Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användandet av veto för nationella intressen - En kvalitativ undersökning av USA:s argumentation vid deras användning av veto i säkerhetsrådet

Boman Lindelöf, Tin-Tin LU (2021) MRSK62 20202
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
I flera årtionden har konflikten mellan Israel och Palestina härjat i mellanöstern och varit ett hot mot freden. Konflikten går långt tillbaka i tiden men eskalerade kraftigt då Storbritannien lämnade över mandatet av det palestinska territoriet till FN, kort efter andra världskrigets slut, som i sin tur fattade beslutet om att försöka skapa en tvåstatslösning för territoriet. Konflikten, som än idag är olöst, har flertal gånger kommit upp under säkerhetsrådets möten där medlemmarna gång på gång försöker enas om resolutioner i hopp om att åstadkomma en fredligare miljö i området. Vad som dock har hämmat processen är att det nästintill rutinmässigt läggs in ett veto från en av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar, USA.

Sedan... (More)
I flera årtionden har konflikten mellan Israel och Palestina härjat i mellanöstern och varit ett hot mot freden. Konflikten går långt tillbaka i tiden men eskalerade kraftigt då Storbritannien lämnade över mandatet av det palestinska territoriet till FN, kort efter andra världskrigets slut, som i sin tur fattade beslutet om att försöka skapa en tvåstatslösning för territoriet. Konflikten, som än idag är olöst, har flertal gånger kommit upp under säkerhetsrådets möten där medlemmarna gång på gång försöker enas om resolutioner i hopp om att åstadkomma en fredligare miljö i området. Vad som dock har hämmat processen är att det nästintill rutinmässigt läggs in ett veto från en av säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar, USA.

Sedan attackerna mot USA den 11:e september, och USA:s fixering vid att få ett slut på terrorism, har användningen av deras vetorätt ökat kraftigt i Israel-Palestina konflikten. Den här uppsatsen ämnar därför undersöka om det kan vara så att USA använder sin position som permanent medlem i säkerhetsrådet för att uppnå sina nationella intressen, såsom krig mot terrorn, genom sin unika position inom den internationella arenan. Genom en argumentationsanalys på USA:s motiveringar för deras användande av veto i säkerhetsrådet mot en utgångspunkt från den offensiva realismens antagande att nationer alltid ser till sitt nationella intresse först försöker den här uppsatsen få en djupare förståelse USA:s agerande. (Less)
Abstract
Decades of conflict have long been a part of the life in the palestinian territory. The tension in the middle east region has since the beginning composed an underlying threat to peace. The conflict has kept on escalating since the end of WWII when the UK handed over the mandate for the palestinian territory to the UN. The UN then decided on a two-state-partition-plan that would grant land and souverignity for both a jewish state, later declared as Israel, and an arab state for the palestinian citizens. This, however, turned out to be a shortcut to a violent conflict that to this day still remains unsolved. The conflict has many times been on the agenda of the UN Security Council sessions, where its members repeatedly draft resolutions... (More)
Decades of conflict have long been a part of the life in the palestinian territory. The tension in the middle east region has since the beginning composed an underlying threat to peace. The conflict has kept on escalating since the end of WWII when the UK handed over the mandate for the palestinian territory to the UN. The UN then decided on a two-state-partition-plan that would grant land and souverignity for both a jewish state, later declared as Israel, and an arab state for the palestinian citizens. This, however, turned out to be a shortcut to a violent conflict that to this day still remains unsolved. The conflict has many times been on the agenda of the UN Security Council sessions, where its members repeatedly draft resolutions with which they hope to improve the situation and come closer to a peaceful solution. Implementation of these resolutions has proved to be a difficult task, since one of the five permanent members of the council persist on using their veto.

Ever since the 9/11 attack, where the U.S. later declared a war on terror, the vetoes voted for by the U.S. in the Israeli - Palestine conflict have increased substantially. Therefore, the aim of this thesis is to further research the motives of the U.S. usage of their veto right in the security council. More specifically, its purpose is to examine if it is perhaps so that the U.S. are using its right to veto in order to pursue its national interests, such as the war on terror. By analysing how the U.S. argues during the councils sessions to legitimize their use of veto, on the premises set forth by offensive realism theory, the thesis will contribute to a deeper understanding for U.S. actions within international relations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boman Lindelöf, Tin-Tin LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Veto, säkerhetsrådet, offensiv realism, Mearsheimer, Israel, Palestina
language
Swedish
id
9039810
date added to LUP
2021-02-18 11:19:25
date last changed
2021-02-18 11:19:25
@misc{9039810,
 abstract   = {{Decades of conflict have long been a part of the life in the palestinian territory. The tension in the middle east region has since the beginning composed an underlying threat to peace. The conflict has kept on escalating since the end of WWII when the UK handed over the mandate for the palestinian territory to the UN. The UN then decided on a two-state-partition-plan that would grant land and souverignity for both a jewish state, later declared as Israel, and an arab state for the palestinian citizens. This, however, turned out to be a shortcut to a violent conflict that to this day still remains unsolved. The conflict has many times been on the agenda of the UN Security Council sessions, where its members repeatedly draft resolutions with which they hope to improve the situation and come closer to a peaceful solution. Implementation of these resolutions has proved to be a difficult task, since one of the five permanent members of the council persist on using their veto.
	
Ever since the 9/11 attack, where the U.S. later declared a war on terror, the vetoes voted for by the U.S. in the Israeli - Palestine conflict have increased substantially. Therefore, the aim of this thesis is to further research the motives of the U.S. usage of their veto right in the security council. More specifically, its purpose is to examine if it is perhaps so that the U.S. are using its right to veto in order to pursue its national interests, such as the war on terror. By analysing how the U.S. argues during the councils sessions to legitimize their use of veto, on the premises set forth by offensive realism theory, the thesis will contribute to a deeper understanding for U.S. actions within international relations.}},
 author    = {{Boman Lindelöf, Tin-Tin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Användandet av veto för nationella intressen - En kvalitativ undersökning av USA:s argumentation vid deras användning av veto i säkerhetsrådet}},
 year     = {{2021}},
}