Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnkonventionen har blivit svensk lag - En studie om implementeringen av barnkonventionslagen

Bergström, Minette LU (2021) MRSG31 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Att inkorporera barnkonventionen till lag har varit debatterat under ett flertal år i Sverige. Ett antal utredningar har gjorts genom åren där man kommit fram till att inkorporering inte är nödvändigt för att jobba i enlighet med konventionen. Trots motstånd beslutade riksdagen 2018att barnkonventionen skulle bli lag och år 2020 trädde lagen i kraft. Beslutet bemöttes både negativt och positivt från olika delar av det svenska samhället. Syftet med denna studie är att analysera hur implementeringen av barnkonventionen sett ut under år 2020. Uppsatsen kommer besvara följande frågeställningar: Har implementeringen fungerat i praktiken? Vad finns det för svårigheter gällande implementeringen? Påverkas barns centrala förmågor av bristande... (More)
Att inkorporera barnkonventionen till lag har varit debatterat under ett flertal år i Sverige. Ett antal utredningar har gjorts genom åren där man kommit fram till att inkorporering inte är nödvändigt för att jobba i enlighet med konventionen. Trots motstånd beslutade riksdagen 2018att barnkonventionen skulle bli lag och år 2020 trädde lagen i kraft. Beslutet bemöttes både negativt och positivt från olika delar av det svenska samhället. Syftet med denna studie är att analysera hur implementeringen av barnkonventionen sett ut under år 2020. Uppsatsen kommer besvara följande frågeställningar: Har implementeringen fungerat i praktiken? Vad finns det för svårigheter gällande implementeringen? Påverkas barns centrala förmågor av bristande implementering?Utifrån en undersökning av Bris och en av statens offentliga utredningar (SOU) kommer en jämförande analys göras för att se hur implementeringen av barnkonventionen som svensk lag sett ut och vilka problemområden som finns. Martha Nussbaums kapacitetsmodell kommer användas som analytiskt hjälpmedel och perspektiv. Studien har visat att implementeringen av barnkonventionen som lag inte har fungerat fullt ut i praktiken. Det finns brister i den kommunala implementeringen. De största svårigheterna är resursbrist och avsaknad av strategier för implementering. Det framkom även en brist i hur man ska tolka och använda två av barnkonventionens grundprinciper, barnets bästa och barnets rätt till deltagande. Studien visade även att barns centrala förmågor, specifikt 10a, påverkas av bristande implementering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Minette LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
barnkonventionen, barnkonventionslagen, implementering, inkorporering, SOU 2020:63, Bris, kapacitetsmodellen
language
Swedish
id
9037992
date added to LUP
2021-02-18 13:02:11
date last changed
2021-02-18 13:02:11
@misc{9037992,
 abstract   = {{Att inkorporera barnkonventionen till lag har varit debatterat under ett flertal år i Sverige. Ett antal utredningar har gjorts genom åren där man kommit fram till att inkorporering inte är nödvändigt för att jobba i enlighet med konventionen. Trots motstånd beslutade riksdagen 2018att barnkonventionen skulle bli lag och år 2020 trädde lagen i kraft. Beslutet bemöttes både negativt och positivt från olika delar av det svenska samhället. Syftet med denna studie är att analysera hur implementeringen av barnkonventionen sett ut under år 2020. Uppsatsen kommer besvara följande frågeställningar: Har implementeringen fungerat i praktiken? Vad finns det för svårigheter gällande implementeringen? Påverkas barns centrala förmågor av bristande implementering?Utifrån en undersökning av Bris och en av statens offentliga utredningar (SOU) kommer en jämförande analys göras för att se hur implementeringen av barnkonventionen som svensk lag sett ut och vilka problemområden som finns. Martha Nussbaums kapacitetsmodell kommer användas som analytiskt hjälpmedel och perspektiv. Studien har visat att implementeringen av barnkonventionen som lag inte har fungerat fullt ut i praktiken. Det finns brister i den kommunala implementeringen. De största svårigheterna är resursbrist och avsaknad av strategier för implementering. Det framkom även en brist i hur man ska tolka och använda två av barnkonventionens grundprinciper, barnets bästa och barnets rätt till deltagande. Studien visade även att barns centrala förmågor, specifikt 10a, påverkas av bristande implementering.}},
 author    = {{Bergström, Minette}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Barnkonventionen har blivit svensk lag - En studie om implementeringen av barnkonventionslagen}},
 year     = {{2021}},
}