Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intern employer branding

Eriksson Wallersköld, Beatrice LU (2021) PEDK21 20202
Education
Abstract (Swedish)
Vi lever i ett kunskapsintensivt samhälle där globalisering och hög konkurrens lett till större rörlighet på arbetsmarknaden. Det i sin tur leder till att organisationer idag har större behov av att behålla medarbetare. Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i HR-chefers erfarenheter identifiera och analysera hur organisationer med hjälp av employer branding arbetar för att behålla sin kompetens. För att besvara mina frågeställningar har en kvalitativ metod med en induktiv ansats använts. Semistrukturerade intervjuer med fyra HR-chefer har genomförts och data har analyserats med hjälp av en innehållsanalys där ett reflexivt-pragmatiskt förhållningssätt finns med och etiska överväganden gjorts. HR-cheferna arbetar inom fyra olika... (More)
Vi lever i ett kunskapsintensivt samhälle där globalisering och hög konkurrens lett till större rörlighet på arbetsmarknaden. Det i sin tur leder till att organisationer idag har större behov av att behålla medarbetare. Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i HR-chefers erfarenheter identifiera och analysera hur organisationer med hjälp av employer branding arbetar för att behålla sin kompetens. För att besvara mina frågeställningar har en kvalitativ metod med en induktiv ansats använts. Semistrukturerade intervjuer med fyra HR-chefer har genomförts och data har analyserats med hjälp av en innehållsanalys där ett reflexivt-pragmatiskt förhållningssätt finns med och etiska överväganden gjorts. HR-cheferna arbetar inom fyra olika organisationer i olika branscher men i ett kunskapsintensivt fält. Empirin bekräftar i stor utsträckning teorin som finns inom ramarna för mitt arbete. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att employer branding är ett viktigt arbete för att behålla medarbetare och för att behålla medarbetare bör organisationer erbjuda utvecklingsmöjligheter och främja en arbetsmiljö där medarbetare trivs. Organisationer bör även arbeta med andra grundläggande faktorer där balansen mellan arbetsliv och privatliv och marknadsmässiga löner och nämns. En diskussion förs kring employer branding som ett dynamiskt arbete i organisationerna där jag landar i att en nyckel för att uppnå höga retentionsiffror är att organisationerna lyssnar på sina medarbetare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson Wallersköld, Beatrice LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Employer branding, Intern employer branding, medarretention, arbetstillfredställelse, organisationskultur, work-life balance, personal development plan
language
Swedish
id
9037566
date added to LUP
2021-03-19 08:15:25
date last changed
2021-03-19 08:15:25
@misc{9037566,
 abstract   = {{Vi lever i ett kunskapsintensivt samhälle där globalisering och hög konkurrens lett till större rörlighet på arbetsmarknaden. Det i sin tur leder till att organisationer idag har större behov av att behålla medarbetare. Uppsatsen syftar till att med utgångspunkt i HR-chefers erfarenheter identifiera och analysera hur organisationer med hjälp av employer branding arbetar för att behålla sin kompetens. För att besvara mina frågeställningar har en kvalitativ metod med en induktiv ansats använts. Semistrukturerade intervjuer med fyra HR-chefer har genomförts och data har analyserats med hjälp av en innehållsanalys där ett reflexivt-pragmatiskt förhållningssätt finns med och etiska överväganden gjorts. HR-cheferna arbetar inom fyra olika organisationer i olika branscher men i ett kunskapsintensivt fält. Empirin bekräftar i stor utsträckning teorin som finns inom ramarna för mitt arbete. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att employer branding är ett viktigt arbete för att behålla medarbetare och för att behålla medarbetare bör organisationer erbjuda utvecklingsmöjligheter och främja en arbetsmiljö där medarbetare trivs. Organisationer bör även arbeta med andra grundläggande faktorer där balansen mellan arbetsliv och privatliv och marknadsmässiga löner och nämns. En diskussion förs kring employer branding som ett dynamiskt arbete i organisationerna där jag landar i att en nyckel för att uppnå höga retentionsiffror är att organisationerna lyssnar på sina medarbetare.}},
 author    = {{Eriksson Wallersköld, Beatrice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Intern employer branding}},
 year     = {{2021}},
}