Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Plattformsekonomi

Erwing, Vendela LU ; Hammarstrand, Rickard LU and Sandström, Carl LU (2021) FEKH19 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt aktörer i ett digitalt ekosystem kan erhålla konkurrensfördelar och nätverkseffekter med hjälp av en plattform.

Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Primärdata samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes därefter med hjälp av kontinuerliga jämförelser och selektiv kodning.

Teoretiskt perspektiv: Studien utgår från ett teoretiskt ramverk där främst teorin om dynamiska kapabiliteter och förmågorna sense, seize och transform (Teece, 2007) ingår. Vidare ingår även forskning kring hur dynamiska kapabiliteter kan delas i digitala ekosystem (Götz, Hamann, Buck, Oesterle, Eymann & Meckl, 2020). Även resursbaserad... (More)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt aktörer i ett digitalt ekosystem kan erhålla konkurrensfördelar och nätverkseffekter med hjälp av en plattform.

Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Primärdata samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes därefter med hjälp av kontinuerliga jämförelser och selektiv kodning.

Teoretiskt perspektiv: Studien utgår från ett teoretiskt ramverk där främst teorin om dynamiska kapabiliteter och förmågorna sense, seize och transform (Teece, 2007) ingår. Vidare ingår även forskning kring hur dynamiska kapabiliteter kan delas i digitala ekosystem (Götz, Hamann, Buck, Oesterle, Eymann & Meckl, 2020). Även resursbaserad teori (Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2017) och nätverkseffekter (Hinz, Otter & Skiera, 2020) tas upp i
ramverket.

Empiri: Studien undersöker hur företag som använder sig av Foodora kan erhålla
konkurrensfördelar och nätverkseffekter genom att använda sig av plattformen. De 11 fallföretag som intervjuats i studien är anonyma företag med verksamheter runt om i Sverige.

Resultat: Resultatet av studien visar att aktörer som använder sig av plattformen Foodora kan erhålla konkurrensfördelar med hjälp av dynamiska kapabiliteter som delas i det digitala ekosystemet. Vidare visar studien även att aktörer kan erhålla positiva nätverkseffekter genom att vara med i plattformen. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of the study is to research in what way actors in a digital ecosystem can obtain competitive advantages and network effects with the help of a platform.

Methodology: The study is a qualitative multiple case study with an abductive approach. Primary data was collected with the help of semi-structured interviews. The data analysis was made with continuous comparisons and selective coding.

Theoretical perspectives: The study uses a theoretical framework in which mainly the theory about dynamic capabilities and the abilities sense, seize and transform (Teece, 2007) are included. Furthermore, the framework contains research about how dynamic capabilities can be shared in digital ecosystems (Götz, Hamann, Buck,... (More)
Purpose: The purpose of the study is to research in what way actors in a digital ecosystem can obtain competitive advantages and network effects with the help of a platform.

Methodology: The study is a qualitative multiple case study with an abductive approach. Primary data was collected with the help of semi-structured interviews. The data analysis was made with continuous comparisons and selective coding.

Theoretical perspectives: The study uses a theoretical framework in which mainly the theory about dynamic capabilities and the abilities sense, seize and transform (Teece, 2007) are included. Furthermore, the framework contains research about how dynamic capabilities can be shared in digital ecosystems (Götz, Hamann, Buck, Oesterle, Eymann & Meckl, 2020). Also resource based view (Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2017) and network effects (Hinz, Otter & Skiera, 2020) are included in the framework.

Empirical foundations: The study examines how businesses who use Foodora can obtain
competitive advantages and network effects by using the platform. The 11 business cases which have been subject to interviews are anonymous businesses placed in Sweden.

Conclusions: The study demonstrates that actors who use the platform Foodora can obtain competitive advantages with the help of dynamic capabilities which are shared in the digital ecosystem. Furthermore, the study demonstrates that actors can obtain positive network effects by being a part of the platform. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erwing, Vendela LU ; Hammarstrand, Rickard LU and Sandström, Carl LU
supervisor
organization
alternative title
En flerfallsstudie om hur konkurrensfördelar och nätverkseffekter uppstår och delas i ett digitalt ekosystem
course
FEKH19 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konkurrensfördelar, dynamiska kapabiliteter, nätverkseffekter, plattformsekonomi, digitala ekosystem
language
Swedish
id
9039459
date added to LUP
2021-03-09 10:55:16
date last changed
2021-07-05 10:55:51
@misc{9039459,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt aktörer i ett digitalt ekosystem kan erhålla konkurrensfördelar och nätverkseffekter med hjälp av en plattform.

Metod: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med abduktiv ansats. Primärdata samlades in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Dataanalysen genomfördes därefter med hjälp av kontinuerliga jämförelser och selektiv kodning.

Teoretiskt perspektiv: Studien utgår från ett teoretiskt ramverk där främst teorin om dynamiska kapabiliteter och förmågorna sense, seize och transform (Teece, 2007) ingår. Vidare ingår även forskning kring hur dynamiska kapabiliteter kan delas i digitala ekosystem (Götz, Hamann, Buck, Oesterle, Eymann & Meckl, 2020). Även resursbaserad teori (Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2017) och nätverkseffekter (Hinz, Otter & Skiera, 2020) tas upp i
ramverket.

Empiri: Studien undersöker hur företag som använder sig av Foodora kan erhålla
konkurrensfördelar och nätverkseffekter genom att använda sig av plattformen. De 11 fallföretag som intervjuats i studien är anonyma företag med verksamheter runt om i Sverige.

Resultat: Resultatet av studien visar att aktörer som använder sig av plattformen Foodora kan erhålla konkurrensfördelar med hjälp av dynamiska kapabiliteter som delas i det digitala ekosystemet. Vidare visar studien även att aktörer kan erhålla positiva nätverkseffekter genom att vara med i plattformen.}},
 author    = {{Erwing, Vendela and Hammarstrand, Rickard and Sandström, Carl}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Plattformsekonomi}},
 year     = {{2021}},
}