Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Självständiga riktningar mot gemensamma mål

Eklund, Filip LU ; Thell, Agnes LU ; Rönngard, Vera LU and Hemzelius Fransson, Rebecca LU (2021) FEKH19 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en multidivisionell
organisationsstruktur påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av Bonnier Books med avgränsas till tre dotterbolag, där insamlingen av empiri gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och analys av offentliga dokument i form av årsredovisningen. Sammanlagt har nio intervjuer gjorts, varav sju gjordes i form av digitala videosamtal och två stycken via mail.

Teoretiska perspektiv: Det övergripande teoretiska ramverket som studien baseras på är dynamiska kapabiliteter . Framstående tidigare forskning inom teorin diskuterar dock sparsamt... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en multidivisionell
organisationsstruktur påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av Bonnier Books med avgränsas till tre dotterbolag, där insamlingen av empiri gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och analys av offentliga dokument i form av årsredovisningen. Sammanlagt har nio intervjuer gjorts, varav sju gjordes i form av digitala videosamtal och två stycken via mail.

Teoretiska perspektiv: Det övergripande teoretiska ramverket som studien baseras på är dynamiska kapabiliteter . Framstående tidigare forskning inom teorin diskuterar dock sparsamt den inverkan som den multidivisionella organisationsstrukturer har på ett företags dynamiska kapabiliteter.

Empiri : Denna studie ämnar undersöka empiriskt insamlat material från Bonnier Books, samt de tre svenska dotterbolagen BookBeat, Pocket Shop och Bonnierförlagen och dess arbete med dynamiska kapabiliteter.

Slutsats: Studien slutsatsen är att en multidivisionell organisationsstruktur i första hand stärker ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of the study is to investigate how a multidivisional organizational structure affects a company's dynamic capabilities and its ability to achieve competitive advantages.

Methodology: This study is a qualitative case study of Bonnier Books with delimitation to three subsidiaries. The empirical data has been collected through semi-structured interviews and analysis of public documents. Nine interviews were conducted and the analysis was done on companies annual reports.

Theoretical perspectives: The overall theoretical framework on which the study is based on is dynamic capabilities. Previous research on the theory sparingly discusses the impact that the multidivisional organizational structures have on a company’s... (More)
Purpose: The purpose of the study is to investigate how a multidivisional organizational structure affects a company's dynamic capabilities and its ability to achieve competitive advantages.

Methodology: This study is a qualitative case study of Bonnier Books with delimitation to three subsidiaries. The empirical data has been collected through semi-structured interviews and analysis of public documents. Nine interviews were conducted and the analysis was done on companies annual reports.

Theoretical perspectives: The overall theoretical framework on which the study is based on is dynamic capabilities. Previous research on the theory sparingly discusses the impact that the multidivisional organizational structures have on a company’s dynamic capabilities.

Empirical foundation: This study intends to examine empirically collected material from Bonnier Books, as well as the three Swedish subsidiaries BookBeat, Pocket Shop and Bonnierförlagen and its work with dynamic capabilities.

Conclusions: The study concludes that a multidivisional organizational structure primarily strengthens a company's dynamic capabilities and thus its ability to achieve competitive advantage on a dynamic market. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eklund, Filip LU ; Thell, Agnes LU ; Rönngard, Vera LU and Hemzelius Fransson, Rebecca LU
supervisor
organization
alternative title
Independent directions towards common goals
course
FEKH19 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dynamic capabilities, Process, Position, Path, Competitive Advantage, Multidivisional structure, Bonnier Books
language
Swedish
id
9039676
date added to LUP
2021-03-09 10:55:09
date last changed
2021-03-09 10:55:09
@misc{9039676,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur en multidivisionell
organisationsstruktur påverkar ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.

Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie av Bonnier Books med avgränsas till tre dotterbolag, där insamlingen av empiri gjorts utifrån semistrukturerade intervjuer och analys av offentliga dokument i form av årsredovisningen. Sammanlagt har nio intervjuer gjorts, varav sju gjordes i form av digitala videosamtal och två stycken via mail.

Teoretiska perspektiv: Det övergripande teoretiska ramverket som studien baseras på är dynamiska kapabiliteter . Framstående tidigare forskning inom teorin diskuterar dock sparsamt den inverkan som den multidivisionella organisationsstrukturer har på ett företags dynamiska kapabiliteter.

Empiri : Denna studie ämnar undersöka empiriskt insamlat material från Bonnier Books, samt de tre svenska dotterbolagen BookBeat, Pocket Shop och Bonnierförlagen och dess arbete med dynamiska kapabiliteter.

Slutsats: Studien slutsatsen är att en multidivisionell organisationsstruktur i första hand stärker ett företags dynamiska kapabiliteter och således dess förmåga att uppnå konkurrensfördelar på en dynamisk marknad.}},
 author    = {{Eklund, Filip and Thell, Agnes and Rönngard, Vera and Hemzelius Fransson, Rebecca}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Självständiga riktningar mot gemensamma mål}},
 year     = {{2021}},
}