Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distansarbete - chans till trams? En studie om hur anställdas opportunism under distansarbete påverkas av relationen till sin chef samt dess relation till organisationen

Brodin, Tess LU ; Nilsson, Anna ; Lundberg, Julia and Diesfeldt, Ida (2021) FEKH19 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen.

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är i huvudsak en enfallsstudie, som kompletterats med intervjuer från andra företag för att nå en ökad generaliserbarhet. Primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och dataanalysen har genomförts genom grundad teori.

Teoretiskt perspektiv: Agentteorin beskriver individers möjlighet att agera opportunistiskt utifrån relationen mellan principal och agent, och att principalen bör övervaka den anställdes arbetsinsats för att minska det opportunistiska beteendet. Som komplement till... (More)
Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen.

Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är i huvudsak en enfallsstudie, som kompletterats med intervjuer från andra företag för att nå en ökad generaliserbarhet. Primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och dataanalysen har genomförts genom grundad teori.

Teoretiskt perspektiv: Agentteorin beskriver individers möjlighet att agera opportunistiskt utifrån relationen mellan principal och agent, och att principalen bör övervaka den anställdes arbetsinsats för att minska det opportunistiska beteendet. Som komplement till denna teori används Stewardshipteorin som istället betonar att när individen har stort tilldelat ansvar samt en stark relation till dess organisation, förenas dess intresse med företagets och därmed agerar mindre utifrån ett egenintresse.

Empiri: Intervjuer har genomförts med sex anställda och två chefer från logistikföretaget GDL, som arbetar på distans under Covid-19 pandemin. Vidare har empirin kompletteras med fem anställda från kompletterade företag, som också arbetar på distans till följd av pandemin.

Resultat: Tillit och ansvar är två viktiga faktorer i relationen mellan anställd och chef, men de är inte tillräckliga för att motverka opportunism. Genom att kombinera tillit och ansvar med övervakning i relationen, främjas ett mer önskvärt beteende. Kollektivism i form av företagskultur, inställning till arbete och kollektivistiska aktiviteter har en påverkan på anställdas relation till deras organisation och därmed även anställdas opportunistiska beteende. (Less)
Popular Abstract
Purpose:​ The study aims to analyze whether employees act opportunistically during telework and how it is affected by the employees' relationship with their immediate manager and their relationship with the organization.

Methodology:​ The essay is based on a qualitative method with an abductive approach. The study is mainly a case study, supplemented with interviews from other companies to increase the study’s generalizability. The primary data has been collected through semi-structured interviews and the data analysis has been carried out through grounded theory.
Theoretical Perspectives​: Agent theory describes individuals' ability to act opportunistically based on the goal conflicts that may arise between a principal and an agent.... (More)
Purpose:​ The study aims to analyze whether employees act opportunistically during telework and how it is affected by the employees' relationship with their immediate manager and their relationship with the organization.

Methodology:​ The essay is based on a qualitative method with an abductive approach. The study is mainly a case study, supplemented with interviews from other companies to increase the study’s generalizability. The primary data has been collected through semi-structured interviews and the data analysis has been carried out through grounded theory.
Theoretical Perspectives​: Agent theory describes individuals' ability to act opportunistically based on the goal conflicts that may arise between a principal and an agent. The theory emphasizes that the principal should monitor the employee's work effort to reduce its opportunistic behavior. As a complement to this theory, the Stewardship theory is used, which emphasizes that individuals' interests become more united with their organization, if they are assigned with a great responsibility and have a strong relationship to their organization.

Empirical foundation:​ Interviews were conducted with employees and managers from the logistics company GDL, where employees now work remotely due to the prevailing pandemic in Covid-19. This data has been supplemented by respondents from five other companies, who have similar work roles and who also works remote as a result of Covid-19.

Conclusions: Trust and responsibility are two important factors in the relationship between employees and managers, however, they are not enough to prevent opportunism. Combining trust and responsibility with surveillance fosters a more desirable behavior. The presence of a strong collectivism, in terms of corporate culture, attitude to work, and organizational activities have an impact on employees' relationship to their organization and thus also their opportunistic behavior. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brodin, Tess LU ; Nilsson, Anna ; Lundberg, Julia and Diesfeldt, Ida
supervisor
organization
alternative title
Teleworking, a chance to act opportunistic? A qualitative study of how employees' opportunistic behavior during teleworking is affected by the relationship with their manager and their relationship to the organization.
course
FEKH19 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Opportunism, Distansarbete, Tillit, Övervakning, Ansvar, Kollektivism
language
Swedish
id
9040291
date added to LUP
2021-03-09 10:55:00
date last changed
2021-03-09 10:55:02
@misc{9040291,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien är att analysera hur anställdas opportunism påverkas av dess relation till sin närmsta chef samt dess relation till organisationen.
 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Studien är i huvudsak en enfallsstudie, som kompletterats med intervjuer från andra företag för att nå en ökad generaliserbarhet. Primärdatan har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och dataanalysen har genomförts genom grundad teori. 

Teoretiskt perspektiv: Agentteorin beskriver individers möjlighet att agera opportunistiskt utifrån relationen mellan principal och agent, och att principalen bör övervaka den anställdes arbetsinsats för att minska det opportunistiska beteendet. Som komplement till denna teori används Stewardshipteorin som istället betonar att när individen har stort tilldelat ansvar samt en stark relation till dess organisation, förenas dess intresse med företagets och därmed agerar mindre utifrån ett egenintresse.

Empiri: Intervjuer har genomförts med sex anställda och två chefer från logistikföretaget GDL, som arbetar på distans under Covid-19 pandemin. Vidare har empirin kompletteras med fem anställda från kompletterade företag, som också arbetar på distans till följd av pandemin.

Resultat: Tillit och ansvar är två viktiga faktorer i relationen mellan anställd och chef, men de är inte tillräckliga för att motverka opportunism. Genom att kombinera tillit och ansvar med övervakning i relationen, främjas ett mer önskvärt beteende. Kollektivism i form av företagskultur, inställning till arbete och kollektivistiska aktiviteter har en påverkan på anställdas relation till deras organisation och därmed även anställdas opportunistiska beteende.}},
 author    = {{Brodin, Tess and Nilsson, Anna and Lundberg, Julia and Diesfeldt, Ida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Distansarbete - chans till trams? En studie om hur anställdas opportunism under distansarbete påverkas av relationen till sin chef samt dess relation till organisationen}},
 year     = {{2021}},
}