Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

På köp-och säljgruppernas fält : en netnografisk studie av köp-och säljgruppen Labels we love (svenskt/danskt/snyggt) - köp, sälj, snackis

Hubenko, Aisza Anna LU (2021) MKVK04 20202
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Med hjälp av netnografisk metod undersöker jag fenomenet tematiska köp-och säljgrupper på Facebook. Tematiska köp-och säljgrupper kan förklaras som nätverk bestående av medlemmar som dels köper, byter och säljer varor med varandra och dels interagerar kring ett gemensamt intresse för vissa varor och märken. Studien tar avstamp i den svenska köp-och säljgruppen Labels we love (svenskt/danskt/snyggt) - köp, sälj, snackis och syftar till att undersöka hur konsumtionskulturen som uttrycks i gruppen samverkar med Pierre Bourdieus begreppsapparat, och kompletterande teorier om konsumtionskultur, konsumism, märkesnätverk och gemenskap. Studiens analys resulterar i teman som dels ramar in gruppens konsumtionskultur och dels visar på hur gruppen... (More)
Med hjälp av netnografisk metod undersöker jag fenomenet tematiska köp-och säljgrupper på Facebook. Tematiska köp-och säljgrupper kan förklaras som nätverk bestående av medlemmar som dels köper, byter och säljer varor med varandra och dels interagerar kring ett gemensamt intresse för vissa varor och märken. Studien tar avstamp i den svenska köp-och säljgruppen Labels we love (svenskt/danskt/snyggt) - köp, sälj, snackis och syftar till att undersöka hur konsumtionskulturen som uttrycks i gruppen samverkar med Pierre Bourdieus begreppsapparat, och kompletterande teorier om konsumtionskultur, konsumism, märkesnätverk och gemenskap. Studiens analys resulterar i teman som dels ramar in gruppens konsumtionskultur och dels visar på hur gruppen kan förstås i relation till senmodern konsumism. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hubenko, Aisza Anna LU
supervisor
organization
course
MKVK04 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9040251
date added to LUP
2021-04-19 08:11:24
date last changed
2021-04-19 08:11:24
@misc{9040251,
 abstract   = {{Med hjälp av netnografisk metod undersöker jag fenomenet tematiska köp-och säljgrupper på Facebook. Tematiska köp-och säljgrupper kan förklaras som nätverk bestående av medlemmar som dels köper, byter och säljer varor med varandra och dels interagerar kring ett gemensamt intresse för vissa varor och märken. Studien tar avstamp i den svenska köp-och säljgruppen Labels we love (svenskt/danskt/snyggt) - köp, sälj, snackis och syftar till att undersöka hur konsumtionskulturen som uttrycks i gruppen samverkar med Pierre Bourdieus begreppsapparat, och kompletterande teorier om konsumtionskultur, konsumism, märkesnätverk och gemenskap. Studiens analys resulterar i teman som dels ramar in gruppens konsumtionskultur och dels visar på hur gruppen kan förstås i relation till senmodern konsumism.}},
 author    = {{Hubenko, Aisza Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{På köp-och säljgruppernas fält : en netnografisk studie av köp-och säljgruppen Labels we love (svenskt/danskt/snyggt) - köp, sälj, snackis}},
 year     = {{2021}},
}