Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska företagsstöd under Coronapandemin - fördelar och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Estebanez Groth, Simon LU and Jacobsson, Gustav LU (2021) NEKH03 20202
Department of Economics
Abstract
The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally.

Because of the pandemic and its economic consequences for businesses in Sweden, the Swedish government introduced a number of support programs aimed at reducing the negative effects on businesses caused by the virus. This paper is an attempt to analyze these programs from an economic perspective and to present a balanced view of the various programs, based on economic theory and research.

Fourteen different programs are presented and analyzed, from a ”short time furlough” program to an “extension of time for payment of taxes”... (More)
The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally.

Because of the pandemic and its economic consequences for businesses in Sweden, the Swedish government introduced a number of support programs aimed at reducing the negative effects on businesses caused by the virus. This paper is an attempt to analyze these programs from an economic perspective and to present a balanced view of the various programs, based on economic theory and research.

Fourteen different programs are presented and analyzed, from a ”short time furlough” program to an “extension of time for payment of taxes” program. The purpose of these programs is to support businesses that are suffering badly during these difficult times.

A result of the pandemic has been a reduction of supply and demand of products and services and a difficulty to handle reduction of turnover in businesses, which is an argument in favor of government support programs. Another argument in favor, is to keep unemployment down, where in particular the short time furlough program has been used.

As there are arguments in favor, there are also arguments against, such as the risk of rent-seeking, i.e., using tax money to support interest groups for political purposes. Another risk is that support is given to unprofitable businesses that changes the competitive situation in a negative way for good businesses that would not receive support.

Finally, the importance of following up the outcome of the support programs should be stressed. It is important to learn which programs have worked well and which programs might not have worked so well. (Less)
Abstract (Swedish)
Corona pandemin började som en hälsokris. Det dröjde inte länge förrän krisen även förvandlades till en ekonomisk kris. En kris som drabbat oss alla. Allt från oss människor, till stora företag, internationellt som nationellt.

På grund av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser för företagen i Sverige, så har regeringen lanserat ett antal olika företagsstöd vars syfte ska vara att lindra de ekonomiska följderna som virusutbrottet har medfört. Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, analysera dessa företagsstöd och ge en nyanserad bild av de olika stöden utifrån ekonomisk teori och forskning.

Fjorton olika företagsstöd har presenterats och analyserats, alltifrån korttidspermittering till... (More)
Corona pandemin började som en hälsokris. Det dröjde inte länge förrän krisen även förvandlades till en ekonomisk kris. En kris som drabbat oss alla. Allt från oss människor, till stora företag, internationellt som nationellt.

På grund av pandemin och dess ekonomiska konsekvenser för företagen i Sverige, så har regeringen lanserat ett antal olika företagsstöd vars syfte ska vara att lindra de ekonomiska följderna som virusutbrottet har medfört. Syftet med denna uppsats är att, utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, analysera dessa företagsstöd och ge en nyanserad bild av de olika stöden utifrån ekonomisk teori och forskning.

Fjorton olika företagsstöd har presenterats och analyserats, alltifrån korttidspermittering till anstånd med skattebetalningar. Dessa företagsstöd avses på ett eller annat sätt gynna och hjälpa hårt drabbade företag under denna tuffa ekonomiska tid.

Pandemin har resulterat i att utbudet och efterfrågan på många varor och tjänster har minskat. Detta har lett till minskad omsättning för företagen, vilket är ett av många argument varför företagsstöden införts. Andra argument för företagsstöd är hur arbetslösheten genom företagsstöden skall hållas under en hållbar nivå, där korttidspermittering också är ett av de stöd som ska motverka en alltför stor arbetslöshet.

På samma sätt som det finns argument för företagsstöd, så finns det även argument mot företagsstöd. Ett av dessa argument baseras på begreppet rent seeking, vilket innebär att politiker väljer att dela ut skattepengar genom olika stöd till olika intressegrupper i syfte för egen vinning. Ett annat argument mot företagsstöd är hur det snedvrider konkurrensen mellan företagen. Det finns en risk att ett företag som är produktivt, som därför inte erhåller ett företagsstöd, blir utkonkurrerade av ett mindre produktivt företag som erhåller företagsstöd.

Avslutningsvis kan framhållas att det ständigt behöver göras uppföljningar av de stöd som betalas ut under coronapandemin. Eftersom stöden är förknippade med både för- och nackdelar är det viktigt att se till så företagsstöden inte kostar det svenska samhället mer än vad det ger. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Estebanez Groth, Simon LU and Jacobsson, Gustav LU
supervisor
organization
course
NEKH03 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
business support, business subsidies, covid-19, coronavirus pandemic
language
Swedish
id
9039305
date added to LUP
2021-03-11 12:01:21
date last changed
2021-03-11 12:01:21
@misc{9039305,
 abstract   = {{The Corona pandemic began as a health crisis, but it soon also turned into a crisis for the economy. Affecting all layers of society, from individuals to big companies, both nationally and internationally.

Because of the pandemic and its economic consequences for businesses in Sweden, the Swedish government introduced a number of support programs aimed at reducing the negative effects on businesses caused by the virus. This paper is an attempt to analyze these programs from an economic perspective and to present a balanced view of the various programs, based on economic theory and research.

Fourteen different programs are presented and analyzed, from a ”short time furlough” program to an “extension of time for payment of taxes” program. The purpose of these programs is to support businesses that are suffering badly during these difficult times.

A result of the pandemic has been a reduction of supply and demand of products and services and a difficulty to handle reduction of turnover in businesses, which is an argument in favor of government support programs. Another argument in favor, is to keep unemployment down, where in particular the short time furlough program has been used. 

As there are arguments in favor, there are also arguments against, such as the risk of rent-seeking, i.e., using tax money to support interest groups for political purposes. Another risk is that support is given to unprofitable businesses that changes the competitive situation in a negative way for good businesses that would not receive support.

Finally, the importance of following up the outcome of the support programs should be stressed. It is important to learn which programs have worked well and which programs might not have worked so well.}},
 author    = {{Estebanez Groth, Simon and Jacobsson, Gustav}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Svenska företagsstöd under Coronapandemin - fördelar och nackdelar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv}},
 year     = {{2021}},
}