Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strandskyddsdispens: Ianspråkstagen eller icke ianspråkstagen, det är frågan?

Lundström, Jessica LU (2021) VFTM01 20202
Real Estate Science
Abstract (Swedish)
Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten till dispens från strandskyddet enligt MB 7:18 c 1 p. Examensarbetet syftar även till att försöka förtydliga de begrepp som används kring dispensbesluten för MB 7:18 c 1 p.

Arbetet beskriver bakgrunden till strandskyddet och den lagförändring som skedde 2009. Lagen hade stora brister kring bland annat tillämpning. Risken med bristerna var att strandskyddet med tiden skulle komma att urholkas. Detta hade i sin tur kunnat leda till att fler stränder tas i anspråk inom attraktiva kustområden. På grund av detta gjordes stora förändringar. Man gjorde kommunerna till första instans för prövningen och gav länsstyrelsen en roll som bevakare av statens intressen genom att ge dem ansvaret för... (More)
Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten till dispens från strandskyddet enligt MB 7:18 c 1 p. Examensarbetet syftar även till att försöka förtydliga de begrepp som används kring dispensbesluten för MB 7:18 c 1 p.

Arbetet beskriver bakgrunden till strandskyddet och den lagförändring som skedde 2009. Lagen hade stora brister kring bland annat tillämpning. Risken med bristerna var att strandskyddet med tiden skulle komma att urholkas. Detta hade i sin tur kunnat leda till att fler stränder tas i anspråk inom attraktiva kustområden. På grund av detta gjordes stora förändringar. Man gjorde kommunerna till första instans för prövningen och gav länsstyrelsen en roll som bevakare av statens intressen genom att ge dem ansvaret för överprövningen. För att göra dispensbesluten enklare att tolka och mer enhetliga förtydligades lagen med tydligt definierade möjligheter att ge dispens utifrån särskilda skäl. Examensarbetet granskar ett av dessa särskilda skäl: MB 7:18 c 1 p som anger att dispens får lämnas om dispensområdet redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Genom att granska lagtext, förarbeten, rättsfall, doktrin, offentliga tryck från myndigheter och avhandlingar har en studie av rättsläget gjorts. Med hjälp av informationen från nämnda källor gjordes sedan en sammanställning kring förbjudna åtgärder och tillämpningen av dispensmöjligheten i MB 7:18 c 1 p. Under arbetet med sammanställningen framträdde problematiken kring att de begrepp som används saknar definitioner. En kontroll visade på att åtta olika begrepp används vid dispensbeslut för att avgöra om ett område är ianspråkstaget. Då begreppen är odefinierade och används olika i rättsfallen blir materialet svårtolkat. Detta ledde till en ansats i att skapa tydligare ramar och definitioner kring begreppen.

Arbetet kommer slutligen fram till att strandskyddsfrågorna är fortsatt komplexa. Tydligare definitioner och ramverk kring hanteringen av frågor hade dock kunnat göra det enklare för både handläggare och privatpersoner att förstå hur lagen ska tillämpas. (Less)
Popular Abstract
This thesis aim to investigate the possibilities to get permission from the shoreline protection laws according to MB 7:18 c 1 p.

The thesis starts with a description of the background to today's existing shoreline protection laws and the reason the law went through a big change in 2009. One of the changes to the law was the imposition of well defined exemptions. One of the exemptions were based on the fact that the area was already claimed as private. If the area is deemed private it will no longer serve a purpose to the right of public access.

This thesis identified a problem with the process of determining whether an area is private or not. Depending on the instance the use of notions varied a lot. Up to eight different notions... (More)
This thesis aim to investigate the possibilities to get permission from the shoreline protection laws according to MB 7:18 c 1 p.

The thesis starts with a description of the background to today's existing shoreline protection laws and the reason the law went through a big change in 2009. One of the changes to the law was the imposition of well defined exemptions. One of the exemptions were based on the fact that the area was already claimed as private. If the area is deemed private it will no longer serve a purpose to the right of public access.

This thesis identified a problem with the process of determining whether an area is private or not. Depending on the instance the use of notions varied a lot. Up to eight different notions could be found throughout the different instances. Without a clear distinction between these notions, interpretation of the material is difficult. Because of this, an attempt to create definitions and boundaries were done. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundström, Jessica LU
supervisor
organization
course
VFTM01 20202
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Shoreland protection, shoreland protection exemption, enviromental code, right of public access, privatise, plot.
other publication id
LUTVDG/TVLM 20/5464 SE
language
Swedish
id
9039796
date added to LUP
2021-02-15 14:13:40
date last changed
2021-02-15 14:13:40
@misc{9039796,
 abstract   = {{Examensarbetet syftar till att undersöka möjligheten till dispens från strandskyddet enligt MB 7:18 c 1 p. Examensarbetet syftar även till att försöka förtydliga de begrepp som används kring dispensbesluten för MB 7:18 c 1 p. 

Arbetet beskriver bakgrunden till strandskyddet och den lagförändring som skedde 2009. Lagen hade stora brister kring bland annat tillämpning. Risken med bristerna var att strandskyddet med tiden skulle komma att urholkas. Detta hade i sin tur kunnat leda till att fler stränder tas i anspråk inom attraktiva kustområden. På grund av detta gjordes stora förändringar. Man gjorde kommunerna till första instans för prövningen och gav länsstyrelsen en roll som bevakare av statens intressen genom att ge dem ansvaret för överprövningen. För att göra dispensbesluten enklare att tolka och mer enhetliga förtydligades lagen med tydligt definierade möjligheter att ge dispens utifrån särskilda skäl. Examensarbetet granskar ett av dessa särskilda skäl: MB 7:18 c 1 p som anger att dispens får lämnas om dispensområdet redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Genom att granska lagtext, förarbeten, rättsfall, doktrin, offentliga tryck från myndigheter och avhandlingar har en studie av rättsläget gjorts. Med hjälp av informationen från nämnda källor gjordes sedan en sammanställning kring förbjudna åtgärder och tillämpningen av dispensmöjligheten i MB 7:18 c 1 p. Under arbetet med sammanställningen framträdde problematiken kring att de begrepp som används saknar definitioner. En kontroll visade på att åtta olika begrepp används vid dispensbeslut för att avgöra om ett område är ianspråkstaget. Då begreppen är odefinierade och används olika i rättsfallen blir materialet svårtolkat. Detta ledde till en ansats i att skapa tydligare ramar och definitioner kring begreppen. 

Arbetet kommer slutligen fram till att strandskyddsfrågorna är fortsatt komplexa. Tydligare definitioner och ramverk kring hanteringen av frågor hade dock kunnat göra det enklare för både handläggare och privatpersoner att förstå hur lagen ska tillämpas.}},
 author    = {{Lundström, Jessica}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Strandskyddsdispens: Ianspråkstagen eller icke ianspråkstagen, det är frågan?}},
 year     = {{2021}},
}