Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hållbar konsumtion i Skåne

Nanhed, Malin LU (2021) MVEK02 20202
Studies in Environmental Science
Abstract
The pace of implementing the 17 global sustainability goals must increase drastically. The complexity of the goals is a challenge and mapping out interactions between them is identified as a way to explore their system properties and improve implementation. Sustainability goal 12 (sustainable consumption and production) has been suggested as one of the areas that affects and interacts with most other sustainability goals. An effective way to overall improve implementation would be to focus on preventing negative interactions with sustainability goal 12. The purpose of this study was to explore how measures in a local strategic environmental program (Scania, Sweden) relate to Agenda 2030. Specifically, the measures for sustainable... (More)
The pace of implementing the 17 global sustainability goals must increase drastically. The complexity of the goals is a challenge and mapping out interactions between them is identified as a way to explore their system properties and improve implementation. Sustainability goal 12 (sustainable consumption and production) has been suggested as one of the areas that affects and interacts with most other sustainability goals. An effective way to overall improve implementation would be to focus on preventing negative interactions with sustainability goal 12. The purpose of this study was to explore how measures in a local strategic environmental program (Scania, Sweden) relate to Agenda 2030. Specifically, the measures for sustainable consumption were examined. Using a conceptual mapping tool, a modified version of the 7-point scale by Nilsson et al. (2016), interactions were classified and scored at target-level in a two-step process.
The goals with most interactions with goal 12 in the Scania context, and selected for mapping with the measures were: 1. no poverty, 2. zero hunger, 6. clean water and sanitation, 7. affordable and clean energy, 9. industry, innovations and infrastructure. Further mapping showed that in most cases the Scania measures are neutral in relation to the targets of the selected sustainability goals, although overall there are interactions with all the selected sustainability goals. Positive interactions are by far the most commonly reoccurring while there is a potential for negative interactions with sustainability goals 1 and 2. Goal 7 was associated with most interactions.
The measures with the most interactions concern environmental and social requirements in public procurement and measures with the least interactions concern knowledge initiatives about sustainable consumption patterns. In the mapping between measures and targets, interactions were only examined in the direction from measure towards target and not vice versa, which entails that a complete system perspective is lacking. This one-way influence limits the possibilities of fully assessing the connections between the Scania measures and Agenda 2030. The findings in this study are subject to a degree of uncertainty and in order to reduce this, independent researchers could evaluate the results. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skånes konsumtion kan påverka en hållbar utveckling i världen
Hur påverkar lokala politiska åtgärder implementationen av Agenda 2030? Finns det en risk för att åtgärder motverkar en hållbar utveckling?
En växande konsumtion är en av världens stora hållbarhetsutmaningar. Överexploatering av naturresurser och föroreningar i luft och vatten är några av konsekvenserna. Konsumtion i Skåne påverkar omgivningen både lokalt och globalt eftersom mycket av det vi konsumerar importeras från andra länder. Därför är det angeläget att vi konsumerar på ett sätt som är hållbart även globalt. För att komma till rätta med konsumtion och andra globala utmaningar ses implementationen av Agenda 2030 som avgörande. Agendan, med de 17 globala... (More)
Skånes konsumtion kan påverka en hållbar utveckling i världen
Hur påverkar lokala politiska åtgärder implementationen av Agenda 2030? Finns det en risk för att åtgärder motverkar en hållbar utveckling?
En växande konsumtion är en av världens stora hållbarhetsutmaningar. Överexploatering av naturresurser och föroreningar i luft och vatten är några av konsekvenserna. Konsumtion i Skåne påverkar omgivningen både lokalt och globalt eftersom mycket av det vi konsumerar importeras från andra länder. Därför är det angeläget att vi konsumerar på ett sätt som är hållbart även globalt. För att komma till rätta med konsumtion och andra globala utmaningar ses implementationen av Agenda 2030 som avgörande. Agendan, med de 17 globala hållbarhetsmålen, är en gemensam handlingsplan för FN:s medlemsländer och berör varierande områden såsom skydd av miljö, ekonomisk utveckling, fattigdom och jämlikhet. Responsen på agendan har varit stark runt om i världen, samtidigt som FN:s uppföljning visar att utvecklingen går långsamt och att implementationstakten måste öka drastiskt.
Hållbarhetsmålen är till sin natur odelbara och sammanlänkade som i ett system. Det har visat sig att implementation av ett individuellt hållbarhetsmål kan påverka ett eller flera andra, positivt eller negativt, och det finns risk för att individuella mål uppnås på bekostnad av ett eller flera andra. Målkonflikter kan uppstå, vilket också pekas ut som en av utmaningarna för världens länder att omsätta målen till verksamma politiska åtgärder. Att kartlägga hållbarhetsmålens systemegenskaper och hur de hänger ihop och påverkas av varandra pekas ut som ett sätt att förbättra genomförandet av alla mål. Hållbarhetsmål 12 (hållbar konsumtion och produktion) är ett av målen med stor inverkan på de övriga och genom att förebygga negativa interaktioner med detta kan implementationen av hela Agenda 2030 förbättras. Därför har de lokala politiska åtgärderna för hållbar konsumtion, i Länsstyrelsen Skånes miljömålsprogram, kartlagts i denna studie. Genom ett beprövat kartläggningsverktyg identifierades de hållbarhetsmål som var mest relevanta för interaktioner i Skåne. Det har visat sig att hållbarhetsmålens interaktioner kommer att se olika ut beroende på var i världen man befinner sig. Inom ett och samma land kan interaktioner skilja sig åt och därför är det angeläget att ta reda på hur hållbarhetsmålen interagerar på en lokal nivå. Med hjälp av ett beprövat kartläggningssystem har därför hållbarhetsmål som är mest relevanta för interaktioner i Skåne identifierats.
Studien visade att inte alla åtgärder interagerade med de utvalda hållbarhetsmålen, men att de interaktioner som förekom var till största del positiva. De skånska åtgärderna hade allra flest interaktioner med hållbarhetsmål 7. hållbar energi och det fanns även tecken på att negativa interaktioner med hållbarhetsmål 1. ingen fattigdom och 2. ingen hunger existerar. De åtgärder med flest interaktioner med andra hållbarhetsmål berör miljö- och sociala krav vid offentlig upphandling och de åtgärder med minst interaktioner berör kunskapsinsatser om hållbara konsumtionsmönster. Kartläggningen kan förhoppningsvis bidra till ökade regionala kunskaper om interaktioner mellan hållbarhetsmål och att nya politiska styrmedel mer effektivt bidrar till Agenda 2030. Studien är behäftade med ett mått av osäkerhet och visar inte heller hur de skånska åtgärderna påverkas av hållbarhetsmålen, ett fullgott systemperspektiv saknas, vilket skulle kunna vara något som utforskas vidare av Länsstyrelsen Skåne eller i andra forskningsstudier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nanhed, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
En kartläggning av interaktioner mellan globala hållbarhetsmål och åtgärderna för hållbar konsumtion i det skånska miljömålsprogrammet
course
MVEK02 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
global sustainability goals, negative, positive, interactions, sustainable consumption, sustainability goal 12, SDG 12, Agenda 2030, mapping tool, Sweden
language
Swedish
id
9040410
date added to LUP
2021-04-20 17:02:22
date last changed
2021-04-20 17:02:22
@misc{9040410,
 abstract   = {{The pace of implementing the 17 global sustainability goals must increase drastically. The complexity of the goals is a challenge and mapping out interactions between them is identified as a way to explore their system properties and improve implementation. Sustainability goal 12 (sustainable consumption and production) has been suggested as one of the areas that affects and interacts with most other sustainability goals. An effective way to overall improve implementation would be to focus on preventing negative interactions with sustainability goal 12. The purpose of this study was to explore how measures in a local strategic environmental program (Scania, Sweden) relate to Agenda 2030. Specifically, the measures for sustainable consumption were examined. Using a conceptual mapping tool, a modified version of the 7-point scale by Nilsson et al. (2016), interactions were classified and scored at target-level in a two-step process.
The goals with most interactions with goal 12 in the Scania context, and selected for mapping with the measures were: 1. no poverty, 2. zero hunger, 6. clean water and sanitation, 7. affordable and clean energy, 9. industry, innovations and infrastructure. Further mapping showed that in most cases the Scania measures are neutral in relation to the targets of the selected sustainability goals, although overall there are interactions with all the selected sustainability goals. Positive interactions are by far the most commonly reoccurring while there is a potential for negative interactions with sustainability goals 1 and 2. Goal 7 was associated with most interactions. 
The measures with the most interactions concern environmental and social requirements in public procurement and measures with the least interactions concern knowledge initiatives about sustainable consumption patterns. In the mapping between measures and targets, interactions were only examined in the direction from measure towards target and not vice versa, which entails that a complete system perspective is lacking. This one-way influence limits the possibilities of fully assessing the connections between the Scania measures and Agenda 2030. The findings in this study are subject to a degree of uncertainty and in order to reduce this, independent researchers could evaluate the results.}},
 author    = {{Nanhed, Malin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hållbar konsumtion i Skåne}},
 year     = {{2021}},
}