Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bollen är rund, men vilken form har ekonomistyrningen?

Miderman, Kevin LU ; Adadevoh Svensson, Terry Adadevoh Svensson ; Mohamed, Adnan and Nadarevic, Andi (2021) FEKH69 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska fotbollsföreningars ekonomistyrning och öka förståelsen kring hur styrmedel används för att uppnå sportsliga samt ekonomiska mål.

Metod: Denna uppsats grundar sig på kvalitativ metod med ett deduktivt angreppssätt för att besvara frågeställningen.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från Malmi och Browns styrpaketsmodell. Deras studie gällande dessa styrfaktorer baseras på tidigare forskning kring Management Control Systems.

Empiri: Empirin innehåller de fyra semi-strukturerade intervjuer med respondenter från Hammarby IF, Jönköping Södra IF, Djurgården IF och SvFF.

Resultat: Uppsatsen kommer fram till att det inte finns en förutbestämd mall på hur en styrning ska... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska fotbollsföreningars ekonomistyrning och öka förståelsen kring hur styrmedel används för att uppnå sportsliga samt ekonomiska mål.

Metod: Denna uppsats grundar sig på kvalitativ metod med ett deduktivt angreppssätt för att besvara frågeställningen.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från Malmi och Browns styrpaketsmodell. Deras studie gällande dessa styrfaktorer baseras på tidigare forskning kring Management Control Systems.

Empiri: Empirin innehåller de fyra semi-strukturerade intervjuer med respondenter från Hammarby IF, Jönköping Södra IF, Djurgården IF och SvFF.

Resultat: Uppsatsen kommer fram till att det inte finns en förutbestämd mall på hur en styrning ska utformas, eftersom fotboll är en så komplex bransch att det beror på många olika variabler, parametrar och situationsspecifika förutsättningar att man endast kan ge generella riktlinjer samt öka sin förståelse för relevanta faktorers samspel med varandra. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this paper is to study management accounting in swedish football clubs and to create greater understanding about how policy instruments are implemented to achieve athletic and financial goals.

Methodology: The study is based on a qualitative method with a deductive approach in order to answer the thesis question.

Theoretical Perspectives: The paper emanates from Malmi & Brown's control package model. Their study regarding control factors is based on previous research on Management Control Systems.

Empirical foundation: Empirical evidence contains four semi-structured interviews with respondents from Hammarby IF, Jönköping Södra IF, Djurgården IF och SvFF.

Conclusions: The thesis concludes that there is... (More)
Purpose: The purpose of this paper is to study management accounting in swedish football clubs and to create greater understanding about how policy instruments are implemented to achieve athletic and financial goals.

Methodology: The study is based on a qualitative method with a deductive approach in order to answer the thesis question.

Theoretical Perspectives: The paper emanates from Malmi & Brown's control package model. Their study regarding control factors is based on previous research on Management Control Systems.

Empirical foundation: Empirical evidence contains four semi-structured interviews with respondents from Hammarby IF, Jönköping Södra IF, Djurgården IF och SvFF.

Conclusions: The thesis concludes that there is no predetermined template for how a management should be designed, as football is such a complex industry that it depends on many different variables, parameters and situation-specific conditions that you can only give general guidelines and increase your understanding of relevant factors that interact with each other. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Miderman, Kevin LU ; Adadevoh Svensson, Terry Adadevoh Svensson ; Mohamed, Adnan and Nadarevic, Andi
supervisor
organization
alternative title
En studie om hur ekonomiska styrmedel används för att styra fotbollsföreningen mot sportsliga och ekonomiska framgångar
course
FEKH69 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Football clubs, Football, Management accounting, Budgeting, Management Control System.
language
Swedish
id
9039059
date added to LUP
2021-06-07 09:57:24
date last changed
2021-06-07 09:57:24
@misc{9039059,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka svenska fotbollsföreningars ekonomistyrning och öka förståelsen kring hur styrmedel används för att uppnå sportsliga samt ekonomiska mål. 

Metod: Denna uppsats grundar sig på kvalitativ metod med ett deduktivt angreppssätt för att besvara frågeställningen.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsen utgår från Malmi och Browns styrpaketsmodell. Deras studie gällande dessa styrfaktorer baseras på tidigare forskning kring Management Control Systems.

Empiri: Empirin innehåller de fyra semi-strukturerade intervjuer med respondenter från Hammarby IF, Jönköping Södra IF, Djurgården IF och SvFF.

Resultat: Uppsatsen kommer fram till att det inte finns en förutbestämd mall på hur en styrning ska utformas, eftersom fotboll är en så komplex bransch att det beror på många olika variabler, parametrar och situationsspecifika förutsättningar att man endast kan ge generella riktlinjer samt öka sin förståelse för relevanta faktorers samspel med varandra.}},
 author    = {{Miderman, Kevin and Adadevoh Svensson, Terry Adadevoh Svensson and Mohamed, Adnan and Nadarevic, Andi}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bollen är rund, men vilken form har ekonomistyrningen?}},
 year     = {{2021}},
}