Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fotbollsbranschen

Åneman, Casper LU ; Lundeberg, Filip and Stokke, Philip (2021) FEKH69 20202
Department of Business Administration
Abstract
Title: The football industry - A research study on how management control is used in organizations within industries with the characteristics of risk, complexity, and unpredictability

Purpose: The purpose of the study is to, through a survey of elite football associations, provide a picture of the governance of organizations, active in industries with characteristics consisting of risk, complexity and unpredictability.

Methodology: The thesis is a qualitative research study based on conducted interviews and previous scientific research. Five semi-structured interviews were conducted, the data of which were then analyzed using selected theories.

Theoretical perspectives: “Management Control Systems” by Malmi and Brown (200()... (More)
Title: The football industry - A research study on how management control is used in organizations within industries with the characteristics of risk, complexity, and unpredictability

Purpose: The purpose of the study is to, through a survey of elite football associations, provide a picture of the governance of organizations, active in industries with characteristics consisting of risk, complexity and unpredictability.

Methodology: The thesis is a qualitative research study based on conducted interviews and previous scientific research. Five semi-structured interviews were conducted, the data of which were then analyzed using selected theories.

Theoretical perspectives: “Management Control Systems” by Malmi and Brown (200() discusses the control package that can be applied in different organizations. Fisher's “Contingency theory” (1998) is a theory that states that the design and use of a control system that depends on the organization's area of work and context. This study aims to research how these theories can be applied in elite football associations.

Empirical foundation: The selected study objects are Malmö FF, Jönköpings Södra IF and Trelleborgs FF as well as SvFF, which acts as an expert throughout the study. The information provided from all study objects has contributed to further analysis of the football industry.

Conclusion: The study concludes that management control within the elite football associations is relatively similar and is based on how large the equity is. It is also reasonable to conclude that organizational governance is based and shaped according to the existing regulations and the characteristics of the industry. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Fotbollsbranschen - En forskningsstudie gällande hur styrningen ser ut i organisationer verksamma i branscher präglat av riskfylldhet, komplexitet och oförutsägbarhet

Syfte: Studiens syfte är att, genom undersökning av elitfotbollsföreningar, ge en bild över hur styrandet av organisationer, verksamma i branscher med karaktäristika bestående utav risk, komplexitet och oförutsägbarhet ser ut.

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ forskningsstudie som baseras på genomförda intervjuer samt tidigare vetenskaplig forskning. Fem stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts vars data sedan har analyserats med hjälp av valda teorier.

Teoretiska perspektiv: “Management Control Systems” av Malmi och Brown (2008) tar... (More)
Examensarbetets titel: Fotbollsbranschen - En forskningsstudie gällande hur styrningen ser ut i organisationer verksamma i branscher präglat av riskfylldhet, komplexitet och oförutsägbarhet

Syfte: Studiens syfte är att, genom undersökning av elitfotbollsföreningar, ge en bild över hur styrandet av organisationer, verksamma i branscher med karaktäristika bestående utav risk, komplexitet och oförutsägbarhet ser ut.

Metod: Uppsatsen är en kvalitativ forskningsstudie som baseras på genomförda intervjuer samt tidigare vetenskaplig forskning. Fem stycken semistrukturerade intervjuer har genomförts vars data sedan har analyserats med hjälp av valda teorier.

Teoretiska perspektiv: “Management Control Systems” av Malmi och Brown (2008) tar upp det styrpaket som kan appliceras på olika organisationer. “Contingency theory” av Fisher (1998) är en teori som konstaterar att utformningen och användning av ett styrsystem är beroende av organisationens arbetsområde och sammanhang. Denna studie ämnar undersöka hur dessa teorier kan appliceras i elitfotbollsföreningar.

Empiri: De valda studieobjekten är Malmö FF, Jönköpings Södra IF och Trelleborgs FF samt SvFF som agerar expert genom arbetets gång. Den information som delgivits från samtliga studieobjekt har gett fog till vidare analysering av fotbollsbranschen.

Resultat: Studien kommer fram till att ekonomistyrning inom elitfotbollsföreningarna är relativt lika och baseras på hur stort det egna kapitalet är. Det går även att dra slutsatsen att styrningen baseras och formas utefter de regelverk som finns samt den karaktäristika som branschen har. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åneman, Casper LU ; Lundeberg, Filip and Stokke, Philip
supervisor
organization
alternative title
En forskningsstudie gällande hur styrningen ser ut i organisationer verksamma i branscher präglat av riskfylldhet, komplexitet och oförutsägbarhet
course
FEKH69 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fem nyckelord: Elitfotbollsförening, Ekonomistyrning, Risk, Komplexitet, Oförutsägbarhet
language
Swedish
id
9039514
date added to LUP
2021-06-07 09:56:39
date last changed
2021-06-07 09:56:39
@misc{9039514,
 abstract   = {{Title: The football industry - A research study on how management control is used in organizations within industries with the characteristics of risk, complexity, and unpredictability

Purpose: The purpose of the study is to, through a survey of elite football associations, provide a picture of the governance of organizations, active in industries with characteristics consisting of risk, complexity and unpredictability.

Methodology: The thesis is a qualitative research study based on conducted interviews and previous scientific research. Five semi-structured interviews were conducted, the data of which were then analyzed using selected theories.

Theoretical perspectives: “Management Control Systems” by Malmi and Brown (200() discusses the control package that can be applied in different organizations. Fisher's “Contingency theory” (1998) is a theory that states that the design and use of a control system that depends on the organization's area of work and context. This study aims to research how these theories can be applied in elite football associations.

Empirical foundation: The selected study objects are Malmö FF, Jönköpings Södra IF and Trelleborgs FF as well as SvFF, which acts as an expert throughout the study. The information provided from all study objects has contributed to further analysis of the football industry.

Conclusion: The study concludes that management control within the elite football associations is relatively similar and is based on how large the equity is. It is also reasonable to conclude that organizational governance is based and shaped according to the existing regulations and the characteristics of the industry.}},
 author    = {{Åneman, Casper and Lundeberg, Filip and Stokke, Philip}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fotbollsbranschen}},
 year     = {{2021}},
}