Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap

Nilsson, Linnéa LU and Herlöfsson, Julia (2021) PEDK21 20202
Education
Abstract (Swedish)
Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. För ett fungerande delat ledarskap är samarbete en avgörande faktor, men hur samarbetet ter sig mellan olika chefspar kan variera. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv beskriva hur chefer i två olika organisationer arbetar med delat ledarskap samt vilka för- respektive nackdelar de upplever med arbetssättet. Vidare är syftet att jämföra och analysera huruvida praktiken skiljer sig från teorin samt hur cheferna upplever kommunikationen mellan varandra. Uppsatsen är skriven utifrån ett... (More)
Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. För ett fungerande delat ledarskap är samarbete en avgörande faktor, men hur samarbetet ter sig mellan olika chefspar kan variera. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv beskriva hur chefer i två olika organisationer arbetar med delat ledarskap samt vilka för- respektive nackdelar de upplever med arbetssättet. Vidare är syftet att jämföra och analysera huruvida praktiken skiljer sig från teorin samt hur cheferna upplever kommunikationen mellan varandra. Uppsatsen är skriven utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt med fokus på variationer i chefers uppfattningar. Metoden har en kvalitativ utgångspunkt i form av semistrukturerade intervjuer där fem chefer har intervjuats enskilt. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och materialet som framkom utgör uppsatsens resultat. Resultatet har i sin tur analyserats i förhållande till teorin som presenterats. Slutsatsen blev att teorin gällande delat ledarskap skiljer sig en del från praktiken. Vi anser att det behövs mer forskning kring fenomenet för en bredare förståelse och för att få in fler perspektiv kring arbetssättet då delat ledarskap kan se ut på många olika sätt. Vidare ger vi ett förslag på att utbilda chefer i kommunikation då en god kommunikation är av yttersta vikt i ett delat ledarskap. Cheferna vi intervjuat upplever fler fördelar än nackdelar med arbetssättet och samtliga anser sig ha ha ett välfungerande ledarskap i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Linnéa LU and Herlöfsson, Julia
supervisor
organization
course
PEDK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Delat ledarskap, Kommunikation, Chefer, Kvalitativ, Ledarperspektiv, Kön, För- respektive nackdelar, Fenomenografi
language
Swedish
id
9038415
date added to LUP
2021-01-28 16:44:28
date last changed
2021-01-28 16:44:28
@misc{9038415,
 abstract   = {{Forskning kring delat ledarskap är begränsad, men arbetssättet blir allt vanligare. I dagens föränderliga samhälle som medför höga krav på chefer har det resulterat i att fler och fler chefer väljer att dela på ledarskapet. För ett fungerande delat ledarskap är samarbete en avgörande faktor, men hur samarbetet ter sig mellan olika chefspar kan variera. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett pedagogiskt perspektiv beskriva hur chefer i två olika organisationer arbetar med delat ledarskap samt vilka för- respektive nackdelar de upplever med arbetssättet. Vidare är syftet att jämföra och analysera huruvida praktiken skiljer sig från teorin samt hur cheferna upplever kommunikationen mellan varandra. Uppsatsen är skriven utifrån ett fenomenografiskt förhållningssätt med fokus på variationer i chefers uppfattningar. Metoden har en kvalitativ utgångspunkt i form av semistrukturerade intervjuer där fem chefer har intervjuats enskilt. Dessa intervjuer har sedan transkriberats och materialet som framkom utgör uppsatsens resultat. Resultatet har i sin tur analyserats i förhållande till teorin som presenterats. Slutsatsen blev att teorin gällande delat ledarskap skiljer sig en del från praktiken. Vi anser att det behövs mer forskning kring fenomenet för en bredare förståelse och för att få in fler perspektiv kring arbetssättet då delat ledarskap kan se ut på många olika sätt. Vidare ger vi ett förslag på att utbilda chefer i kommunikation då en god kommunikation är av yttersta vikt i ett delat ledarskap. Cheferna vi intervjuat upplever fler fördelar än nackdelar med arbetssättet och samtliga anser sig ha ha ett välfungerande ledarskap i praktiken.}},
 author    = {{Nilsson, Linnéa and Herlöfsson, Julia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur fungerar delat ledarskap i praktiken? - En kvalitativ analys av chefers uppfattningar av delat ledarskap}},
 year     = {{2021}},
}