Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fysisk aktivitet och aktivitetsvärde för personer med stressrelaterad ohälsa

Andreasson, Fredrik LU and Haraldsson, Timmy LU (2021) ATPK62 20202
Department of Health Sciences
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Fysisk aktivitet har beprövad positiv effekt för personer med stressrelaterad ohälsa
men är inte välstuderat inom Aktivitetsvetenskap.
Syfte: Syftet var att beskriva vilka typer av fysisk aktivitet personer med stressrelaterad ohälsa
ägnar sig åt, i vilken omfattning de utförs samt beskriva vilka aktivitetsvärde personer med
stressrelaterad ohälsa upplever i samband med fysisk aktivitet.
Metod: Datainsamling utfördes via webbenkät med 23 frågor om rekommendationer, typer av
fysisk aktivitet och aktivitetsvärde (OVal-9). 5 män och 54 kvinnor med stressrelaterad ohälsa,
från Sverige, rekryterades genom digitala forum.
Resultat: Majoriteten (67,8%) uppfyllde inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. Mest
frekvent... (More)
Bakgrund: Fysisk aktivitet har beprövad positiv effekt för personer med stressrelaterad ohälsa
men är inte välstuderat inom Aktivitetsvetenskap.
Syfte: Syftet var att beskriva vilka typer av fysisk aktivitet personer med stressrelaterad ohälsa
ägnar sig åt, i vilken omfattning de utförs samt beskriva vilka aktivitetsvärde personer med
stressrelaterad ohälsa upplever i samband med fysisk aktivitet.
Metod: Datainsamling utfördes via webbenkät med 23 frågor om rekommendationer, typer av
fysisk aktivitet och aktivitetsvärde (OVal-9). 5 män och 54 kvinnor med stressrelaterad ohälsa,
från Sverige, rekryterades genom digitala forum.
Resultat: Majoriteten (67,8%) uppfyllde inte rekommendationerna för fysisk aktivitet. Mest
frekvent utfördes Livsstilsrelaterad- (flertal gånger i veckan) och Rekreativ fysisk aktivitet
(enstaka gånger i veckan). Aktivitetsvärde (1-7) skattades generellt lågt (median=3).
Fitnessrelaterad fysisk aktivitet hade högst konkret värde (median=5) och Rekreativ fysisk
aktivitet högst totalvärde (median=4).
Slutsats: Utökad förståelse för hur personer med stressrelaterad ohälsa utför fysisk aktivitet,
vilka typer av fysisk aktivitet som utförs och hur utförandet upplevs, kan vägleda anpassningar
för att fysisk aktivitet ska inge högre upplevt aktivitetsvärde samt upplevas mer meningsfullt.
Vilket kan resultera i fortsatt och utökat engagemang i fysisk aktivitet, minskat stillasittande och
bidra till ökad upplevelse av aktivitetsbalans. (Less)
Abstract
Background: Physical activity has positive effects for people with stress related illness, but is
not well studied within occupational therapy and occupational science.
Aim: The aim was to describe to what extent people with stress related illness engage in physical
activity, which types of physical activity they perform and their perceived occupational value
when performing physical activity.
Method: Data was collected through a survey containing 23 questions regarding types of
physical activities, extent of physical activity in relation to current recommendations, and
Occupational value by (OVal-9).
Results: 5 men and 54 women, with stress related illness, from Sweden, were recruited through
digital forums.he majority (67.8%)... (More)
Background: Physical activity has positive effects for people with stress related illness, but is
not well studied within occupational therapy and occupational science.
Aim: The aim was to describe to what extent people with stress related illness engage in physical
activity, which types of physical activity they perform and their perceived occupational value
when performing physical activity.
Method: Data was collected through a survey containing 23 questions regarding types of
physical activities, extent of physical activity in relation to current recommendations, and
Occupational value by (OVal-9).
Results: 5 men and 54 women, with stress related illness, from Sweden, were recruited through
digital forums.he majority (67.8%) did not fulfill the recommendations for extent of physical
activity. Lifestyle related- (several times per week) and Recreational physical activity (few times
per week) was performed most frequently. Perceived occupational value (1-7) was generally
rated low (median=3). Fitness related physical activity had the highest Concrete value
(median=5) and Recreational physical activity the highest Total value (median=4).
Conclusion: The majority of the population with stress related illness did not fulfill
recommendations of physical activity, and their perceived occupational value with physical
activities were in general low. Increased knowledge about how people with stress related illness
perform and value physical activity, could guide interventions aimed to increase physical
activity, e.g. by adaptations to support perceived occupational value and meaning. This could
result in continued and increased engagement in physical activity. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andreasson, Fredrik LU and Haraldsson, Timmy LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsvärde, fysisk aktivitet, stressrelaterad ohälsa, aktivitetsbalans
language
Swedish
id
9037893
date added to LUP
2021-01-29 13:36:20
date last changed
2021-01-29 13:36:20
@misc{9037893,
 abstract   = {{Background: Physical activity has positive effects for people with stress related illness, but is
not well studied within occupational therapy and occupational science.
Aim: The aim was to describe to what extent people with stress related illness engage in physical
activity, which types of physical activity they perform and their perceived occupational value
when performing physical activity.
Method: Data was collected through a survey containing 23 questions regarding types of
physical activities, extent of physical activity in relation to current recommendations, and
Occupational value by (OVal-9).
Results: 5 men and 54 women, with stress related illness, from Sweden, were recruited through
digital forums.he majority (67.8%) did not fulfill the recommendations for extent of physical
activity. Lifestyle related- (several times per week) and Recreational physical activity (few times
per week) was performed most frequently. Perceived occupational value (1-7) was generally
rated low (median=3). Fitness related physical activity had the highest Concrete value
(median=5) and Recreational physical activity the highest Total value (median=4).
Conclusion: The majority of the population with stress related illness did not fulfill
recommendations of physical activity, and their perceived occupational value with physical
activities were in general low. Increased knowledge about how people with stress related illness
perform and value physical activity, could guide interventions aimed to increase physical
activity, e.g. by adaptations to support perceived occupational value and meaning. This could
result in continued and increased engagement in physical activity.}},
 author    = {{Andreasson, Fredrik and Haraldsson, Timmy}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fysisk aktivitet och aktivitetsvärde för personer med stressrelaterad ohälsa}},
 year     = {{2021}},
}