervosa}},
 year     = {{2021}},
}