Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Geologiska och hydrogeologiska tolkningar av SkyTEM-data från Vombsänkan, Sjöbo kommun, Skåne

Lindberg Skutsjö, Love LU (2021) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20201
Department of Geology
Abstract
SkyTEM, an airborne TEM (transient electromagnetic method), has been used to measure the resistivity
of ground in and around the groundwater reservoir Ilstorp in Sjöbo municipality, Skåne, Sweden. The results of the
measurements have been analysed in an effort to increase the knowledge about the geological and hydrogeological
conditions of the reservoir. Ilstorp is a an aquifer that consists of fluvio-glacial deposits of primarily sandy fractions
but there are also inclusions of clay within the sandy layers. These layers are layered on top of clayey layers that in
turn overlay the bedrock. The bedrock within the studied area is primarily of the Vomb Formation and there are, in
places, deformational zones in the formation. SkyTEM-data... (More)
SkyTEM, an airborne TEM (transient electromagnetic method), has been used to measure the resistivity
of ground in and around the groundwater reservoir Ilstorp in Sjöbo municipality, Skåne, Sweden. The results of the
measurements have been analysed in an effort to increase the knowledge about the geological and hydrogeological
conditions of the reservoir. Ilstorp is a an aquifer that consists of fluvio-glacial deposits of primarily sandy fractions
but there are also inclusions of clay within the sandy layers. These layers are layered on top of clayey layers that in
turn overlay the bedrock. The bedrock within the studied area is primarily of the Vomb Formation and there are, in
places, deformational zones in the formation. SkyTEM-data has been interpreted and used to model the geological
layers and the water table of the reservoir in the software GeoScene3D. Rasters of the layer boundaries have then
been used to calculate the thickness of the existing layers as well as water saturated thickness of the upper layer.
The estimated thickness of the respective layers has then been used to update the boundaries of the reservoir. The
updated boundaries resulted in an increase of the area from ca 23,8 till 35,8 km2
. The delimitation of the reservoir
boundaries were mostly based on watershed rather than on the thickness of the sandy layers. The primary inflow of
water was after the updated boundaries, estimated to 311 l/s as compared to the previously estimated 192 l/s. More
studies are needed to verify the quality of the delimitation and estimates of inflow to the reservoir. Additionally, it
is suggested that explorational drilling is done in the deformational zones in the western part of the study area to
investigate their importance from a water resource perspective. (Less)
Abstract (Swedish)
SkyTEM-mätningar, även känt som helikopterburna TEM-mätningar (transient elektromagnetisk metod) har utförts vid grundvattenmagasinet Ilstorp i vombsänkan. Resultatet från mätningarna har analyserats
i syfte att förbättra kunskapen kring geologiska och hydrogeologiska förhållanden i magasinet. Grundvattenmagasinet Ilstorp är en jordakvifer där de vattenförande avlagringarna består av isälvs- och issjöavlagringar (mestadels
sand till grus-fraktioner). Inom sand-/grusavlagringarna förekommer även stora lerinneslutningar. Sand och gruslagren överlagrar generellt det leriga lagret som i sin tur överlagrar berggrunden. Berggrunden inom undersökningsområdet består huvudsakligen av vombformationen där det ställvis förekommer deformationszoner.... (More)
SkyTEM-mätningar, även känt som helikopterburna TEM-mätningar (transient elektromagnetisk metod) har utförts vid grundvattenmagasinet Ilstorp i vombsänkan. Resultatet från mätningarna har analyserats
i syfte att förbättra kunskapen kring geologiska och hydrogeologiska förhållanden i magasinet. Grundvattenmagasinet Ilstorp är en jordakvifer där de vattenförande avlagringarna består av isälvs- och issjöavlagringar (mestadels
sand till grus-fraktioner). Inom sand-/grusavlagringarna förekommer även stora lerinneslutningar. Sand och gruslagren överlagrar generellt det leriga lagret som i sin tur överlagrar berggrunden. Berggrunden inom undersökningsområdet består huvudsakligen av vombformationen där det ställvis förekommer deformationszoner. SkyTEM-data
har tolkats i mjukvaruprogrammet GeoScene3D där rutnät genererats med tolkade höjddata för lagergränserna. Lagergränserna har använts för att beräkna mäktigheten av samtliga jordlager, samt den vattenmättade mäktigheten.
Uppskattningen av den vattenmättade mäktigheten har vidare använts för att uppdatera grundvattenmagasinets ytliga avgränsning. Grundvattenmagasinets dokumenterade avgränsning har utvidgats från ca 23,8 till 35,8 km2
, avgränsning har huvudsakligen skett genom tillrinningsområdets avgränsning snarare än begränsad mäktighet på sand
-/gruslagret. Den primära tillrinningen har även beräknats till 311 l/s jämfört med SGUs tidigare uppskattning på
192 l/s. För att kontrollera kvalitén av avgränsningen och beräkningarna rekommenderas vidare undersökningar av
grundvattendelare och tillrinningsområdet. Vidare studier kring de hydrogeologiska parametrarna inom magasinet
kan även vara av nytta för att förbättra avgränsningen som gjorts under arbetet. Det föreslås även en undersökningsborrning vid en av deformationszonerna i västra delen av magasinet för att kontrollera om den är viktig ur vattenresurssynpunkt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg Skutsjö, Love LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20201
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ilstorp, SkyTEM, grundvatten, grundvattenmagasin, geofysik, hydrogeologi, akvifer, GeoScene3D
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
610
language
Swedish
additional info
Extern handledare: Peter Dahlqvist, Sveriges Geologiska Undersökning
id
9043463
date added to LUP
2021-04-29 19:08:04
date last changed
2021-04-29 19:08:04
@misc{9043463,
 abstract   = {{SkyTEM, an airborne TEM (transient electromagnetic method), has been used to measure the resistivity
of ground in and around the groundwater reservoir Ilstorp in Sjöbo municipality, Skåne, Sweden. The results of the
measurements have been analysed in an effort to increase the knowledge about the geological and hydrogeological
conditions of the reservoir. Ilstorp is a an aquifer that consists of fluvio-glacial deposits of primarily sandy fractions
but there are also inclusions of clay within the sandy layers. These layers are layered on top of clayey layers that in
turn overlay the bedrock. The bedrock within the studied area is primarily of the Vomb Formation and there are, in
places, deformational zones in the formation. SkyTEM-data has been interpreted and used to model the geological
layers and the water table of the reservoir in the software GeoScene3D. Rasters of the layer boundaries have then
been used to calculate the thickness of the existing layers as well as water saturated thickness of the upper layer.
The estimated thickness of the respective layers has then been used to update the boundaries of the reservoir. The
updated boundaries resulted in an increase of the area from ca 23,8 till 35,8 km2
. The delimitation of the reservoir
boundaries were mostly based on watershed rather than on the thickness of the sandy layers. The primary inflow of
water was after the updated boundaries, estimated to 311 l/s as compared to the previously estimated 192 l/s. More
studies are needed to verify the quality of the delimitation and estimates of inflow to the reservoir. Additionally, it
is suggested that explorational drilling is done in the deformational zones in the western part of the study area to
investigate their importance from a water resource perspective.}},
 author    = {{Lindberg Skutsjö, Love}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet}},
 title    = {{Geologiska och hydrogeologiska tolkningar av SkyTEM-data från Vombsänkan, Sjöbo kommun, Skåne}},
 year     = {{2021}},
}