Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bankernas hållbarhetsrapporter

Breznica, Shqiponja LU ; Chaaban, Reem and Rafiq, Amina (2021) FEKH69 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att ge en översikt över hållbarhetsrapporter som är upprättade av organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet. Vidare ska det undersökas hur valda
organisationer valt att redovisa sitt ansvarstagande i sina hållbarhetsrapporter.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av legitimitetsteorin, intressentteorin och Carrolls CSR pyramid. Teorierna har använts för att analysera studiens empiri och förklarar
ansvarstagande och legitim information gentemot samhället och intressenter.
Metod: Studiens syfte har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod. I uppsatsen har dokumentstudier och intervjuer på tre bankers hållbarhetsrapporter genomförts. Sekundärdata har
samlats in och... (More)
Syfte: Syftet med studien är att ge en översikt över hållbarhetsrapporter som är upprättade av organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet. Vidare ska det undersökas hur valda
organisationer valt att redovisa sitt ansvarstagande i sina hållbarhetsrapporter.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av legitimitetsteorin, intressentteorin och Carrolls CSR pyramid. Teorierna har använts för att analysera studiens empiri och förklarar
ansvarstagande och legitim information gentemot samhället och intressenter.
Metod: Studiens syfte har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod. I uppsatsen har dokumentstudier och intervjuer på tre bankers hållbarhetsrapporter genomförts. Sekundärdata har
samlats in och intervjuer med har genomförts med Revisorsinpektionen och Ernst & Young.
Institutionella: Kapitlet består av information om hållbarhetsredovisning i Sverige, lagstiftning om hållbarhetsrapportering och Global Reporting Initiatives. Institutionalia inkluderar även
information om Revisorsinsepektionen samt en intervju, intervju med EY och introduktion av FN:s globala mål.
Empiri: Empirin består av dokumentstudier och intervjuer av tre bankers hållbarhetsrapporter.
Resultat: Studiens slutsats är att valda organisationer redovisar sitt ansvarstagande genom att inkludera lagstiftningens bestämmelser, åtgärder inom aktuella konsekvenser av verksamheten och
förberedande insatser för att undvika framtida negativ påverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Breznica, Shqiponja LU ; Chaaban, Reem and Rafiq, Amina
supervisor
organization
course
FEKH69 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, hållbarhetsrapportering, banker, indirekt påverkan, FN:s globala mål.
language
Swedish
id
9043557
date added to LUP
2021-06-28 11:09:25
date last changed
2021-06-28 11:09:25
@misc{9043557,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med studien är att ge en översikt över hållbarhetsrapporter som är upprättade av organisationer med en indirekt påverkan på hållbarhet. Vidare ska det undersökas hur valda
organisationer valt att redovisa sitt ansvarstagande i sina hållbarhetsrapporter.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgörs av legitimitetsteorin, intressentteorin och Carrolls CSR pyramid. Teorierna har använts för att analysera studiens empiri och förklarar
ansvarstagande och legitim information gentemot samhället och intressenter.
Metod: Studiens syfte har undersökts med hjälp av en kvalitativ metod. I uppsatsen har dokumentstudier och intervjuer på tre bankers hållbarhetsrapporter genomförts. Sekundärdata har
samlats in och intervjuer med har genomförts med Revisorsinpektionen och Ernst & Young.
Institutionella: Kapitlet består av information om hållbarhetsredovisning i Sverige, lagstiftning om hållbarhetsrapportering och Global Reporting Initiatives. Institutionalia inkluderar även
information om Revisorsinsepektionen samt en intervju, intervju med EY och introduktion av FN:s globala mål.
Empiri: Empirin består av dokumentstudier och intervjuer av tre bankers hållbarhetsrapporter.
Resultat: Studiens slutsats är att valda organisationer redovisar sitt ansvarstagande genom att inkludera lagstiftningens bestämmelser, åtgärder inom aktuella konsekvenser av verksamheten och
förberedande insatser för att undvika framtida negativ påverkan.}},
 author    = {{Breznica, Shqiponja and Chaaban, Reem and Rafiq, Amina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bankernas hållbarhetsrapporter}},
 year     = {{2021}},
}