Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bolagsstyrning med föreningshjärta eller vinstintresse?

Rosenqvist, Rebecca LU ; Jörlert, Johan LU and Johnsson, Jonathan LU (2021) FEKH69 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bolagsstyrningen ser ut i de svenska
fotbollsklubbar som bildat ett idrottsAB samt hur denna varierar mellan klubbarna.
Metod: Den genomförda studien är av kvalitativ design där primärdata samlats in genom semistrukturerade intervjuer med representanter från de undersökta idrottsaktiebolagen. Vidare har studien gjorts med hjälp av en multipel fallstudie för att ge bredd och djup samt för att kunna jämföra de olika studieobjekten med varandra.
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensram som används i denna studie är agentteorin först framtagen av Jensen och Meckling (1976) samt stewardshipteorin vilken är konstruerad av olika författare, bland annat Davis, Schoorman, & Donaldson... (More)
Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bolagsstyrningen ser ut i de svenska
fotbollsklubbar som bildat ett idrottsAB samt hur denna varierar mellan klubbarna.
Metod: Den genomförda studien är av kvalitativ design där primärdata samlats in genom semistrukturerade intervjuer med representanter från de undersökta idrottsaktiebolagen. Vidare har studien gjorts med hjälp av en multipel fallstudie för att ge bredd och djup samt för att kunna jämföra de olika studieobjekten med varandra.
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensram som används i denna studie är agentteorin först framtagen av Jensen och Meckling (1976) samt stewardshipteorin vilken är konstruerad av olika författare, bland annat Davis, Schoorman, & Donaldson (1997). Därtill används Werner, Konopaske och Gemeinhardts (2000) alternativa perspektiv på hur agentteorin kan användas i ideella föreningar.
Empiri: Studien omfattar fyra stycken fotbollsklubbar som bedriver elitverksamhet i
idrottsAB. Dessa är AIK Fotboll AB, Djurgårdens Elitfotboll AB, Hammarby Fotboll AB och Örebro SK Elitfotboll AB. Samtliga lag spelar i den högsta svenska fotbollsserien, Allsvenskan, och är därmed några av de största fotbollsklubbarna i Sverige.
Resultat: Studien har visat att bolagsstyrningen, generellt sett, inte varierar särskilt mycket mellan de undersökta idrottsaktiebolagen och skillnaderna i ägarstruktur kan inte sägas ha en betydande påverkan på styrningen. Det finns en hög grad av målkongruens i de idrottsAB som granskats och vid händelse att intressen avviker från varandra agerar ledningen inte i egenintresse. Det finns dock en del aspekter som inte är helt överensstämmande mellan bolagen varav en av de mest framstående är bolagens incitamentsystem i form av bonusar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosenqvist, Rebecca LU ; Jörlert, Johan LU and Johnsson, Jonathan LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bolagsstyrning, idrottsaktiebolag, styrmedel, intressen, ägarstruktur
language
Swedish
id
9039228
date added to LUP
2021-06-07 09:57:41
date last changed
2021-06-07 09:57:41
@misc{9039228,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur bolagsstyrningen ser ut i de svenska
fotbollsklubbar som bildat ett idrottsAB samt hur denna varierar mellan klubbarna.
Metod: Den genomförda studien är av kvalitativ design där primärdata samlats in genom semistrukturerade intervjuer med representanter från de undersökta idrottsaktiebolagen. Vidare har studien gjorts med hjälp av en multipel fallstudie för att ge bredd och djup samt för att kunna jämföra de olika studieobjekten med varandra.
Teoretiskt perspektiv: Den teoretiska referensram som används i denna studie är agentteorin först framtagen av Jensen och Meckling (1976) samt stewardshipteorin vilken är konstruerad av olika författare, bland annat Davis, Schoorman, & Donaldson (1997). Därtill används Werner, Konopaske och Gemeinhardts (2000) alternativa perspektiv på hur agentteorin kan användas i ideella föreningar.
Empiri: Studien omfattar fyra stycken fotbollsklubbar som bedriver elitverksamhet i
idrottsAB. Dessa är AIK Fotboll AB, Djurgårdens Elitfotboll AB, Hammarby Fotboll AB och Örebro SK Elitfotboll AB. Samtliga lag spelar i den högsta svenska fotbollsserien, Allsvenskan, och är därmed några av de största fotbollsklubbarna i Sverige.
Resultat: Studien har visat att bolagsstyrningen, generellt sett, inte varierar särskilt mycket mellan de undersökta idrottsaktiebolagen och skillnaderna i ägarstruktur kan inte sägas ha en betydande påverkan på styrningen. Det finns en hög grad av målkongruens i de idrottsAB som granskats och vid händelse att intressen avviker från varandra agerar ledningen inte i egenintresse. Det finns dock en del aspekter som inte är helt överensstämmande mellan bolagen varav en av de mest framstående är bolagens incitamentsystem i form av bonusar.}},
 author    = {{Rosenqvist, Rebecca and Jörlert, Johan and Johnsson, Jonathan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bolagsstyrning med föreningshjärta eller vinstintresse?}},
 year     = {{2021}},
}