Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Attityder till köp av begagnade produkter - Varumärkets påverkan

Krasniqi, Arijeta LU ; Krafft, Sara LU and Nilsson, Louise LU (2021) FEKH29 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel:​ Attityder till köp av begagnade produkter - varumärkets påverkan.

Seminariedatum:​ 14 januari 2021

Kurs: ​FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: ​Arijeta Krasniqi, Louise Nilsson och Sara Krafft

Handledare:​ Oskar Christensson

Nyckelord:​ Hinder, motivationer, begagnad produkter, hållbarhet, varumärkesfunktioner

Syfte:​ Uppsatsen syftar till att undersöka hur kända varumärken kan påverka människors inställning och attityder till köp av begagnade produkter.

Metod:​ En kvalitativ metod har använts för att undersöka frågeställningen och ett abduktivt angreppssätt. Primärdata samlades in genom 16 semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv:​ För att... (More)
Examensarbetets titel:​ Attityder till köp av begagnade produkter - varumärkets påverkan.

Seminariedatum:​ 14 januari 2021

Kurs: ​FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: ​Arijeta Krasniqi, Louise Nilsson och Sara Krafft

Handledare:​ Oskar Christensson

Nyckelord:​ Hinder, motivationer, begagnad produkter, hållbarhet, varumärkesfunktioner

Syfte:​ Uppsatsen syftar till att undersöka hur kända varumärken kan påverka människors inställning och attityder till köp av begagnade produkter.

Metod:​ En kvalitativ metod har använts för att undersöka frågeställningen och ett abduktivt angreppssätt. Primärdata samlades in genom 16 semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv:​ För att besvara frågeställningen har en konsumtionsmodell av begagnade produkter används för att lyfta fram olika hinder och motivationer konsumenter upplever inför köp av begagnade produkter. Samt en varumärkesteori som förklarar varumärkets funktioner för konsumenter.

Empiri:​ Empirin består av 16 semistrukturerade intervjuer som har genomförts med konsumenter mellan åldrarna 22-60 år.

Resultat:​ Vad som har framkommit av denna undersökning är att kända varumärken i vissa avseenden kan hjälpa till att minska hinder eller öka motivationen som konsumenter har inför köp av begagnade produkter. Varumärkets funktion som hjälper att reducera risken för konsumenterna vid köp har visat sig spela en viktig roll. (Less)
Popular Abstract
Title:​ Attitudes towards the purchase of used products - the brand's influence.

Seminar Date: ​January 14, 2021

Course: ​FEKH29, Bachelor's degree project in marketing, 15 ECTS

Authors: ​Arijeta Krasniqi, Louise Nilsson and Sara Krafft

Advisor:​ Oskar Christensson

Keywords:​ Obstacles, motivations, used products, sustainability, brand functions

Purpose:​ The thesis aims to investigate how well-known brands can influence people's attitudes and attitudes to the purchase of used products.

Methodology:​ A qualitative method has been used to investigate the issue and an abductive approach. Primary data were collected through 16 semi-structured interviews.

Theoretical perspectives: ​To answer the question, a... (More)
Title:​ Attitudes towards the purchase of used products - the brand's influence.

Seminar Date: ​January 14, 2021

Course: ​FEKH29, Bachelor's degree project in marketing, 15 ECTS

Authors: ​Arijeta Krasniqi, Louise Nilsson and Sara Krafft

Advisor:​ Oskar Christensson

Keywords:​ Obstacles, motivations, used products, sustainability, brand functions

Purpose:​ The thesis aims to investigate how well-known brands can influence people's attitudes and attitudes to the purchase of used products.

Methodology:​ A qualitative method has been used to investigate the issue and an abductive approach. Primary data were collected through 16 semi-structured interviews.

Theoretical perspectives: ​To answer the question, a consumption model of used products has been used to highlight various obstacles and motivations consumers experience before buying used products. As well as a brand theory that explains the brand's functions to consumers.

Empirical foundation:​ Empirical data consists of 16 semi-structured interviews that have been conducted with consumers between the ages of 22-60 years.

Conclusion:​ What has emerged from this study is that well-known brands can in some respects help to reduce obstacles or increase the motivation that consumers have before buying used products. The function of the brand, which helps to reduce the risk for consumers when buying, has proven to play an important role. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Krasniqi, Arijeta LU ; Krafft, Sara LU and Nilsson, Louise LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hinder, motivationer, begagnad produkter, hållbarhet, varumärkesfunktioner
language
Swedish
id
9042075
date added to LUP
2021-03-25 11:59:16
date last changed
2021-03-25 11:59:16
@misc{9042075,
 abstract   = {{Examensarbetets titel:​ Attityder till köp av begagnade produkter - varumärkets påverkan. 

Seminariedatum:​ 14 januari 2021

Kurs: ​FEKH29, Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 hp

Författare: ​Arijeta Krasniqi, Louise Nilsson och Sara Krafft

Handledare:​ Oskar Christensson

Nyckelord:​ Hinder, motivationer, begagnad produkter, hållbarhet, varumärkesfunktioner

Syfte:​ Uppsatsen syftar till att undersöka hur kända varumärken kan påverka människors inställning och attityder till köp av begagnade produkter.

Metod:​ En kvalitativ metod har använts för att undersöka frågeställningen och ett abduktivt angreppssätt. Primärdata samlades in genom 16 semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv:​ För att besvara frågeställningen har en konsumtionsmodell av begagnade produkter används för att lyfta fram olika hinder och motivationer konsumenter upplever inför köp av begagnade produkter. Samt en varumärkesteori som förklarar varumärkets funktioner för konsumenter.

Empiri:​ Empirin består av 16 semistrukturerade intervjuer som har genomförts med konsumenter mellan åldrarna 22-60 år.

Resultat:​ Vad som har framkommit av denna undersökning är att kända varumärken i vissa avseenden kan hjälpa till att minska hinder eller öka motivationen som konsumenter har inför köp av begagnade produkter. Varumärkets funktion som hjälper att reducera risken för konsumenterna vid köp har visat sig spela en viktig roll.}},
 author    = {{Krasniqi, Arijeta and Krafft, Sara and Nilsson, Louise}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Attityder till köp av begagnade produkter - Varumärkets påverkan}},
 year     = {{2021}},
}