Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Samspel på distans: En kvalitativ studie av distansundervisning i ensemblespel med afroamerikansk inriktning under coronapandemin 2020

Andersdotter, Stina LU (2021) LIMP35 20192
Malmö Academy of Music
Abstract
During spring of 2020 the corona pandemic (Covid -19) affected everyday life for people all over the world. Teachers had to find new ways to reach out to the students, ensemble teachers included. The purpose of this study is to look into how ensemble teachers within pop, rock and jazz genres handled and experienced the transition to distance education. The concept “the core of the ensemble subject” is used to highlight what the teachers generally focus on in their teaching before and during the pandemic. The study is based on qualitative interviews with four informants. All of them worked as ensemble teachers during spring of 2020 – two of them at upper secondary school, and two of them at adult education centers. This is a case study, and... (More)
During spring of 2020 the corona pandemic (Covid -19) affected everyday life for people all over the world. Teachers had to find new ways to reach out to the students, ensemble teachers included. The purpose of this study is to look into how ensemble teachers within pop, rock and jazz genres handled and experienced the transition to distance education. The concept “the core of the ensemble subject” is used to highlight what the teachers generally focus on in their teaching before and during the pandemic. The study is based on qualitative interviews with four informants. All of them worked as ensemble teachers during spring of 2020 – two of them at upper secondary school, and two of them at adult education centers. This is a case study, and the empirical material was collected through video conversations during fall of 2020. Technical issues made it hard for the teachers to reach the core of the ensemble subject during distance education. The reasons were primarily immeasurable parameters such as not being able to see and hear each other in the room, and not being able to feel the joy of playing together. Face-to-face interaction was important when it came to building trust and relationships, especially at the beginning of the school year. Therefore, distance education turned out to be more effective when combined with face-to-face classes. Alongside the negative experiences of distance education, there were positive insights and discoveries worth keeping for the future. Examples of this were better preparatory work among students, and improved skills in use of digital tools. (Less)
Abstract (Swedish)
Under vårterminen 2020 inträffade coronapandemin (Covid-19) vars effekter blev omfattande världen över. Lärare var en av de yrkesgrupper som behövde hitta nya vägar, inte minst ensemblelärare stod inför flera utmaningar. Syftet med studien är att undersöka hur ensemblelärare i afroamerikansk tradition på gymnasie- och folkhögskolenivå, hanterade och upplevde övergången från närundervisning till distansundervisning. Begreppet ”ensembleämnets kärna” används för att ringa in vad lärarna generellt fokuserar på i sin undervisning före och under pandemin. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med fyra informanter där två av dem arbetade som ensemblelärare på gymnasieskolor och två på folkhögskolor under våren 2020. Detta är en fallstudie med... (More)
Under vårterminen 2020 inträffade coronapandemin (Covid-19) vars effekter blev omfattande världen över. Lärare var en av de yrkesgrupper som behövde hitta nya vägar, inte minst ensemblelärare stod inför flera utmaningar. Syftet med studien är att undersöka hur ensemblelärare i afroamerikansk tradition på gymnasie- och folkhögskolenivå, hanterade och upplevde övergången från närundervisning till distansundervisning. Begreppet ”ensembleämnets kärna” används för att ringa in vad lärarna generellt fokuserar på i sin undervisning före och under pandemin. Studien baseras på kvalitativa intervjuer med fyra informanter där två av dem arbetade som ensemblelärare på gymnasieskolor och två på folkhögskolor under våren 2020. Detta är en fallstudie med komparativa element, och det empiriska materialet samlades in genom videosamtal under hösten 2020. Tekniska problem gjorde det svårt att komma åt ensembleämnets kärna vid distansundervisning. Detta främst på grund av omätbara parametrar som att inte kunna se eller höra varandra i rummet, och inte heller kunna nå känslan av att utvecklas tillsammans. Närundervisning var viktigt för att bygga relationer och skapa trygghet, särskilt i början av ett läsår. Om inslag av närundervisning inte var möjlig, blev resultatet av distansundervisningen sämre. Trots begränsningarna kunde distansundervisningen ändå leda till en del positiva insikter och upptäckter. Exempel på detta var bättre förberedelse bland deltagare/elever och en ökad förståelse kring hur olika digitala verktyg fungerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersdotter, Stina LU
supervisor
organization
course
LIMP35 20192
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Utbildningsvetenskap, Musikpedagogik, Ensemble, Distansundervisning, Musik, Coronapandemin, Ensembleämnets kärna, Educational Science, Music Education, Online teaching, Distance education, Online music education
language
Swedish
id
9043345
date added to LUP
2021-05-10 10:35:22
date last changed
2022-01-14 12:31:49
@misc{9043345,
 abstract   = {{During spring of 2020 the corona pandemic (Covid -19) affected everyday life for people all over the world. Teachers had to find new ways to reach out to the students, ensemble teachers included. The purpose of this study is to look into how ensemble teachers within pop, rock and jazz genres handled and experienced the transition to distance education. The concept “the core of the ensemble subject” is used to highlight what the teachers generally focus on in their teaching before and during the pandemic. The study is based on qualitative interviews with four informants. All of them worked as ensemble teachers during spring of 2020 – two of them at upper secondary school, and two of them at adult education centers. This is a case study, and the empirical material was collected through video conversations during fall of 2020. Technical issues made it hard for the teachers to reach the core of the ensemble subject during distance education. The reasons were primarily immeasurable parameters such as not being able to see and hear each other in the room, and not being able to feel the joy of playing together. Face-to-face interaction was important when it came to building trust and relationships, especially at the beginning of the school year. Therefore, distance education turned out to be more effective when combined with face-to-face classes. Alongside the negative experiences of distance education, there were positive insights and discoveries worth keeping for the future. Examples of this were better preparatory work among students, and improved skills in use of digital tools.}},
 author    = {{Andersdotter, Stina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Samspel på distans: En kvalitativ studie av distansundervisning i ensemblespel med afroamerikansk inriktning under coronapandemin 2020}},
 year     = {{2021}},
}