Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fältandaktsboken - den militära själavårdens sista utpost

Wikström, Johan LU (2021) KRMK10 20211
Centre for Theology and Religious Studies
Joint Faculties of Humanities and Theology
Abstract (Swedish)
Fältandaktsboken i dess olika utgåvor har som syfte att vara en del av den militära själavård som Försvarsmakten tillhandahåller. Själavården är i sin tur en del av Försvarsmaktens personalvård. Där många andra myndigheter och företag har personalvårdsavdelningar som gör insatser för att uppmuntra sina medarbetare samt stödja dem i svåra stunder så är Försvarsmaktens personalvård dessutom inriktad på den enskilde soldatens andliga hälsa. Fältandaktsboken är bara ett av flera själavårdsverktyg men är unikt på det sättet att den riktar sig till den enskilde för att användas av denne utan att det skall behövas utbildad personal till hands. Detta tycker jag ställer krav på att Fältandaktsbokens innehåll är sådant att det svarar mot den... (More)
Fältandaktsboken i dess olika utgåvor har som syfte att vara en del av den militära själavård som Försvarsmakten tillhandahåller. Själavården är i sin tur en del av Försvarsmaktens personalvård. Där många andra myndigheter och företag har personalvårdsavdelningar som gör insatser för att uppmuntra sina medarbetare samt stödja dem i svåra stunder så är Försvarsmaktens personalvård dessutom inriktad på den enskilde soldatens andliga hälsa. Fältandaktsboken är bara ett av flera själavårdsverktyg men är unikt på det sättet att den riktar sig till den enskilde för att användas av denne utan att det skall behövas utbildad personal till hands. Detta tycker jag ställer krav på att Fältandaktsbokens innehåll är sådant att det svarar mot den enskildes behov men också dennes förmåga att ta till sig innehållet.

Syftet med mitt arbete är att titta på Fältandaktsboken som ett verktyg för själavård inom Försvarsmakten och utifrån dess texter försöka se hur den tänkte användaren ser ut för att kunna ställa frågan om verktyget speglar den verklighet som det skall användas i. Min undersökning siktar in sig på att, med stöd av Berit Okkenhaugs beskrivning av olika typer av själavård, och med hjälp av hermeneutiken, tolka hur man föreställt sig den enskilde soldaten när man valt de texter och böner som finns i Fältandaktsböckerna.

Det jag har kommit fram till är att verktyget är bra för de soldater som har en kristen tro och har en grundad förståelse för bibeltexter och för bönens funktion, men utifrån resultatet bör frågan om hur man utformar Fältandaktsböcker ställas. I ett samhälle som har blivit mer multireligiöst och mångkulturellt och som kanske kan beskrivas som sekulariserat kan därför Fältandaktsbokens utformning ifrågasättas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wikström, Johan LU
supervisor
organization
course
KRMK10 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
själavård, militär själavård, Försvarsmakten, fältandaktsbok
language
Swedish
id
9042718
date added to LUP
2021-04-07 10:18:56
date last changed
2021-04-07 10:18:56
@misc{9042718,
 abstract   = {{Fältandaktsboken i dess olika utgåvor har som syfte att vara en del av den militära själavård som Försvarsmakten tillhandahåller. Själavården är i sin tur en del av Försvarsmaktens personalvård. Där många andra myndigheter och företag har personalvårdsavdelningar som gör insatser för att uppmuntra sina medarbetare samt stödja dem i svåra stunder så är Försvarsmaktens personalvård dessutom inriktad på den enskilde soldatens andliga hälsa. Fältandaktsboken är bara ett av flera själavårdsverktyg men är unikt på det sättet att den riktar sig till den enskilde för att användas av denne utan att det skall behövas utbildad personal till hands. Detta tycker jag ställer krav på att Fältandaktsbokens innehåll är sådant att det svarar mot den enskildes behov men också dennes förmåga att ta till sig innehållet.

Syftet med mitt arbete är att titta på Fältandaktsboken som ett verktyg för själavård inom Försvarsmakten och utifrån dess texter försöka se hur den tänkte användaren ser ut för att kunna ställa frågan om verktyget speglar den verklighet som det skall användas i. Min undersökning siktar in sig på att, med stöd av Berit Okkenhaugs beskrivning av olika typer av själavård, och med hjälp av hermeneutiken, tolka hur man föreställt sig den enskilde soldaten när man valt de texter och böner som finns i Fältandaktsböckerna. 

Det jag har kommit fram till är att verktyget är bra för de soldater som har en kristen tro och har en grundad förståelse för bibeltexter och för bönens funktion, men utifrån resultatet bör frågan om hur man utformar Fältandaktsböcker ställas. I ett samhälle som har blivit mer multireligiöst och mångkulturellt och som kanske kan beskrivas som sekulariserat kan därför Fältandaktsbokens utformning ifrågasättas.}},
 author    = {{Wikström, Johan}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fältandaktsboken - den militära själavårdens sista utpost}},
 year     = {{2021}},
}