Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljöaspekter vid offentlig upphandling av datorer och mobiltelefoner - En studie om hantering av produkterna hos kommuner och leverantörer

Jakobsson, Alva LU (2020) MVEM30 20202
Studies in Environmental Science
Abstract
The aim of this study was to examine how municipalities take environmental
aspects into account when it comes to procurement and use of computers and
mobile phones. Furthermore, the aim was to identify what happens to the products
after its usage. The main methods employed were one survey with municipalities
and semi-structured interviews with suppliers, municipalities, and other actors. The results show, for example, that municipalities mostly purchase products and only some of the municipalities lease products. However, leasing of products can
promote circular economy, because then the products are returned to the suppliers,
which have a developed system for how the products are taken care of after usage.
This can increase the... (More)
The aim of this study was to examine how municipalities take environmental
aspects into account when it comes to procurement and use of computers and
mobile phones. Furthermore, the aim was to identify what happens to the products
after its usage. The main methods employed were one survey with municipalities
and semi-structured interviews with suppliers, municipalities, and other actors. The results show, for example, that municipalities mostly purchase products and only some of the municipalities lease products. However, leasing of products can
promote circular economy, because then the products are returned to the suppliers,
which have a developed system for how the products are taken care of after usage.
This can increase the number of products that are re-used instead of recycled. To
promote environmental benefits and circular economy, municipalities can procure
remanufactured products and sell their used products to remanufacturing. However,
only a small percentage of the products that are procured by the municipalities are
remanufactured products, and recycling of used products is more common than
selling the used products to remanufacturers. The products that are returned to the
suppliers after use are typically remanufactured; only the products that are in bad
shape are recycled. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur miljövänlig är hanteringen av mobiltelefoner och datorer som upphandlas av kommuner?

Kommuner är organisationer som använder stora volymer av IT-produkter såsom mobiltelefoner och datorer. Då produkterna har en stor miljöpåverkan vid både tillverkningsprocessen, under tiden de används och till sist som avfall kan kommuner genom upphandling och sin användning av tekniken minska miljöpåverkan. Eftersom mängden elektronikavfall ökar och är den snabbast växande avfallsströmmen i världen, är en viktig faktor även vad de väljer att göra med produkterna efter användning. Vi vet att svenska kommuner upphandlar och hanterar produkterna, men det saknas en tydlig bild över hur processen idag ser ut, samt hur leverantörerna som kommunerna... (More)
Hur miljövänlig är hanteringen av mobiltelefoner och datorer som upphandlas av kommuner?

Kommuner är organisationer som använder stora volymer av IT-produkter såsom mobiltelefoner och datorer. Då produkterna har en stor miljöpåverkan vid både tillverkningsprocessen, under tiden de används och till sist som avfall kan kommuner genom upphandling och sin användning av tekniken minska miljöpåverkan. Eftersom mängden elektronikavfall ökar och är den snabbast växande avfallsströmmen i världen, är en viktig faktor även vad de väljer att göra med produkterna efter användning. Vi vet att svenska kommuner upphandlar och hanterar produkterna, men det saknas en tydlig bild över hur processen idag ser ut, samt hur leverantörerna som kommunerna använder sig av hanterar produkterna som upphandlas och återlämnas av kommunerna.
Denna studie undersöker hur kommunerna tar hänsyn till miljöaspekter vid upphandling och hantering av datorer och mobiltelefoner i organisationen. Detta undersöks genom att bland annat studera deras upphandlingsstrategi, produkternas livslängd, användning av återtillverkade produkter, vilka miljökrav som ställs samt vad de väljer att göra med produkterna efter användning. För att få en djupare inblick i hanteringen av produkterna undersöks även hur leverantörerna hanterar produkterna som säljs/leasas och sedan återlämnas av kommunerna. Studien bygger på en enkätundersökning som skickats ut till kommunerna samt ett flertal intervjuer med leverantörer, kommuner och andra aktörer.
Det visade sig bland annat att majoriteten av kommunerna saknar policydokument eller liknande att följa vid upphandling av mobiltelefoner och datorer. Det finns inte några specifikt utformade strategier om hur upphandlingen ska ske eller vad som ska prioriteras. Kommunerna genomför oftast egna traditionella inköp av produkter istället för att leasa dem. Leasing av produkter kan främja cirkulär ekonomi och vara positivt för miljön, då leasade produkter oftast återlämnas till leverantörerna efter användning, och dessa har ett utvecklat system för hur produkterna hanteras och tas om hand.
Endast en väldigt liten andel av produkterna som upphandlas av kommunerna är återtillverkade produkter. Det finns stora möjligheter för kommuner att upphandla återtillverkade produkter i vissa delar av verksamheter, för att minska miljöpåverkan och främja cirkulär ekonomi. Produkterna bör även gå till återbruk/återtillverkning istället för återvinning när så är möjligt, men trots detta går en stor del av produkterna i dagsläget till återvinning. De produkter som återlämnas till leverantörerna går oftast till återtillverkning; det är enbart produkter som är i ytterst dåligt skick som återvinns. Leverantörerna säljer de återlämnade produkterna till andra aktörer som sedan säljer produkterna på andrahandsmarknaden. Leverantörerna följer upp dessa aktörer och det eftersträvas en transparens kring vad som händer med produkterna. Det kan dock vara svårt för leverantörerna att veta exakt vad som händer med produkterna och hur många användare de får efter att produkterna sålts vidare.
Kommuner bör tillse att använda produkter återbrukas i så hög grad som möjligt. Detta kan säkerställas genom att produkterna återlämnas till leverantörerna, eller genom att de avyttras till återbruksföretag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jakobsson, Alva LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Municipalities, public procurement, mobile phones, computers, circular economy, environmental aspects, remanufacturing, leasing
language
Swedish
id
9038153
date added to LUP
2021-02-01 12:31:55
date last changed
2021-02-01 12:31:55
@misc{9038153,
 abstract   = {{The aim of this study was to examine how municipalities take environmental
aspects into account when it comes to procurement and use of computers and
mobile phones. Furthermore, the aim was to identify what happens to the products
after its usage. The main methods employed were one survey with municipalities
and semi-structured interviews with suppliers, municipalities, and other actors. The results show, for example, that municipalities mostly purchase products and only some of the municipalities lease products. However, leasing of products can
promote circular economy, because then the products are returned to the suppliers,
which have a developed system for how the products are taken care of after usage.
This can increase the number of products that are re-used instead of recycled. To
promote environmental benefits and circular economy, municipalities can procure
remanufactured products and sell their used products to remanufacturing. However,
only a small percentage of the products that are procured by the municipalities are
remanufactured products, and recycling of used products is more common than
selling the used products to remanufacturers. The products that are returned to the
suppliers after use are typically remanufactured; only the products that are in bad
shape are recycled.}},
 author    = {{Jakobsson, Alva}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Miljöaspekter vid offentlig upphandling av datorer och mobiltelefoner - En studie om hantering av produkterna hos kommuner och leverantörer}},
 year     = {{2020}},
}