Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Medarbetare och retention, en analys av faktorer medarbetare värdesätter för att stanna i en organisation

Riegnell, Johanna LU (2021) PEDK21 20202
Education
Abstract (Swedish)
Medarbetare idag väljer i många fall vilken organisation de arbetar med, och det är lätt att byta organisation. Det är därför av intresse för organisationer att veta vilka faktorer medarbetare värdesätter i sin benägenhet att stanna kvar i organisationen. Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv och analyserar vilka faktorer som medarbetare anser som viktiga för sin benägenhet att stanna, samt vilka faktorer som anses som drivande ut ur organisationen. Studien avser en bransch med relativt högt löneläge där respondenterna innehar högre positioner.
Vad är det då som får respondenterna att stanna? Genom empirin har begrepp som arbetsplatskultur, ledarskap och belöning definierats. Respondenternas åsikter och erfarenheter skiljer... (More)
Medarbetare idag väljer i många fall vilken organisation de arbetar med, och det är lätt att byta organisation. Det är därför av intresse för organisationer att veta vilka faktorer medarbetare värdesätter i sin benägenhet att stanna kvar i organisationen. Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv och analyserar vilka faktorer som medarbetare anser som viktiga för sin benägenhet att stanna, samt vilka faktorer som anses som drivande ut ur organisationen. Studien avser en bransch med relativt högt löneläge där respondenterna innehar högre positioner.
Vad är det då som får respondenterna att stanna? Genom empirin har begrepp som arbetsplatskultur, ledarskap och belöning definierats. Respondenternas åsikter och erfarenheter skiljer sig åt, men är i det stora hela liknande. Resultatet visar på att arbetsplatskultur är ett spritt begrepp som innefattar många och olika delar, men att det som respondenterna upplevde som viktigt var social samhörighet, ledarskap, belöningar, möjlighet till utveckling samt självbestämmande. Resultatet visar även hur respondenterna valde att skatta dessa faktorer, vad som ansågs mest viktigt och minst viktigt där självbestämmande skattades som mest viktigt och arbetsplatskultur som minst viktigt av övriga faktorer.
Resultatet mynnar ut i en analys av faktorerna och avslutas med en diskussion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Riegnell, Johanna LU
supervisor
organization
course
PEDK21 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9038770
date added to LUP
2021-01-29 16:19:28
date last changed
2021-01-29 16:19:28
@misc{9038770,
 abstract   = {{Medarbetare idag väljer i många fall vilken organisation de arbetar med, och det är lätt att byta organisation. Det är därför av intresse för organisationer att veta vilka faktorer medarbetare värdesätter i sin benägenhet att stanna kvar i organisationen. Denna studie utgår från ett hermeneutiskt perspektiv och analyserar vilka faktorer som medarbetare anser som viktiga för sin benägenhet att stanna, samt vilka faktorer som anses som drivande ut ur organisationen. Studien avser en bransch med relativt högt löneläge där respondenterna innehar högre positioner.
Vad är det då som får respondenterna att stanna? Genom empirin har begrepp som arbetsplatskultur, ledarskap och belöning definierats. Respondenternas åsikter och erfarenheter skiljer sig åt, men är i det stora hela liknande. Resultatet visar på att arbetsplatskultur är ett spritt begrepp som innefattar många och olika delar, men att det som respondenterna upplevde som viktigt var social samhörighet, ledarskap, belöningar, möjlighet till utveckling samt självbestämmande. Resultatet visar även hur respondenterna valde att skatta dessa faktorer, vad som ansågs mest viktigt och minst viktigt där självbestämmande skattades som mest viktigt och arbetsplatskultur som minst viktigt av övriga faktorer.
Resultatet mynnar ut i en analys av faktorerna och avslutas med en diskussion.}},
 author    = {{Riegnell, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Medarbetare och retention, en analys av faktorer medarbetare värdesätter för att stanna i en organisation}},
 year     = {{2021}},
}