Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skiljeförfarande i anställningsförhållandet - En utredning av balansen mellan fri avtalsrätt i skiljeförfarande och anställningsskydd

Isaksson, Jens LU (2021) HARH16 20202
Department of Business Law
Abstract
Arbitration has long been used in business as a substitute for a traditional court process. Long processing times within the public court and the labor court have made arbitration an attractive alternative for employers. The disputing parties may also decide the arbitral tribunal themselves and that the dispute cannot be appealed on substantive grounds. On the other hand, the cost of the arbitral tribunal is usually covered by the losing party, which can result in a great financial strain for the financially weaker party.
The essay concludes that the arbitration clause is burdensome for the employee and therefore there are special requirements for clarity and a duty to provide information about the arbitration procedure. Furthermore,... (More)
Arbitration has long been used in business as a substitute for a traditional court process. Long processing times within the public court and the labor court have made arbitration an attractive alternative for employers. The disputing parties may also decide the arbitral tribunal themselves and that the dispute cannot be appealed on substantive grounds. On the other hand, the cost of the arbitral tribunal is usually covered by the losing party, which can result in a great financial strain for the financially weaker party.
The essay concludes that the arbitration clause is burdensome for the employee and therefore there are special requirements for clarity and a duty to provide information about the arbitration procedure. Furthermore, employees can receive financial support and representation from the association through their trade union, which means that the financial situation is equal to that of the employer. Should the employee be unbound, the precondition is that there is reason for the employer to introduce an arbitration clause in the individual employment contract. It may be that it is a position of trust, the employee processes sensitive or classified information or that the employee has a prominent position within the organization. The arbitration procedure must also satisfy an impartial arbitral tribunal. The thesis' conclusion is that the labor court is restrictive in adjusting the arbitration clause. The employee can not only claim that it is an unequal financial situation, but that a further reason is required for the arbitration clause to be disregarded. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skiljeförfarande har sedan en lång tid tillbaka använts inom näringslivet som en ersättning till en traditionell domstolsprocess. Långa handläggningstider inom tingsrätten och arbetsdomstolen har gjort skiljeförfarande till ett attraktivt alternativ för arbetsgivare. De tvistande parterna får dessutom själva bestämma skiljenämnden samt att tvisten inte går att överklaga på materiella grunder. Å andra sidan täcks kostnaden för skiljenämnden oftast av den förlorande parten vilken kan resultera i en stor ekonomisk påfrestning för den ekonomiskt svagare parten.
Uppsatsen kommer fram till att skiljeklausulen är tyngande för arbetstagaren och därför är det särskilda krav på tydlighet samt informationsplikt om skiljeförfarandet. Vidare kan... (More)
Skiljeförfarande har sedan en lång tid tillbaka använts inom näringslivet som en ersättning till en traditionell domstolsprocess. Långa handläggningstider inom tingsrätten och arbetsdomstolen har gjort skiljeförfarande till ett attraktivt alternativ för arbetsgivare. De tvistande parterna får dessutom själva bestämma skiljenämnden samt att tvisten inte går att överklaga på materiella grunder. Å andra sidan täcks kostnaden för skiljenämnden oftast av den förlorande parten vilken kan resultera i en stor ekonomisk påfrestning för den ekonomiskt svagare parten.
Uppsatsen kommer fram till att skiljeklausulen är tyngande för arbetstagaren och därför är det särskilda krav på tydlighet samt informationsplikt om skiljeförfarandet. Vidare kan arbetstagare genom sitt fackförbund få ekonomiskt stöd samt representation av föreningen vilket innebär att det ekonomiska förhållandet är jämställt mot arbetsgivaren. Skulle arbetstagaren vara obunden är förutsättningen att det finns anledning för arbetsgivaren att införa en skiljeklausul i det enskilda anställningsavtalet. Det kan vara att det rör sig om en förtroendegivande position, den anställda behandlar känslig eller sekretessbelagd information eller att den anställde har en framstående position inom organisationen. Skiljeförfarandet måste även tillgodose en opartisk skiljenämnd. Uppsatsens slutsats är att arbetsdomstolen är restriktiv i att jämka skiljeklausulen. Den anställda kan inte bara hävda att det är en ojämnställt ekonomiskt utan det krävs ytligare anledning till att skiljeklausul ska bortses ifrån. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isaksson, Jens LU
supervisor
organization
course
HARH16 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Skiljeförfarande, skiljeklausul, generalklausul, anställningsavtal
language
Swedish
id
9037497
date added to LUP
2021-01-29 13:40:49
date last changed
2021-01-29 13:40:49
@misc{9037497,
 abstract   = {{Arbitration has long been used in business as a substitute for a traditional court process. Long processing times within the public court and the labor court have made arbitration an attractive alternative for employers. The disputing parties may also decide the arbitral tribunal themselves and that the dispute cannot be appealed on substantive grounds. On the other hand, the cost of the arbitral tribunal is usually covered by the losing party, which can result in a great financial strain for the financially weaker party.
The essay concludes that the arbitration clause is burdensome for the employee and therefore there are special requirements for clarity and a duty to provide information about the arbitration procedure. Furthermore, employees can receive financial support and representation from the association through their trade union, which means that the financial situation is equal to that of the employer. Should the employee be unbound, the precondition is that there is reason for the employer to introduce an arbitration clause in the individual employment contract. It may be that it is a position of trust, the employee processes sensitive or classified information or that the employee has a prominent position within the organization. The arbitration procedure must also satisfy an impartial arbitral tribunal. The thesis' conclusion is that the labor court is restrictive in adjusting the arbitration clause. The employee can not only claim that it is an unequal financial situation, but that a further reason is required for the arbitration clause to be disregarded.}},
 author    = {{Isaksson, Jens}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Skiljeförfarande i anställningsförhållandet - En utredning av balansen mellan fri avtalsrätt i skiljeförfarande och anställningsskydd}},
 year     = {{2021}},
}