Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konvergensprojektet mellan IASB och FASB

Ström, Hanna LU ; Lyon, Viktoria LU and Johnsson, Caroline LU (2021) FEKH69 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att ta reda på varför IASB och FASB ännu inte kommit överens om redovisning av goodwill trots att organisationerna försöker konvergera redovisningsstandarderna. Studien är kvalitativ med en abduktiv ansats och undersöker dokument från FASB och IASB gällande goodwillredovisning mellan åren 2001-2020. Kvalitativa innehållsanalyser görs och kodningsmetoder används för att strukturera empirin. Studien baseras på tidigare forskning inom området samt intressentteorin och den institutionella teorin, med fokus på de isomorfiska processer som påverkar IASB och FASB. Harmonisering, normgivning och konvergensprojektet är de substantiella teorier som används. Empirin består av olika dokument tagna från IASBs och FASBs hemsidor... (More)
Uppsatsen syftar till att ta reda på varför IASB och FASB ännu inte kommit överens om redovisning av goodwill trots att organisationerna försöker konvergera redovisningsstandarderna. Studien är kvalitativ med en abduktiv ansats och undersöker dokument från FASB och IASB gällande goodwillredovisning mellan åren 2001-2020. Kvalitativa innehållsanalyser görs och kodningsmetoder används för att strukturera empirin. Studien baseras på tidigare forskning inom området samt intressentteorin och den institutionella teorin, med fokus på de isomorfiska processer som påverkar IASB och FASB. Harmonisering, normgivning och konvergensprojektet är de substantiella teorier som används. Empirin består av olika dokument tagna från IASBs och FASBs hemsidor gällande förändringar som har gjorts i standarder
för goodwill. Uppsatsen kommer fram till att IASB prioriterar investerare och FASB prioriterar företag, vilket i sin tur påverkar utformningen av redovisningsstandarder. Utöver gemensamma möten koordinerar IASB och FASB inte sina arbetsprocesser för standarder gällande goodwill och fattar beslut som ibland missgynnar och ibland gynnar konvergens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ström, Hanna LU ; Lyon, Viktoria LU and Johnsson, Caroline LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om varför det finns skillnader mellan U.S. GAAP och IFRS för redovisning av goodwill
course
FEKH69 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konvergens, goodwill, IFRS, U.S. GAAP, harmonisering av internationella redovisningsstandarder
language
Swedish
id
9039494
date added to LUP
2021-06-07 09:55:25
date last changed
2021-06-07 09:55:25
@misc{9039494,
 abstract   = {{Uppsatsen syftar till att ta reda på varför IASB och FASB ännu inte kommit överens om redovisning av goodwill trots att organisationerna försöker konvergera redovisningsstandarderna. Studien är kvalitativ med en abduktiv ansats och undersöker dokument från FASB och IASB gällande goodwillredovisning mellan åren 2001-2020. Kvalitativa innehållsanalyser görs och kodningsmetoder används för att strukturera empirin. Studien baseras på tidigare forskning inom området samt intressentteorin och den institutionella teorin, med fokus på de isomorfiska processer som påverkar IASB och FASB. Harmonisering, normgivning och konvergensprojektet är de substantiella teorier som används. Empirin består av olika dokument tagna från IASBs och FASBs hemsidor gällande förändringar som har gjorts i standarder
för goodwill. Uppsatsen kommer fram till att IASB prioriterar investerare och FASB prioriterar företag, vilket i sin tur påverkar utformningen av redovisningsstandarder. Utöver gemensamma möten koordinerar IASB och FASB inte sina arbetsprocesser för standarder gällande goodwill och fattar beslut som ibland missgynnar och ibland gynnar konvergens.}},
 author    = {{Ström, Hanna and Lyon, Viktoria and Johnsson, Caroline}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Konvergensprojektet mellan IASB och FASB}},
 year     = {{2021}},
}