Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Soil, Sand and City

Allouche, Elias LU (2021) ASBM01 20202
Department of Architecture and Built Environment
Abstract
Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time
when the modernistic ideology peaked around the globe, although
it had been the dominant urban planning paradigm since the early
1920s. The large number of migrants moving to the newly formed
nation stressed the need of rapid urban development. The large
influx of people also attracted many planners and architects from
the west which influenced the city designs. The urban development
was, and continues to be, largely characterized by industrialization,
large-scale infrastructure projects and high-rise neighborhoods.
However, the increasing impact of climate change and sustainable
development goals means that this way of dealing with the problems
of today is... (More)
Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time
when the modernistic ideology peaked around the globe, although
it had been the dominant urban planning paradigm since the early
1920s. The large number of migrants moving to the newly formed
nation stressed the need of rapid urban development. The large
influx of people also attracted many planners and architects from
the west which influenced the city designs. The urban development
was, and continues to be, largely characterized by industrialization,
large-scale infrastructure projects and high-rise neighborhoods.
However, the increasing impact of climate change and sustainable
development goals means that this way of dealing with the problems
of today is no longer sufficient. This development has also resulted
in a disconnection between people, city and landscape.

The ambition of this project is to provide another solution to future
urban development by continuing the kibbutz movement, which
has been a part of the country’s history for more than a century. By
analyzing the kibbutz structure and development as well as the local
circumstances of the city Ashdod, I propose a new district which
brings qualities and values from both traditional and contemporary
kibbutz iterations. Most importantly I aim to integrate these into
the existing urban fabric, thus forming a new type of kibbutz with
the ultimate goal of mending the widening gap between people,
city and landscape currently taking place. The site today is mainly
unused, but contains many different landscape qualities and is
located next to the city’s train station, commercial center and a
new high-tech park development. This is an excellent opportunity
to further develop the city in this A-grade location, making way for
an expanding population while embracing the unique landscape
that Ashdod resides upon. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Israel utropades formellt som en oberoende stat 1948, en tid när den modernistiska ideologin nådde sin kulmen globalt även fast det haft ett stadigt grepp om stadsplaneringens normer sedan tidigt 1920-tal. Det stora antalet migranter som under kort tid bosatte sig i den nybildade nationen resulterade i ett behov av snabb stadsutveckling. Den stora tillströmningen av människor attraherade dessutom många planerare och arkitekter från väst som influerade städernas utformning. Stadsutvecklingen var, och fortsätter att vara, till stor del kännetecknad av industrialisering, omfattande infrastrukturprojekt och uppskjutande höghus. Den alltmer påtagliga effekten av klimatförändringar i kombination med globala utvecklingsmål innebär att detta sätt... (More)
Israel utropades formellt som en oberoende stat 1948, en tid när den modernistiska ideologin nådde sin kulmen globalt även fast det haft ett stadigt grepp om stadsplaneringens normer sedan tidigt 1920-tal. Det stora antalet migranter som under kort tid bosatte sig i den nybildade nationen resulterade i ett behov av snabb stadsutveckling. Den stora tillströmningen av människor attraherade dessutom många planerare och arkitekter från väst som influerade städernas utformning. Stadsutvecklingen var, och fortsätter att vara, till stor del kännetecknad av industrialisering, omfattande infrastrukturprojekt och uppskjutande höghus. Den alltmer påtagliga effekten av klimatförändringar i kombination med globala utvecklingsmål innebär att detta sätt att hantera dagens utmaningar inte längre är tillräckligt. Denna utveckling har också lett till en bristfällig relation mellan människor, stad och landskap.

Ambitionen med detta projekt är att föreslå en annan lösning för framtidens stadsutveckling som tar avstamp i kibbutzrörelsens byggnadstradition, vilken har varit en del av landets historia i mer än ett sekel. Genom att analysera kibbutzens struktur och historiska utveckling såväl som de lokala omständigheterna i staden Ashdod, föreslår jag ett nytt distrikt som inkorporerar kvaliteter och värderingar från både traditionella och samtida kibbutzvariationer. Huvudsakligen avser jag att integrera dessa i den befintliga urbana väven och på så sätt bilda en ny typ av kibbutz. Det slutgiltiga målet är att läka den ökande klyftan mellan människor, stad och landskap som för närvarande gör sig påmind. Platsen för projektet är idag till stor del oexploaterad, men innehåller många olika landskapskvaliteter och är belägen bredvid stadens tågstation, kommersiella centrum och en kommande science park. Detta är ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla staden på en mycket fördelaktig plats och skapa nya möjligheter för en växande befolkning. Det unika landskapet som Ashdod vilar på får samtidigt nya förutsättningar att bli en integrerad del i det nya distriktet och utgöra ett mer framträdande landskapselement i staden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Allouche, Elias LU
supervisor
organization
alternative title
Reunifying People, Urbanity and Landscape By Advancing The Kibbutz Movement
course
ASBM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
urban design, sustainable development, kibbutz, israel, ashdod
language
English
id
9039010
date added to LUP
2021-02-01 15:48:56
date last changed
2021-02-01 15:48:56
@misc{9039010,
 abstract   = {{Israel was officially declared as an independent state in 1948. A time
when the modernistic ideology peaked around the globe, although
it had been the dominant urban planning paradigm since the early
1920s. The large number of migrants moving to the newly formed
nation stressed the need of rapid urban development. The large
influx of people also attracted many planners and architects from
the west which influenced the city designs. The urban development
was, and continues to be, largely characterized by industrialization,
large-scale infrastructure projects and high-rise neighborhoods.
However, the increasing impact of climate change and sustainable
development goals means that this way of dealing with the problems
of today is no longer sufficient. This development has also resulted
in a disconnection between people, city and landscape.

The ambition of this project is to provide another solution to future
urban development by continuing the kibbutz movement, which
has been a part of the country’s history for more than a century. By
analyzing the kibbutz structure and development as well as the local
circumstances of the city Ashdod, I propose a new district which
brings qualities and values from both traditional and contemporary
kibbutz iterations. Most importantly I aim to integrate these into
the existing urban fabric, thus forming a new type of kibbutz with
the ultimate goal of mending the widening gap between people,
city and landscape currently taking place. The site today is mainly
unused, but contains many different landscape qualities and is
located next to the city’s train station, commercial center and a
new high-tech park development. This is an excellent opportunity
to further develop the city in this A-grade location, making way for
an expanding population while embracing the unique landscape
that Ashdod resides upon.}},
 author    = {{Allouche, Elias}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Soil, Sand and City}},
 year     = {{2021}},
}