Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Earnings before everything" Den Långsiktiga Effekten av Manipulation vid Börsnotering på den Europeiska Marknaden

Delblanc, Viktor LU ; Fredriksson, William and Svanfelt, Axel LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:Studien ämnar att undersöka huruvida det finns en potentiell korrelation mellan manipulation av ett företags räkenskaper i samband med dess börsintroduktion samt deras långsiktiga avkastning. Därmed ämnar författarna att bidra till existerande forskning kring IPO:er och informationsasymmetri. Följaktligen för att se om det går att minimera förluster samt förbättra en investerares avkastning vid IPO-investeringarna med hjälp av Beneish M-score

Metod:Studien genomförs med en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera insamlad primär-samt sekundärdata.

Teoretiska perspektiv:Studien utgår från tidigare forskning och teorier angående IPO:er samt M-score kopplat till långsiktig aktieprestation

Empiri:Det totala... (More)
Syfte:Studien ämnar att undersöka huruvida det finns en potentiell korrelation mellan manipulation av ett företags räkenskaper i samband med dess börsintroduktion samt deras långsiktiga avkastning. Därmed ämnar författarna att bidra till existerande forskning kring IPO:er och informationsasymmetri. Följaktligen för att se om det går att minimera förluster samt förbättra en investerares avkastning vid IPO-investeringarna med hjälp av Beneish M-score

Metod:Studien genomförs med en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera insamlad primär-samt sekundärdata.

Teoretiska perspektiv:Studien utgår från tidigare forskning och teorier angående IPO:er samt M-score kopplat till långsiktig aktieprestation

Empiri:Det totala urvalet som har studerats utgörs av 377 europeiska företag noterade inom EU mellan åren 2012 till 2017

Resultat:I denna studie har vi funnit att M-score kan vara ett bra kriterium att använda sig av för att granska IPO:er. Att vid flaggning av M-score rekommenderas därför den potentiella investeraren att avstå från att investera i IPO:n eller att granska företagets finansiella information ytterligare och utförligt för att se vad som ligger till grund för denna flaggning (Less)
Popular Abstract
Purpose:This study’s purpose is to examine if there is a potential correlation between manipulation of a company's financial statements in connection to their IPO and their long-run performance. Hence the authors seek to contribute to existing literature around IPOs and information asymmetry, furthermore to examine if it is possible to minimize your losses and improve the investors return during IPO-investments with the help of Beneish M-score

Methodology:This study is conducted through a qualitative method with a deductive approach to analyze primary and secondary data

Theoretical perspectives:This study uses previous research and theories about IPOs and M-score in the relation to long term performance as its foundation for analysis... (More)
Purpose:This study’s purpose is to examine if there is a potential correlation between manipulation of a company's financial statements in connection to their IPO and their long-run performance. Hence the authors seek to contribute to existing literature around IPOs and information asymmetry, furthermore to examine if it is possible to minimize your losses and improve the investors return during IPO-investments with the help of Beneish M-score

Methodology:This study is conducted through a qualitative method with a deductive approach to analyze primary and secondary data

Theoretical perspectives:This study uses previous research and theories about IPOs and M-score in the relation to long term performance as its foundation for analysis Empirical foundation:The total sample studied consists of 377 European companies listed in the EU between the years of 2012 and 2017

Conclusions:In this study we have found that M-score could be a good criterion to use in the purpose to review IPOs. Hence it is recommended to investors to refrain from investing in IPOs that have been flagged by M-score, or review the financial statements further to identify the basis of why the company has been flagged (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Delblanc, Viktor LU ; Fredriksson, William and Svanfelt, Axel LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IPO, Beneish M-score, BHAR, Långsiktig prestation, redovisningsmanipulation, informationsasymmetri
language
Swedish
id
9040635
date added to LUP
2021-04-09 10:23:38
date last changed
2021-04-09 10:23:38
@misc{9040635,
 abstract   = {{Syfte:Studien ämnar att undersöka huruvida det finns en potentiell korrelation mellan manipulation av ett företags räkenskaper i samband med dess börsintroduktion samt deras långsiktiga avkastning. Därmed ämnar författarna att bidra till existerande forskning kring IPO:er och informationsasymmetri. Följaktligen för att se om det går att minimera förluster samt förbättra en investerares avkastning vid IPO-investeringarna med hjälp av Beneish M-score

Metod:Studien genomförs med en kvantitativ metod med en deduktiv ansats för att analysera insamlad primär-samt sekundärdata.

Teoretiska perspektiv:Studien utgår från tidigare forskning och teorier angående IPO:er samt M-score kopplat till långsiktig aktieprestation

Empiri:Det totala urvalet som har studerats utgörs av 377 europeiska företag noterade inom EU mellan åren 2012 till 2017

Resultat:I denna studie har vi funnit att M-score kan vara ett bra kriterium att använda sig av för att granska IPO:er. Att vid flaggning av M-score rekommenderas därför den potentiella investeraren att avstå från att investera i IPO:n eller att granska företagets finansiella information ytterligare och utförligt för att se vad som ligger till grund för denna flaggning}},
 author    = {{Delblanc, Viktor and Fredriksson, William and Svanfelt, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Earnings before everything" Den Långsiktiga Effekten av Manipulation vid Börsnotering på den Europeiska Marknaden}},
 year     = {{2021}},
}