Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Så långt bort men ändå så nära - En kvalitativ dokumentstudie om hur följare besvarar Donald Trumps ledarskap på Twitter

Karlsson, Emma LU ; Kronvall, Julia LU and Winkle, Alexander LU (2021) FEKH49 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur följare konstruerar ledarskap på Twitter. Detta ämnar vi undersöka genom att se till Trumps tweets och hur följare i sin tur besvarar dem.

Metod:Uppsatsen är en kvalitativ dokumentstudie och utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. För att besvara frågeställningen har uppsatsens tillvägagångssätt gjorts med en abduktiv ansats och det empiriska materialet har analyserats med diskursiv analys. Empirin består av insamlade tweets från Trumps twitterkonto och tillhörande respons från hans följare på plattformen.

Teoretiska perspektiv: Teorikapitlet utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt på Webers klassiska teori på karismatiskt ledarskap, där följarnas... (More)
Syfte:Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur följare konstruerar ledarskap på Twitter. Detta ämnar vi undersöka genom att se till Trumps tweets och hur följare i sin tur besvarar dem.

Metod:Uppsatsen är en kvalitativ dokumentstudie och utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. För att besvara frågeställningen har uppsatsens tillvägagångssätt gjorts med en abduktiv ansats och det empiriska materialet har analyserats med diskursiv analys. Empirin består av insamlade tweets från Trumps twitterkonto och tillhörande respons från hans följare på plattformen.

Teoretiska perspektiv: Teorikapitlet utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt på Webers klassiska teori på karismatiskt ledarskap, där följarnas perspektiv redogörs för. Vi åtskiljer även det autentiska ledarskap är en kontemporär syn på karismatiskt ledarskap. Därefter presenteras medias roll gällande ledarskap, vilket innefattar traditionell mediernas samband med ledarskap samt aktuell forskning kring ledarskap på Twitter.

Resultat:Det konstateras utifrån det empiriska materialet att Trump framställer sig som en karismatisk ledare på Twitter. Följarna besvarar detta som om att Trump har en hjältestatus och som att han är en nära vän, vilket är motsägelsefullt för teorin om karismatiskt ledarskap.

Slutsats:Twitter har en inverkan på det upplevda avståndet mellan följare och ledare emellan. Det gör att följare ser Trump som en karismatisk ledare men även som en autentisk ledare, trots att det inom dessa teorier finns flertalet egenskaper som skiljer dem åt. Det tyder i sin tur på att Twitter som plattform har en inverkan på konstruktionen av ledarskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Emma LU ; Kronvall, Julia LU and Winkle, Alexander LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Karismatiskt ledarskap, Autentisk ledarskap, Donald Trump, Twitter och följarperspektiv
language
Swedish
id
9040122
date added to LUP
2021-02-11 13:39:14
date last changed
2021-02-11 13:39:14
@misc{9040122,
 abstract   = {{Syfte:Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur följare konstruerar ledarskap på Twitter. Detta ämnar vi undersöka genom att se till Trumps tweets och hur följare i sin tur besvarar dem.

Metod:Uppsatsen är en kvalitativ dokumentstudie och utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. För att besvara frågeställningen har uppsatsens tillvägagångssätt gjorts med en abduktiv ansats och det empiriska materialet har analyserats med diskursiv analys. Empirin består av insamlade tweets från Trumps twitterkonto och tillhörande respons från hans följare på plattformen. 

Teoretiska perspektiv: Teorikapitlet utgår från ett socialkonstruktionistiskt synsätt på Webers klassiska teori på karismatiskt ledarskap, där följarnas perspektiv redogörs för. Vi åtskiljer även det autentiska ledarskap är en kontemporär syn på karismatiskt ledarskap. Därefter presenteras medias roll gällande ledarskap, vilket innefattar traditionell mediernas samband med ledarskap samt aktuell forskning kring ledarskap på Twitter. 

Resultat:Det konstateras utifrån det empiriska materialet att Trump framställer sig som en karismatisk ledare på Twitter. Följarna besvarar detta som om att Trump har en hjältestatus och som att han är en nära vän, vilket är motsägelsefullt för teorin om karismatiskt ledarskap. 

Slutsats:Twitter har en inverkan på det upplevda avståndet mellan följare och ledare emellan. Det gör att följare ser Trump som en karismatisk ledare men även som en autentisk ledare, trots att det inom dessa teorier finns flertalet egenskaper som skiljer dem åt. Det tyder i sin tur på att Twitter som plattform har en inverkan på konstruktionen av ledarskap.}},
 author    = {{Karlsson, Emma and Kronvall, Julia and Winkle, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Så långt bort men ändå så nära - En kvalitativ dokumentstudie om hur följare besvarar Donald Trumps ledarskap på Twitter}},
 year     = {{2021}},
}