Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett utökat arbetsmiljöskydd för inhyrd personal

Lahoni, Diana LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract
The risk of being exposed to occupational accidents is twice as high among temporary agency workers. The work environment responsibility between the staffing agency and the client company often falls between the cracks despite a comprehensive legislation within EU as well as the Swedish act. Therefore, this bachelor thesis aims to reason about how eventual ambiguities in the Swedish legislation could be rectified (de lege ferenda) by investigating applicable law (de lege lata) and high-lighting eventual ambiguities which may give rise to this problem, by using the legal dogmatic methodology. In addition to providing an increased understanding of the legal allocation of the work environment responsibility this essay also highlights... (More)
The risk of being exposed to occupational accidents is twice as high among temporary agency workers. The work environment responsibility between the staffing agency and the client company often falls between the cracks despite a comprehensive legislation within EU as well as the Swedish act. Therefore, this bachelor thesis aims to reason about how eventual ambiguities in the Swedish legislation could be rectified (de lege ferenda) by investigating applicable law (de lege lata) and high-lighting eventual ambiguities which may give rise to this problem, by using the legal dogmatic methodology. In addition to providing an increased understanding of the legal allocation of the work environment responsibility this essay also highlights ambiguities in the legislation which forms the basis of the proposed measures presented. The work environment responsibility is both shared and divided between the staffing agency and the client company in order to ensure the same level of protection for temporary agency workers as for other workers. However, the legal dogmatic analysis shows that the same level of protection cannot be ensured since the client company’s responsibility is insufficient. This means that the work environment protection for temporary agency workers becomes directly dependent on the staffing agency’s ability to follow up the work at the client company which can be a burdensome task. Changes and clarifications are therefore proposed in the Swedish Work Environment Act (1977:1160), the Swedish Work Environment Ordinance (1977:1166) and the provisions of Systematic Work Environment Management issued by the Swedish Work Environment Authority (AFS 2001:1). (Less)
Abstract (Swedish)
Bemanningsarbetstagare löper dubbelt så stor risk att utsättas för arbetsrelaterade olyckor. Trots att lagstiftningen ska vara heltäckande på EU-nivå såväl som på nationell nivå i fråga om fördelningen av arbetsmiljöansvaret mellan bemanningsföretag och kundföretaget, riskerar arbetsmiljöansvaret för bemanningsarbetstagare att hamna mellan stolarna. Uppsatsen syftar därför till att föra resonemang om förslag på åtgärder i den svenska arbetsmiljölagstiftningen (de lege ferenda) genom att utreda gällande rätt för att belysa eventuella otydligheter och risker i lagstiftningen som kan ge upphov till att arbetsmiljöansvaret riskerar att hamna mellan stolarna för bemanningsarbetstagare (de lege lata). Den metodologiska utgångspunkten i denna... (More)
Bemanningsarbetstagare löper dubbelt så stor risk att utsättas för arbetsrelaterade olyckor. Trots att lagstiftningen ska vara heltäckande på EU-nivå såväl som på nationell nivå i fråga om fördelningen av arbetsmiljöansvaret mellan bemanningsföretag och kundföretaget, riskerar arbetsmiljöansvaret för bemanningsarbetstagare att hamna mellan stolarna. Uppsatsen syftar därför till att föra resonemang om förslag på åtgärder i den svenska arbetsmiljölagstiftningen (de lege ferenda) genom att utreda gällande rätt för att belysa eventuella otydligheter och risker i lagstiftningen som kan ge upphov till att arbetsmiljöansvaret riskerar att hamna mellan stolarna för bemanningsarbetstagare (de lege lata). Den metodologiska utgångspunkten i denna uppsats är rättsdogmatisk metod. En löpande rättsdogmatisk analys bidrar med en förståelse för den rättsliga fördelningen av arbetsmiljöansvaret och belyser risker och otydligheter i lagstiftningen som även står till grund för de förslag på åtgärder som framförs. Bemanningsföretaget och kundföretaget har ett gemensamt och ett delat ansvar för arbetsmiljön som syftar till att säkerställa samma skyddsnivå för bemanningsarbetstagare som övriga arbetstagare. Med utgångspunkt i vad som framkommit i den rättsdogmatiska analysen kan samma skyddsnivå inte säkerställas eftersom kundföretagets skyddsansvar anses vara otillräckligt. Det gör att arbetsmiljöskyddet för bemanningsarbetstagare är direkt beroende av bemanningsföretagets uppföljningsansvar som blir särskilt betungande för bemanningsföretaget. Det föreslås därför ändringar och förtydliganden i Arbetsmiljölag (1977:1160), Arbetsmiljöförordning (1977:1166) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1).

Nyckelord: Bemanningsarbetstagare, bemanningsföretag, kundföretag, arbetsmiljöansvar, systematiskt arbetsmiljöarbete, arbetsmiljöskydd, arbetsskador (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lahoni, Diana LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Temporary agency worker, staffing agency, client company, work environment responsibility, systematic work environment management, work environment protection, occupational accidents
language
Swedish
id
9037486
date added to LUP
2021-01-25 15:22:02
date last changed
2021-01-26 03:39:59
@misc{9037486,
 abstract   = {{The risk of being exposed to occupational accidents is twice as high among temporary agency workers. The work environment responsibility between the staffing agency and the client company often falls between the cracks despite a comprehensive legislation within EU as well as the Swedish act. Therefore, this bachelor thesis aims to reason about how eventual ambiguities in the Swedish legislation could be rectified (de lege ferenda) by investigating applicable law (de lege lata) and high-lighting eventual ambiguities which may give rise to this problem, by using the legal dogmatic methodology. In addition to providing an increased understanding of the legal allocation of the work environment responsibility this essay also highlights ambiguities in the legislation which forms the basis of the proposed measures presented. The work environment responsibility is both shared and divided between the staffing agency and the client company in order to ensure the same level of protection for temporary agency workers as for other workers. However, the legal dogmatic analysis shows that the same level of protection cannot be ensured since the client company’s responsibility is insufficient. This means that the work environment protection for temporary agency workers becomes directly dependent on the staffing agency’s ability to follow up the work at the client company which can be a burdensome task. Changes and clarifications are therefore proposed in the Swedish Work Environment Act (1977:1160), the Swedish Work Environment Ordinance (1977:1166) and the provisions of Systematic Work Environment Management issued by the Swedish Work Environment Authority (AFS 2001:1).}},
 author    = {{Lahoni, Diana}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett utökat arbetsmiljöskydd för inhyrd personal}},
 year     = {{2021}},
}