Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet.

Hansson, Thomas LU ; Kvarnström, Noel LU ; Vazdekis, Andreas LU and Lundin, Attila LU (2021) FEKH49 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel:
Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner
har sidoeffekter i användandet.
Seminariedatum:
15 januari 2021
Ämne/kurs:
FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP
Författare:
Hansson, T., Kvarnström, N., Lundin, A. och Vazdekis, A.
Handledare:
Spoelstra, S.
Fem nyckelord:
Medarbetarundersökning, linjechefer, medarbetarengagemang, HME, kritik
Syfte:
Studien vill identifiera om det finns och i så fall synliggöra sidoeffekter av
medarbetarundersökningar, vilket utvecklar rådande teori och som i sådant fall visar behov
på förnyade studier och metodutveckling.
Forskningsfråga:
Konkret ställer studien frågan om hur linjechefer upplever... (More)
Examensarbetets titel:
Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner
har sidoeffekter i användandet.
Seminariedatum:
15 januari 2021
Ämne/kurs:
FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP
Författare:
Hansson, T., Kvarnström, N., Lundin, A. och Vazdekis, A.
Handledare:
Spoelstra, S.
Fem nyckelord:
Medarbetarundersökning, linjechefer, medarbetarengagemang, HME, kritik
Syfte:
Studien vill identifiera om det finns och i så fall synliggöra sidoeffekter av
medarbetarundersökningar, vilket utvecklar rådande teori och som i sådant fall visar behov
på förnyade studier och metodutveckling.
Forskningsfråga:
Konkret ställer studien frågan om hur linjechefer upplever medarbetarundersökningens
resultat angående deras chefs- och ledarskap.
Metod:
Linjechefer inom organisationer som använder sig av HME-undersökningar, en modell för
medarbetarundersökningar, har undersökts i semistrukturerade intervjuer. Arbetet har skett
abduktivt i en rörelse mellan det empiriska materialet och litteraturen. Analysen har formats
genom sortering, kategorisering och reducering där tolkningsarbetet av materialet är viktigt.
En konstruktionistisk grundsyn präglar därmed förståelsen av fenomenet som undersöks
liksom studien i sig.
Teoretiska perspektiv:
Litteraturgenomgången utgår från medarbetarundersökningar. Detta är ett verktyg för
organisatorisk utveckling och är en enkätundersökning där medarbetare bedömer sin
upplevelse. Resultaten presenteras i form av statistiskt sammanställda värden där ett chefsoch
ledarskapsindex används i ett förändringsarbete. Litteraturen menar att
medarbetarundersökningar kan leda till positiv resultatutveckling. Ledningen och chefer
spelar en central roll i användandet av verktyget.
Resultat:
Linjecheferna uttrycker att medarbetarundersökningar leder till fördelar som frisk arbetsmiljö,
öppenhet och sunt lärande. De beskriver en oro att medarbetarundersökningar kan användas
för att misskreditera dem. De nämner negativa upplevelser såsom utsatthet, bedömning och
frustration.
Slutsats:
Det teoretiska bidraget visar på hur medarbetarundersökningar används som en universell
lösning men att det även finns problem med ett sådant förhållningssätt. Kunskap om
medarbetarundersökningarnas syfte saknas hos linjecheferna och ytterligare forskning krävs
för att undersöka kopplingen mellan resultatutveckling och engagemang. För det andra visar
studien att medarbetarundersökningar leder till oro hos linjecheferna. För det tredje noteras att
medarbetarundersökningens konstruktion drabbar linjecheferna i form av en distansering
mellan kollegor och överordnade, det leder även till frustration på grund av
tolkningssvårigheter och anonymitet motverkar ansvarstagande samt dialog. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Thomas LU ; Kvarnström, Noel LU ; Vazdekis, Andreas LU and Lundin, Attila LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Medarbetarundersökning, linjechefer, medarbetarengagemang, HME, kritik
language
Swedish
id
9039319
date added to LUP
2021-02-11 11:06:40
date last changed
2021-02-11 11:06:46
@misc{9039319,
 abstract   = {{Examensarbetets titel:
Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner
har sidoeffekter i användandet.
Seminariedatum:
15 januari 2021
Ämne/kurs:
FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 HP
Författare:
Hansson, T., Kvarnström, N., Lundin, A. och Vazdekis, A.
Handledare:
Spoelstra, S.
Fem nyckelord:
Medarbetarundersökning, linjechefer, medarbetarengagemang, HME, kritik
Syfte:
Studien vill identifiera om det finns och i så fall synliggöra sidoeffekter av
medarbetarundersökningar, vilket utvecklar rådande teori och som i sådant fall visar behov
på förnyade studier och metodutveckling.
Forskningsfråga:
Konkret ställer studien frågan om hur linjechefer upplever medarbetarundersökningens
resultat angående deras chefs- och ledarskap.
Metod:
Linjechefer inom organisationer som använder sig av HME-undersökningar, en modell för
medarbetarundersökningar, har undersökts i semistrukturerade intervjuer. Arbetet har skett
abduktivt i en rörelse mellan det empiriska materialet och litteraturen. Analysen har formats
genom sortering, kategorisering och reducering där tolkningsarbetet av materialet är viktigt.
En konstruktionistisk grundsyn präglar därmed förståelsen av fenomenet som undersöks
liksom studien i sig.
Teoretiska perspektiv:
Litteraturgenomgången utgår från medarbetarundersökningar. Detta är ett verktyg för
organisatorisk utveckling och är en enkätundersökning där medarbetare bedömer sin
upplevelse. Resultaten presenteras i form av statistiskt sammanställda värden där ett chefsoch
ledarskapsindex används i ett förändringsarbete. Litteraturen menar att
medarbetarundersökningar kan leda till positiv resultatutveckling. Ledningen och chefer
spelar en central roll i användandet av verktyget.
Resultat:
Linjecheferna uttrycker att medarbetarundersökningar leder till fördelar som frisk arbetsmiljö,
öppenhet och sunt lärande. De beskriver en oro att medarbetarundersökningar kan användas
för att misskreditera dem. De nämner negativa upplevelser såsom utsatthet, bedömning och
frustration.
Slutsats:
Det teoretiska bidraget visar på hur medarbetarundersökningar används som en universell
lösning men att det även finns problem med ett sådant förhållningssätt. Kunskap om
medarbetarundersökningarnas syfte saknas hos linjecheferna och ytterligare forskning krävs
för att undersöka kopplingen mellan resultatutveckling och engagemang. För det andra visar
studien att medarbetarundersökningar leder till oro hos linjecheferna. För det tredje noteras att
medarbetarundersökningens konstruktion drabbar linjecheferna i form av en distansering
mellan kollegor och överordnade, det leder även till frustration på grund av
tolkningssvårigheter och anonymitet motverkar ansvarstagande samt dialog.}},
 author    = {{Hansson, Thomas and Kvarnström, Noel and Vazdekis, Andreas and Lundin, Attila}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ett vaccin med biverkningar - Studie av medarbetarundersökningar som med goda ambitioner har sidoeffekter i användandet.}},
 year     = {{2021}},
}