Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hjärnan - Vän eller fiende? En studie i tankens roll och hur den mentala inställningen påverkar övande och framförande av musik

Knese, Sofie (2021) LAMP72 20201
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till denna studie kommer från min egen musikutbildning och de hinder jag
stött på vilka främst varit av en psykologisk karaktär. Det antyder att musikern stöter på
många dolda problem men också att vi har mycket dold potential som vi inte använder.
Kognitiv psykologi handlar om mentala processer så som uppmärksamhet, minne,
språkutnyttjande, iakttagelseförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande. Vilka
alla används när musikern utövar musik. I denna studie undersöker jag vad som är orsaken
och hur musikern kan bemästra detta. Studien har en kvalitativ ansats. Genom intervjuer
av studenter, litteratur och Critical incident technique har jag undersökt hur de påverkas
av detta och vad som kan förbättra prestationen.
... (More)
Bakgrunden till denna studie kommer från min egen musikutbildning och de hinder jag
stött på vilka främst varit av en psykologisk karaktär. Det antyder att musikern stöter på
många dolda problem men också att vi har mycket dold potential som vi inte använder.
Kognitiv psykologi handlar om mentala processer så som uppmärksamhet, minne,
språkutnyttjande, iakttagelseförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande. Vilka
alla används när musikern utövar musik. I denna studie undersöker jag vad som är orsaken
och hur musikern kan bemästra detta. Studien har en kvalitativ ansats. Genom intervjuer
av studenter, litteratur och Critical incident technique har jag undersökt hur de påverkas
av detta och vad som kan förbättra prestationen.
Resultaten visar att många tycker att sinnet påverkar dem både positivt och negativt
när de övar. Studien visar att stress har en viss påverkan på prestationen där lite stress kan
vara nyttigt men för mycket stress är skadligt. Vidare visar studien också att
självförtroende, mindset, fokus, motivation och känslor påverkar övandet på olika sätt
och att man kan utveckla dessa genom en rad olika metoder. Resultaten varierade från
person till person men en viss skillnad mellan könen framkom.
Att utöva musik kräver inte bara motorisk kunskap utan du måste också jobba med
många andra aspekter. Du kan till exempel hjälpa dig själv genom att tro på dig själv och
förstärka det med kropp och sinne. Min slutsats är att du faktiskt kan påverka ditt övande.
Det som framförallt spelar roll för din utveckling är självförtroende, ett fokuserat eller
målinriktat lärande, och att lita på och lyssna på dig själv. Det som är viktigast för att
utveckla kognitiva förmågor är motivation och känslor. (Less)
Popular Abstract
The background to my study stems from my own music education and the struggles I
have had which has almost always been of a psychological variety and that suggests that
the musician has a lot of hidden struggles. Cognitive psychology is about mental
processes such as; perception, judgment, memory, language use, problem solving,
creativity and thinking which is used while making music. In this study I examine what
causes that reaction could have had, and how to master them. This study has a qualitative
approach. Through interviews with students and the critical incident technique I
researched how this affects them and what can enhance their performance.
Many find that their mental state and thoughts affects them while practicing.... (More)
The background to my study stems from my own music education and the struggles I
have had which has almost always been of a psychological variety and that suggests that
the musician has a lot of hidden struggles. Cognitive psychology is about mental
processes such as; perception, judgment, memory, language use, problem solving,
creativity and thinking which is used while making music. In this study I examine what
causes that reaction could have had, and how to master them. This study has a qualitative
approach. Through interviews with students and the critical incident technique I
researched how this affects them and what can enhance their performance.
Many find that their mental state and thoughts affects them while practicing. There
was also evidence that stress influences your performance. While some stress can be
beneficial a lot of stress has a negative influence. Furthermore, it also shows that
confidence, mindset, focus, motivation and feelings affect your practice in different ways
but also that you can work with them through a variety of methods. The results varied
from person to person and a certain difference between the sexes presented itself.
To do music requires not only motor skills, you also need a variety of other skills,
many of which have a cognitive aspect. You can help yourself by believing in yourself
and reinforcing that with your body and mind. The conclusion is that you can influence
your practice. The things that above all matters is confidence, focus or goal-oriented
learning, and to trust yourself and your senses. The most important thing to develop your
cognitive abilities is your motivation and emotions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Knese, Sofie
supervisor
organization
alternative title
The brain - Friend or foe? A study about what part the mind plays and how your mindset affects practicing and performing music
course
LAMP72 20201
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Övning, Kognition, Klarinett, Motivation, Hälsa, Utveckling, Practice, Cognitive science, Clarinet, Health, Progress
language
Swedish
id
9042881
date added to LUP
2021-04-07 17:12:53
date last changed
2021-04-07 17:12:53
@misc{9042881,
 abstract   = {{Bakgrunden till denna studie kommer från min egen musikutbildning och de hinder jag
stött på vilka främst varit av en psykologisk karaktär. Det antyder att musikern stöter på
många dolda problem men också att vi har mycket dold potential som vi inte använder.
Kognitiv psykologi handlar om mentala processer så som uppmärksamhet, minne,
språkutnyttjande, iakttagelseförmåga, problemlösning, kreativitet och tänkande. Vilka
alla används när musikern utövar musik. I denna studie undersöker jag vad som är orsaken
och hur musikern kan bemästra detta. Studien har en kvalitativ ansats. Genom intervjuer
av studenter, litteratur och Critical incident technique har jag undersökt hur de påverkas
av detta och vad som kan förbättra prestationen.
Resultaten visar att många tycker att sinnet påverkar dem både positivt och negativt
när de övar. Studien visar att stress har en viss påverkan på prestationen där lite stress kan
vara nyttigt men för mycket stress är skadligt. Vidare visar studien också att
självförtroende, mindset, fokus, motivation och känslor påverkar övandet på olika sätt
och att man kan utveckla dessa genom en rad olika metoder. Resultaten varierade från
person till person men en viss skillnad mellan könen framkom.
Att utöva musik kräver inte bara motorisk kunskap utan du måste också jobba med
många andra aspekter. Du kan till exempel hjälpa dig själv genom att tro på dig själv och
förstärka det med kropp och sinne. Min slutsats är att du faktiskt kan påverka ditt övande.
Det som framförallt spelar roll för din utveckling är självförtroende, ett fokuserat eller
målinriktat lärande, och att lita på och lyssna på dig själv. Det som är viktigast för att
utveckla kognitiva förmågor är motivation och känslor.}},
 author    = {{Knese, Sofie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hjärnan - Vän eller fiende? En studie i tankens roll och hur den mentala inställningen påverkar övande och framförande av musik}},
 year     = {{2021}},
}