Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Pekingdeklarationen och våld mot kvinnor i Irak- En fallstudie av nationell implementering av Pekingdeklarationen efter 25 år i Irak med fokus på våld mot kvinnor

Al-Alaq, Yuser Zaher Abdulrazzaq LU (2021) MRSG31 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Det har nu gått 25 år efter att Pekingdeklarationen, en av de mest grundläggande deklarationerna gällande kvinnors rättigheter, antogs enhälligt av representanter för 189 länder, men vilken påverkan har den egentligen haft? Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter implementeringen av deklarationen har haft i Irak vad gäller våld mot kvinnor. Detta undersöks med hjälp av en kontextbaserad indikator–metod som tar fram de relevanta indikatorerna gällande Iraks arbete med implementering av Pekingdeklarationen. Primärmaterialet består av rapporter från både den Irakiska staten och civilsamhället som sträcker sig från 1995 till 2020. Det teoretiska perspektivet har haft sin utgångspunkt i intersektionell feminism och Monica... (More)
Det har nu gått 25 år efter att Pekingdeklarationen, en av de mest grundläggande deklarationerna gällande kvinnors rättigheter, antogs enhälligt av representanter för 189 länder, men vilken påverkan har den egentligen haft? Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter implementeringen av deklarationen har haft i Irak vad gäller våld mot kvinnor. Detta undersöks med hjälp av en kontextbaserad indikator–metod som tar fram de relevanta indikatorerna gällande Iraks arbete med implementering av Pekingdeklarationen. Primärmaterialet består av rapporter från både den Irakiska staten och civilsamhället som sträcker sig från 1995 till 2020. Det teoretiska perspektivet har haft sin utgångspunkt i intersektionell feminism och Monica McWilliams teori om samhällen under stress. Slutsatserna som kunde dras utifrån resultatet och analysen är att det har skett förändringar i frågan om våld mot kvinnor. Emellertid har majoriteten av indikatorerna inte blivit åtgärdade och få har åtgärdats. Implementeringen av deklarationen har således inte lämnat några omfattande intryck i samhället, något som gäller samtliga indikatorer även där det finns positiva effekter. I den sammanfattande diskussionen diskuteras vad orsakerna till den bristfälliga implementeringen är utifrån två teoretiska perspektiv. Vissa forskare menar att våldet och bortprioriteringen av kvinnors frågor bottnar i nedärvda diskriminerande kulturella föreställningar. Det feministiska perspektivet däremot pekar på de patriarkala strukturerna. Dessa motstridiga sidorna är den bakomliggande kampen inom frågan om våld mot kvinnor i Irak. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al-Alaq, Yuser Zaher Abdulrazzaq LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20202
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
våld mot kvinnor, Pekingdeklarationen, implementering av mänskliga rättighetskonventioner, human rights indicator, effektmättning, Irak, samhällen under stress, feministiskt perspektiv.
language
Swedish
id
9039645
date added to LUP
2021-02-18 13:04:12
date last changed
2021-02-18 13:04:12
@misc{9039645,
 abstract   = {{Det har nu gått 25 år efter att Pekingdeklarationen, en av de mest grundläggande deklarationerna gällande kvinnors rättigheter, antogs enhälligt av representanter för 189 länder, men vilken påverkan har den egentligen haft? Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka effekter implementeringen av deklarationen har haft i Irak vad gäller våld mot kvinnor. Detta undersöks med hjälp av en kontextbaserad indikator–metod som tar fram de relevanta indikatorerna gällande Iraks arbete med implementering av Pekingdeklarationen. Primärmaterialet består av rapporter från både den Irakiska staten och civilsamhället som sträcker sig från 1995 till 2020. Det teoretiska perspektivet har haft sin utgångspunkt i intersektionell feminism och Monica McWilliams teori om samhällen under stress. Slutsatserna som kunde dras utifrån resultatet och analysen är att det har skett förändringar i frågan om våld mot kvinnor. Emellertid har majoriteten av indikatorerna inte blivit åtgärdade och få har åtgärdats. Implementeringen av deklarationen har således inte lämnat några omfattande intryck i samhället, något som gäller samtliga indikatorer även där det finns positiva effekter. I den sammanfattande diskussionen diskuteras vad orsakerna till den bristfälliga implementeringen är utifrån två teoretiska perspektiv. Vissa forskare menar att våldet och bortprioriteringen av kvinnors frågor bottnar i nedärvda diskriminerande kulturella föreställningar. Det feministiska perspektivet däremot pekar på de patriarkala strukturerna. Dessa motstridiga sidorna är den bakomliggande kampen inom frågan om våld mot kvinnor i Irak.}},
 author    = {{Al-Alaq, Yuser Zaher Abdulrazzaq}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Pekingdeklarationen och våld mot kvinnor i Irak- En fallstudie av nationell implementering av Pekingdeklarationen efter 25 år i Irak med fokus på våld mot kvinnor}},
 year     = {{2021}},
}