Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ger insidan utsidan en chans?

Söderblom, Jakob LU ; Jonasson Blank, Hedda LU and Forsfält Ljungberg, Victor LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka om utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner bland svenska bolag på First North Growth Market. Studien undersöker även om faktorerna transaktionsstorlek, insynspersoners befattning och bolags marknadsvärde kan förklara utomstående investerares möjlighet till abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner.

Metod: Med data från Nasdaq, Finansinspektionen och Datastream använder författarna en eventstudie för att undersöka om det finns en möjlighet för utomstående investerare att generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner. En regressionsmodell utförs för att statistiskt undersöka om... (More)
Syfte: Att undersöka om utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner bland svenska bolag på First North Growth Market. Studien undersöker även om faktorerna transaktionsstorlek, insynspersoners befattning och bolags marknadsvärde kan förklara utomstående investerares möjlighet till abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner.

Metod: Med data från Nasdaq, Finansinspektionen och Datastream använder författarna en eventstudie för att undersöka om det finns en möjlighet för utomstående investerare att generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner. En regressionsmodell utförs för att statistiskt undersöka om transaktionsstorlek, insynspersoners befattning och bolags marknadsvärde påverkar abnormal avkastning.

Teoretiskt perspektiv: Effektiva marknadshypotesen, informationsasymmetri och signaleringsteori.

Empiri: Studien undersöker insynspersoners köptransaktioner i svenska bolag noterade på First North Growth Market under perioden 2019-06-30 till 2020-09-30.

Resultat: Studien finner att utomstående investerare inte kan generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner och författarna finner First North Growth Market som semistarkt effektiv. Studien finner ett negativt samband mellan bolags marknadsvärde och möjligheten att uppnå abnormal avkastning som utomstående investerare genom att följa insynspersoners köptransaktioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderblom, Jakob LU ; Jonasson Blank, Hedda LU and Forsfält Ljungberg, Victor LU
supervisor
organization
alternative title
En studie i frågan om utomstående kan uppnå abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner på First North Growth Market
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Abnormal avkastning, Insynshandel, Insynsperson, First North Growth Market, Utomstående investerare.
language
Swedish
id
9041995
date added to LUP
2021-06-28 11:00:38
date last changed
2021-06-28 11:00:38
@misc{9041995,
 abstract   = {{Syfte: Att undersöka om utomstående investerare kan generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner bland svenska bolag på First North Growth Market. Studien undersöker även om faktorerna transaktionsstorlek, insynspersoners befattning och bolags marknadsvärde kan förklara utomstående investerares möjlighet till abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner. 

Metod: Med data från Nasdaq, Finansinspektionen och Datastream använder författarna en eventstudie för att undersöka om det finns en möjlighet för utomstående investerare att generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner. En regressionsmodell utförs för att statistiskt undersöka om transaktionsstorlek, insynspersoners befattning och bolags marknadsvärde påverkar abnormal avkastning. 

Teoretiskt perspektiv: Effektiva marknadshypotesen, informationsasymmetri och signaleringsteori. 

Empiri: Studien undersöker insynspersoners köptransaktioner i svenska bolag noterade på First North Growth Market under perioden 2019-06-30 till 2020-09-30. 

Resultat: Studien finner att utomstående investerare inte kan generera abnormal avkastning genom att följa insynspersoners köptransaktioner och författarna finner First North Growth Market som semistarkt effektiv. Studien finner ett negativt samband mellan bolags marknadsvärde och möjligheten att uppnå abnormal avkastning som utomstående investerare genom att följa insynspersoners köptransaktioner.}},
 author    = {{Söderblom, Jakob and Jonasson Blank, Hedda and Forsfält Ljungberg, Victor}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ger insidan utsidan en chans?}},
 year     = {{2021}},
}