Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående

Cankalp, Gabriel LU (2021) AAHM01 20201
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. Ämnet arkitektur befinner sig i gränslandet mellan människan och formen.

I mitt projekt ville jag undersöka hur forskning, inom ämnet miljöpsykologi, går att tillämpa på en arkitektonisk gestaltning. Jag ser det som att miljöpsykologin har som ambition att, på ett mätbart sätt, förstå vad som sker i det mänskliga sinnet vid vistelser i olika miljöer, att studieområdet försöker förstå fenomenen bakom det mänskliga... (More)
Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. Ämnet arkitektur befinner sig i gränslandet mellan människan och formen.

I mitt projekt ville jag undersöka hur forskning, inom ämnet miljöpsykologi, går att tillämpa på en arkitektonisk gestaltning. Jag ser det som att miljöpsykologin har som ambition att, på ett mätbart sätt, förstå vad som sker i det mänskliga sinnet vid vistelser i olika miljöer, att studieområdet försöker förstå fenomenen bakom det mänskliga intrycket.

Jag valde att använda ett teoretiskt underlag inom ämnet miljöpsykologi för att gestalta mitt projekt, som sedan skulle utvecklas till att bli en byggnad inom vården. Efter att ha gått igenom ett antal studier inom miljöpsykologi, kändes det mest lämpligt att gestalta ett korttidsboende, en byggnad vars syfte är att ge utrymme åt vårdpatienter som fortfarande behöver vårdstöd men som är tillräckligt friska för att skrivas ut från sjukhuset.

Gestaltningen av projektet fokuserades främst på att uttrycka en atmosfär genom visuella metoder så som renderade visualiseringar, ritningar och projektioner i perspektiv. Gestaltningen av korttidsboendets vårdavdelning är menad att bidra till debatten om vilken roll den moderna sjukvården kan ta för att generera ett bättre emotionellt tillstånd hos patienter, för att underlätta patientens återhämtning. (Less)
Popular Abstract
During my time as a student of architecture I’ve learned that architecture is about working with representations; how a physical form is shaped with an inner ability to communicate. Architecture operates in the perception of an observed object, within the realm where humans relates to the physical object. The subject of architecture is situated between the physical form and the human experience.

For my thesis project I wanted to examine how research, in the subject of environmental psychology, could be applied to an architectural figuration. My view of environment psychology is that it is a subject that tries to understand, in a measurable sense, how humans are affected by different physical spaces. The subject aims to understand the... (More)
During my time as a student of architecture I’ve learned that architecture is about working with representations; how a physical form is shaped with an inner ability to communicate. Architecture operates in the perception of an observed object, within the realm where humans relates to the physical object. The subject of architecture is situated between the physical form and the human experience.

For my thesis project I wanted to examine how research, in the subject of environmental psychology, could be applied to an architectural figuration. My view of environment psychology is that it is a subject that tries to understand, in a measurable sense, how humans are affected by different physical spaces. The subject aims to understand the phenomenology behind the human experience of a particular space.

I chose to use a theoretical foundation within the subject of environmental phycology to shape my project, which will be developed into a healthcare building. This building would be developed into a short-term accommodation, a healthcare unit that aims to give space to healthcare patients who still need assistants, but who are healthy enough not to be placed in a hospital.

The project aims to primarily express an atmosphere through visual methods such as rendered visualizations, floor plans and projections in perspective. The conception of the nursing department is meant to generate a better emotional state among the patients to ease their recovery process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cankalp, Gabriel LU
supervisor
organization
alternative title
Health enhancing architecture: Spatial impacts on the wellbeing of patients
course
AAHM01 20201
year
type
M1 - University Diploma
subject
language
Swedish
id
9043107
date added to LUP
2021-04-16 09:30:07
date last changed
2021-04-16 09:30:07
@misc{9043107,
 abstract   = {{Under min tid som arkitektstudent har jag lärt mig att arkitektur handlar om att arbeta med representationer; hur en fysisk form gestaltas med en inneboende kommunikationsförmåga. Arkitektur verkar genom den mänskliga perception av ett observerat fenomen, inom den sfär där människan relaterar till den fysiska formen. Ämnet arkitektur befinner sig i gränslandet mellan människan och formen. 

I mitt projekt ville jag undersöka hur forskning, inom ämnet miljöpsykologi, går att tillämpa på en arkitektonisk gestaltning. Jag ser det som att miljöpsykologin har som ambition att, på ett mätbart sätt, förstå vad som sker i det mänskliga sinnet vid vistelser i olika miljöer, att studieområdet försöker förstå fenomenen bakom det mänskliga intrycket. 

Jag valde att använda ett teoretiskt underlag inom ämnet miljöpsykologi för att gestalta mitt projekt, som sedan skulle utvecklas till att bli en byggnad inom vården. Efter att ha gått igenom ett antal studier inom miljöpsykologi, kändes det mest lämpligt att gestalta ett korttidsboende, en byggnad vars syfte är att ge utrymme åt vårdpatienter som fortfarande behöver vårdstöd men som är tillräckligt friska för att skrivas ut från sjukhuset. 

Gestaltningen av projektet fokuserades främst på att uttrycka en atmosfär genom visuella metoder så som renderade visualiseringar, ritningar och projektioner i perspektiv. Gestaltningen av korttidsboendets vårdavdelning är menad att bidra till debatten om vilken roll den moderna sjukvården kan ta för att generera ett bättre emotionellt tillstånd hos patienter, för att underlätta patientens återhämtning.}},
 author    = {{Cankalp, Gabriel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hälsofrämjande Arkitektur: Rummets inverkan på patientens välmående}},
 year     = {{2021}},
}