Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur?

Abrahamsson, Christoffer LU ; Sverdrup Bjurenvall, Daniel LU and Langenius, David LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur? Seminariedatum: 15/01/2021
Kurs: FEKH89
Författare: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag.
Syfte: Att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkat de svenska onoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur under den senaste konjunkturcykeln. Samt hur väl befintliga teorier kan förklara faktorernas påverkan på kapitalstrukturen.
Metod: Studien utförs genom en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, detta för att statistiskt undersöka kapitalstrukturen... (More)
Titel: Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur? Seminariedatum: 15/01/2021
Kurs: FEKH89
Författare: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag.
Syfte: Att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkat de svenska onoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur under den senaste konjunkturcykeln. Samt hur väl befintliga teorier kan förklara faktorernas påverkan på kapitalstrukturen.
Metod: Studien utförs genom en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, detta för att statistiskt undersöka kapitalstrukturen hos svenska onoterade fastighetsbolag
Teoretiskt ramverk: Undersökningen utgår från tidigare forskning inom ämnet kapitalstruktur, samt andra teoretiska ramverk som Trade-off teorin, Pecking order teorin samt Market timing teorin.
Empiri: Det empiriska underlaget kommer att baseras på 375 stycken svenska onoterade fastighetsbolag. Datainsamlingen kommer att ske från Eviews och behandla tidsperioden mellan åren 2006–2019.
Slutsats: Undersökningens empiriska resultat visar att anläggningstillgångar, lönsamhet och tillväxt påvisar störst påverkan mot kapitalstrukturen på svenska onoterade fastighetsbolag. Det empiriska resultatet ger dock inget entydigt svar på vilken av teorierna trade-off, pecking order och market timing som bäst kan förklara skuldsättningsgraden hos de svenska onoterade fastighetsbolagen. (Less)
Popular Abstract
Title: How does the business cycle affect Swedish unlisted real estate companies' capital
structure?
Seminar date: 15/01/2021
Course: FEKH89
Authors: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson
Supervisor: Anamaria Cociorva
Keywords: Capital structure, Trade-off theory, Pecking order theory, Market timing theory, Business cycle, Repo rate, Sweden, Real estate company.
Purpose: To investigate the most important factors that have affected the Swedish unlisted real estate companies' capital structure during the latest business cycle. Furthermore, existing theories will be tested to examine their ability to explain these factors' impact on capital structure.
Method: The study uses a quantitative method with a... (More)
Title: How does the business cycle affect Swedish unlisted real estate companies' capital
structure?
Seminar date: 15/01/2021
Course: FEKH89
Authors: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson
Supervisor: Anamaria Cociorva
Keywords: Capital structure, Trade-off theory, Pecking order theory, Market timing theory, Business cycle, Repo rate, Sweden, Real estate company.
Purpose: To investigate the most important factors that have affected the Swedish unlisted real estate companies' capital structure during the latest business cycle. Furthermore, existing theories will be tested to examine their ability to explain these factors' impact on capital structure.
Method: The study uses a quantitative method with a deductive approach, to statistically examine the capital structure of Swedish unlisted real estate companies.
Theoretical framework: The study is based on previous research on the subject of capital structure, as well as other theoretical frameworks such as the Trade-off theory, the Pecking order theory and the Market timing theory.
Empirical evidence: The empirical data will be based on 375 Swedish unlisted real estate companies. The data collection will take place from Eviews and process the time period between the years 2006–2019.
Conclusion: The empirical results of the investigation show that fixed assets, profitability and growth have the greatest impact on the capital structure of Swedish unlisted real estate companies. However, the empirical result does not provide a clear answer to which of the theories, trade-off, pecking orders or market timing can best explain the debt / equity ratio of the Swedish unlisted real estate companies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abrahamsson, Christoffer LU ; Sverdrup Bjurenvall, Daniel LU and Langenius, David LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag.
language
Swedish
id
9040687
date added to LUP
2021-06-28 10:55:41
date last changed
2021-06-28 10:55:41
@misc{9040687,
 abstract   = {{Titel: Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur? Seminariedatum: 15/01/2021
Kurs: FEKH89
Författare: David Langenius, Daniel Sverdrup Bjurenvall, Christoffer Abrahamsson Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: Kapitalstruktur, Trade-off teorin, Pecking order teorin, Market timing teorin, Konjunktur, Reporänta, Sverige, fastighetsbolag.
Syfte: Att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkat de svenska onoterade fastighetsbolagens kapitalstruktur under den senaste konjunkturcykeln. Samt hur väl befintliga teorier kan förklara faktorernas påverkan på kapitalstrukturen.
Metod: Studien utförs genom en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, detta för att statistiskt undersöka kapitalstrukturen hos svenska onoterade fastighetsbolag
Teoretiskt ramverk: Undersökningen utgår från tidigare forskning inom ämnet kapitalstruktur, samt andra teoretiska ramverk som Trade-off teorin, Pecking order teorin samt Market timing teorin.
Empiri: Det empiriska underlaget kommer att baseras på 375 stycken svenska onoterade fastighetsbolag. Datainsamlingen kommer att ske från Eviews och behandla tidsperioden mellan åren 2006–2019.
Slutsats: Undersökningens empiriska resultat visar att anläggningstillgångar, lönsamhet och tillväxt påvisar störst påverkan mot kapitalstrukturen på svenska onoterade fastighetsbolag. Det empiriska resultatet ger dock inget entydigt svar på vilken av teorierna trade-off, pecking order och market timing som bäst kan förklara skuldsättningsgraden hos de svenska onoterade fastighetsbolagen.}},
 author    = {{Abrahamsson, Christoffer and Sverdrup Bjurenvall, Daniel and Langenius, David}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur påverkar en konjunktur svenska onoterade fastighetsbolags kapitalstruktur?}},
 year     = {{2021}},
}