Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen?

Mattsson, Sofie LU ; Pålsson, Oscar LU and Rosén, Frida LU (2021) FEKH89 20202
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen? En kvantitativ studie om hur kvinnor i
styrelser påverkar företags kreditbetyg
Seminariedatum: 2021-01-15
Kursnamn: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15hp.
Författare: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén
Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: kreditbetyg, kvinnliga styrelseledamöter, S&P Global Ratings, Europa, könskvoteringslagar.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan europeiska företags kreditbetyg och andelen kvinnliga ledamöter i bolagens styrelser, samt om sambandet i sådana fall är positivt eller negativt.
Metod: Studien använder en deduktiv och kvantitativ metod med sekundär datainsamling. Datan... (More)
Titel: Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen? En kvantitativ studie om hur kvinnor i
styrelser påverkar företags kreditbetyg
Seminariedatum: 2021-01-15
Kursnamn: FEKH89, Examensarbete i Finansiering på kandidatnivå, 15hp.
Författare: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén
Handledare: Anamaria Cociorva
Nyckelord: kreditbetyg, kvinnliga styrelseledamöter, S&P Global Ratings, Europa, könskvoteringslagar.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan europeiska företags kreditbetyg och andelen kvinnliga ledamöter i bolagens styrelser, samt om sambandet i sådana fall är positivt eller negativt.
Metod: Studien använder en deduktiv och kvantitativ metod med sekundär datainsamling. Datan analyseras genom multipel regressionsanalys för att identifiera ett samband mellan variablerna.
Teoretiska perspektiv: Studien är baserad på Upper Echelons-teorin, Critical Mass-teorin samt tidigare forskning om riskaversion och kvinnligt styrelseengagemang.
Empiri: Urvalet består av 140 europeiska företag noterade i länder utan kvoteringslagar. Urvalet har valts baserat på tillgänglig data från de olika variablerna. Tidsramen är 2015 till 2019.
Resultat: Det finns ett signifikant negativt samband mellan kvinnliga styrelseledamöter och kreditbetyg. Däremot ifrågasätter författarna resultatets applicerbarhet på grund av brister i studiens urval, så som att relativt få företag har styrelser där kvinnor utgör kritisk massa. (Less)
Abstract
Title: Women, do they help or hurt corporate credit ratings? A quantitative study on how women
on boards affect corporate credit ratings
Seminar date: 2021-01-15
Course: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits.
Authors: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén
Advisor: Anamaria Cociorva
Key words: credit rating, women on board, S&P Global Ratings, Europe, gender quota law.
Purpose: The purpose of this study is to research whether there is a connection between European companies’ credit ratings and the proportion of female members on the boards. If a connection is found, the study will investigate whether the connection is positive or negative.
Methodology: A deductive and quantitative... (More)
Title: Women, do they help or hurt corporate credit ratings? A quantitative study on how women
on boards affect corporate credit ratings
Seminar date: 2021-01-15
Course: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits.
Authors: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén
Advisor: Anamaria Cociorva
Key words: credit rating, women on board, S&P Global Ratings, Europe, gender quota law.
Purpose: The purpose of this study is to research whether there is a connection between European companies’ credit ratings and the proportion of female members on the boards. If a connection is found, the study will investigate whether the connection is positive or negative.
Methodology: A deductive and quantitative method is used where secondary data is collected about the companies included in the sample. The data is analyzed by multiple regression analysis to find a connection between the variables.
Theoretical perspective: The study is based on the Upper Echelons theory, the theory of Critical Mass and previous relevant research such as research regarding risk aversion and female board membership.
Empirical foundation: The study uses a sample of 140 companies located in European countries without quota laws. The sample has been selected based on the available data of the various variables. The study ́s time frame is 2015 to 2019.
Conclusion: There is a significant negative relationship between women on board and credit rating. However, the authors question the applicability of the result because of shortcomings in the sample data, such as relatively few companies having a critical mass of women on their boards. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mattsson, Sofie LU ; Pålsson, Oscar LU and Rosén, Frida LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20202
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kreditbetyg, Kvinnliga styrelseledamöter, S&P Global Ratings, Europa, Könskvoteringslagar
language
Swedish
id
9042243
date added to LUP
2021-06-28 10:59:57
date last changed
2021-06-28 10:59:57
@misc{9042243,
 abstract   = {{Title: Women, do they help or hurt corporate credit ratings? A quantitative study on how women
on boards affect corporate credit ratings
Seminar date: 2021-01-15
Course: FEKH89, Degree Project in Corporate Finance, Undergraduate level, 15 ECTS-credits. 
Authors: Sofie Mattsson, Oscar Pålsson, Frida Rosén
Advisor: Anamaria Cociorva
Key words: credit rating, women on board, S&P Global Ratings, Europe, gender quota law. 
Purpose: The purpose of this study is to research whether there is a connection between European companies’ credit ratings and the proportion of female members on the boards. If a connection is found, the study will investigate whether the connection is positive or negative. 
Methodology: A deductive and quantitative method is used where secondary data is collected about the companies included in the sample. The data is analyzed by multiple regression analysis to find a connection between the variables.
Theoretical perspective: The study is based on the Upper Echelons theory, the theory of Critical Mass and previous relevant research such as research regarding risk aversion and female board membership.
Empirical foundation: The study uses a sample of 140 companies located in European countries without quota laws. The sample has been selected based on the available data of the various variables. The study ́s time frame is 2015 to 2019.
Conclusion: There is a significant negative relationship between women on board and credit rating. However, the authors question the applicability of the result because of shortcomings in the sample data, such as relatively few companies having a critical mass of women on their boards.}},
 author    = {{Mattsson, Sofie and Pålsson, Oscar and Rosén, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kvinnor, hjälper eller stjälper de kreditbetygen?}},
 year     = {{2021}},
}