Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intern employer branding - Inser organisationer vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare?

Hägglöf, Jessica LU and Johnsson, Johanna (2021) PEDK21 20202
Education
Abstract (Swedish)
Dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling, där globalisering och teknologin har påverkat vår arbetsmarknad i stor omfattning. Som ett resultat av detta ser arbetsmarknaden annorlunda ut, en arbetstagare strävar inte endast efter de monetära belöningarna längre. Organisationer måste nu möta nya krav och tillfredsställa arbetstagarens motivation-, relations- och utvecklingsbehov. Det har blivit allt viktigare för organisationer att inse vikten av att utveckla strategier för att behålla, utveckla och attrahera anställda, där ledarskap och intern employer branding samt lärande är viktiga komponenter.
I denna uppsats analyseras relationen mellan ledarskap och den interna employer brandingen inom organisationer, samt hur det kan... (More)
Dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling, där globalisering och teknologin har påverkat vår arbetsmarknad i stor omfattning. Som ett resultat av detta ser arbetsmarknaden annorlunda ut, en arbetstagare strävar inte endast efter de monetära belöningarna längre. Organisationer måste nu möta nya krav och tillfredsställa arbetstagarens motivation-, relations- och utvecklingsbehov. Det har blivit allt viktigare för organisationer att inse vikten av att utveckla strategier för att behålla, utveckla och attrahera anställda, där ledarskap och intern employer branding samt lärande är viktiga komponenter.
I denna uppsats analyseras relationen mellan ledarskap och den interna employer brandingen inom organisationer, samt hur det kan bidra till medarbetarnas lärande. Uppsatsen är av teoretisk karaktär och grundar sig i en litteraturstudie. Litteraturstudien är utformad utifrån fem nyckelord; ledarskap, intern employer branding, medarbetarerbjudande, motivation och arbetstillfredsställelse samt lärande och grundar sig i tidigare forskning i form av litteratur och artiklar.
Utifrån syftet och litteraturstudien görs en analys och diskussion samt en avslutande reflektion som berör vikten av ett ledarskap som fokuserar på människan och dess behov, genom arbetet med intern employer branding. Detta är en ständigt pågående process som beroende på kontext och kollektiv bidrar till lärande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägglöf, Jessica LU and Johnsson, Johanna
supervisor
organization
course
PEDK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, intern employer branding, medarbetarerbjudande, motivation och arbetstillfredsställelse samt lärande.
language
Swedish
id
9037473
date added to LUP
2021-01-28 16:50:44
date last changed
2021-01-28 16:50:44
@misc{9037473,
 abstract   = {{Dagens samhälle är i ständig förändring och utveckling, där globalisering och teknologin har påverkat vår arbetsmarknad i stor omfattning. Som ett resultat av detta ser arbetsmarknaden annorlunda ut, en arbetstagare strävar inte endast efter de monetära belöningarna längre. Organisationer måste nu möta nya krav och tillfredsställa arbetstagarens motivation-, relations- och utvecklingsbehov. Det har blivit allt viktigare för organisationer att inse vikten av att utveckla strategier för att behålla, utveckla och attrahera anställda, där ledarskap och intern employer branding samt lärande är viktiga komponenter.
I denna uppsats analyseras relationen mellan ledarskap och den interna employer brandingen inom organisationer, samt hur det kan bidra till medarbetarnas lärande. Uppsatsen är av teoretisk karaktär och grundar sig i en litteraturstudie. Litteraturstudien är utformad utifrån fem nyckelord; ledarskap, intern employer branding, medarbetarerbjudande, motivation och arbetstillfredsställelse samt lärande och grundar sig i tidigare forskning i form av litteratur och artiklar. 
Utifrån syftet och litteraturstudien görs en analys och diskussion samt en avslutande reflektion som berör vikten av ett ledarskap som fokuserar på människan och dess behov, genom arbetet med intern employer branding. Detta är en ständigt pågående process som beroende på kontext och kollektiv bidrar till lärande.}},
 author    = {{Hägglöf, Jessica and Johnsson, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Intern employer branding - Inser organisationer vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare?}},
 year     = {{2021}},
}