Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

USA:s flerfaldiga politik i Israel-Palestinakonflikten - En analys av USA:s utrikespolitik i Israel-Palestinakonflikten 2000–2020

Abbas, Farah LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. Undersökningen avgränsas till resolutioner som USA har blockerat i säkerhetsrådet mellan 2000–2020 och till två amerikanska fredsplaner. Detta undersöks genom en kombination av motiv- och innehållsanalys.
Det undersökningen kommer fram till är att USA driver en flerfaldig politik mot konflikten baserat på olika interna och... (More)
Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. Undersökningen avgränsas till resolutioner som USA har blockerat i säkerhetsrådet mellan 2000–2020 och till två amerikanska fredsplaner. Detta undersöks genom en kombination av motiv- och innehållsanalys.
Det undersökningen kommer fram till är att USA driver en flerfaldig politik mot konflikten baserat på olika interna och externa faktorer vilka influerar den amerikanska politiken. Resultaten visar också att USA:s flerfaldiga politik präglas av både offensiv realistiska och idealistiska drag. (Less)
Popular Abstract
Because of the important role that the United States plays in the politics of the world, especially in the Middle East conflicts, the purpose of this study is to analyze the U.S. multiple policy on the Israeli-Palestinian conflict between 2000-2020. The purpose of this study is achieved by answering the questions about how the U.S. has acted in relation to the conflict between 2000–2020, how the U.S. justifies its actions and how the U.S. policy towards the conflict can be understood. The study is limited to resolutions that the U.S. has blocked with its Veto in the Security Council between 2000-2020 and to two of the U.S. peace plans. The methods applied are content analysis combined with motive anal-ysis. The study concludes that the... (More)
Because of the important role that the United States plays in the politics of the world, especially in the Middle East conflicts, the purpose of this study is to analyze the U.S. multiple policy on the Israeli-Palestinian conflict between 2000-2020. The purpose of this study is achieved by answering the questions about how the U.S. has acted in relation to the conflict between 2000–2020, how the U.S. justifies its actions and how the U.S. policy towards the conflict can be understood. The study is limited to resolutions that the U.S. has blocked with its Veto in the Security Council between 2000-2020 and to two of the U.S. peace plans. The methods applied are content analysis combined with motive anal-ysis. The study concludes that the U.S. has multiple policy towards the conflict based on various internal and external factors which influence American policy. The results also show that the U.S. multiple policy is characterized by both offensively realistic and ide-alistic features. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9039145,
 abstract   = {{Mot bakgrund av USA:s viktiga roll i världspolitiken och speciellt i Mellanöstern och dess konflikter är uppsatsens syfte att undersöka USA:s flerfaldiga politik rörande Israel-Palestinakonflikten mellan 2000–2020. Syftet uppnås genom att besvara frågorna om hur USA har agerat i förhållande till konflikten mellan 2000–2020, vilka motiveringar USA har för sitt agerande samt hur USA:s politik kring konflikten kan förstås. Undersökningen avgränsas till resolutioner som USA har blockerat i säkerhetsrådet mellan 2000–2020 och till två amerikanska fredsplaner. Detta undersöks genom en kombination av motiv- och innehållsanalys.
Det undersökningen kommer fram till är att USA driver en flerfaldig politik mot konflikten baserat på olika interna och externa faktorer vilka influerar den amerikanska politiken. Resultaten visar också att USA:s flerfaldiga politik präglas av både offensiv realistiska och idealistiska drag.}},
 author    = {{Abbas, Farah}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{USA:s flerfaldiga politik i Israel-Palestinakonflikten - En analys av USA:s utrikespolitik i Israel-Palestinakonflikten 2000–2020}},
 year     = {{2021}},
}