Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att förebygga konflikter - sektionschefers reflektioner

Telandersson, Tanja LU and Hammargren, Terese (2021) PEDK21 20202
Education
Abstract (Swedish)
Konflikter är vanligt förekommande i arbetslivet och går inte helt att undvika, dock kan en del vara önskvärda att förebygga. Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett chefsperspektiv, beskriva och analysera hur chefer arbetar med att förebygga konflikter. Särskilt uppmärksammas kommunikation, arbetsplatskultur och chefsrollen. Studien har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre sektionschefer inom socialtjänsten. Resultatet visar att det finns flera viktiga delar i det förebyggande arbetet mot konflikter och att detta arbete är något som bör prioriteras. Respondenterna förespråkar en öppen kommunikation i arbetsgruppen, en öppen arbetsplatskultur samt närvarande och... (More)
Konflikter är vanligt förekommande i arbetslivet och går inte helt att undvika, dock kan en del vara önskvärda att förebygga. Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett chefsperspektiv, beskriva och analysera hur chefer arbetar med att förebygga konflikter. Särskilt uppmärksammas kommunikation, arbetsplatskultur och chefsrollen. Studien har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre sektionschefer inom socialtjänsten. Resultatet visar att det finns flera viktiga delar i det förebyggande arbetet mot konflikter och att detta arbete är något som bör prioriteras. Respondenterna förespråkar en öppen kommunikation i arbetsgruppen, en öppen arbetsplatskultur samt närvarande och tillgängliga chefer. Vikten av att våga uttrycka sina åsikter, våga säga ifrån och våga göra fel lyfts som centrala delar i en öppen kommunikation och arbetsplatskultur. I diskussionsavsnittet lyfter uppsatsförfattarna frågan om huruvida det alltid är fördelaktigt för chefen att gripa in. Diskussion förs även angående roliga aktiviteter på arbetsplatsen och om hur chefernas syn på konflikter och deras bakgrund påverkar det förebyggande arbetet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Telandersson, Tanja LU and Hammargren, Terese
supervisor
organization
course
PEDK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konflikthantering, förebygga konflikter, kommunikation, arbetsplatskultur, chefsrollen
language
Swedish
id
9038336
date added to LUP
2021-01-28 16:45:46
date last changed
2021-01-28 16:45:46
@misc{9038336,
 abstract   = {{Konflikter är vanligt förekommande i arbetslivet och går inte helt att undvika, dock kan en del vara önskvärda att förebygga. Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett chefsperspektiv, beskriva och analysera hur chefer arbetar med att förebygga konflikter. Särskilt uppmärksammas kommunikation, arbetsplatskultur och chefsrollen. Studien har utgått ifrån ett hermeneutiskt perspektiv och empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tre sektionschefer inom socialtjänsten. Resultatet visar att det finns flera viktiga delar i det förebyggande arbetet mot konflikter och att detta arbete är något som bör prioriteras. Respondenterna förespråkar en öppen kommunikation i arbetsgruppen, en öppen arbetsplatskultur samt närvarande och tillgängliga chefer. Vikten av att våga uttrycka sina åsikter, våga säga ifrån och våga göra fel lyfts som centrala delar i en öppen kommunikation och arbetsplatskultur. I diskussionsavsnittet lyfter uppsatsförfattarna frågan om huruvida det alltid är fördelaktigt för chefen att gripa in. Diskussion förs även angående roliga aktiviteter på arbetsplatsen och om hur chefernas syn på konflikter och deras bakgrund påverkar det förebyggande arbetet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.}},
 author    = {{Telandersson, Tanja and Hammargren, Terese}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att förebygga konflikter - sektionschefers reflektioner}},
 year     = {{2021}},
}