Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Design and conceptual implementation of an improved pre-batch polymer handling process

Olsson, Fredrik LU and Christensson, Linus (2021) MMTM01 20211
Production and Materials Engineering
Abstract
This thesis is a collaborative project between the division of Production and Materials Engineering and Trelleborg AB. The aim of the thesis is to analyse the current pre-batch polymer handling process, assess the current process from a Lean perspective, and provide a new handling process which is more effective in terms of capacity, operator time, forklift transportation and traceability.
The current situation was first analysed, using both quantitative and qualitative methods. In order to find the most suitable production flow, two different solutions were developed. One of which had buffer storage, and one which did not have buffer storage. These two solutions were then compared on a number of criteria and finally the production flow... (More)
This thesis is a collaborative project between the division of Production and Materials Engineering and Trelleborg AB. The aim of the thesis is to analyse the current pre-batch polymer handling process, assess the current process from a Lean perspective, and provide a new handling process which is more effective in terms of capacity, operator time, forklift transportation and traceability.
The current situation was first analysed, using both quantitative and qualitative methods. In order to find the most suitable production flow, two different solutions were developed. One of which had buffer storage, and one which did not have buffer storage. These two solutions were then compared on a number of criteria and finally the production flow with buffer storage was determined most suitable. To determine the credibility of the solution, the most critical components were prototyped, with successful results.
The recommended solution leads to a reduction of forklift transportation by 69% and a reduction of time spent cutting polymer by 60%. Furthermore, the new production flow greatly improves operator ergonomics and enables the possibility of running three shifts instead two. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Detta examensarbete är ett samarbete mellan Institutionen för Industriell Produktion på Lunds Tekniska Högskola och Trelleborg AB. Målet med arbetet är att analysera polymerhanteringen i Trelleborgs mixing-avdelning utifrån ett lean perspektiv, samt att komma fram till ett nytt förbättrat produktionsflöde. Det nya flödet ska vara effektivare när det kommer till kapacitet, operatörstid, trucktransport och spårbarhet.
Nuläget för produktionsflödet utvärderades först, med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. För att hitta det mest passande flödet, skapades två olika lösningar. En av lösningarna hade ett buffertlager medan den andra lösningen var helt in-line. Dessa två lösningar jämfördes sedan baserat på ett antal kriterier och... (More)
Detta examensarbete är ett samarbete mellan Institutionen för Industriell Produktion på Lunds Tekniska Högskola och Trelleborg AB. Målet med arbetet är att analysera polymerhanteringen i Trelleborgs mixing-avdelning utifrån ett lean perspektiv, samt att komma fram till ett nytt förbättrat produktionsflöde. Det nya flödet ska vara effektivare när det kommer till kapacitet, operatörstid, trucktransport och spårbarhet.
Nuläget för produktionsflödet utvärderades först, med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. För att hitta det mest passande flödet, skapades två olika lösningar. En av lösningarna hade ett buffertlager medan den andra lösningen var helt in-line. Dessa två lösningar jämfördes sedan baserat på ett antal kriterier och slutligen rekommenderades lösningen med buffertlager som den mest passande. För att sedan säkerställa genomförbarheten av detta nya flöde, utvecklades prototyper av dess mest kritiska komponenter, med lyckade resultat.
Den rekommenderade lösningen leder till en minskning av trucktransport med 69% och en reduktion av tid spenderad på polymerklippning med 60%. Dessutom, leder det nya
produktionsflödet till en starkt förbättrad ergonomi för operatörerna samt möjlighet att köra tre skift per dag istället för två. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Fredrik LU and Christensson, Linus
supervisor
organization
course
MMTM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Lean, Production Improvement, Polymer Handling Process, Prototyping
report number
CODEN:LUTMDN/(TMMV-5312)/1-81/2021
language
English
id
9043958
date added to LUP
2021-05-12 10:08:34
date last changed
2021-05-12 10:08:34
@misc{9043958,
 abstract   = {{This thesis is a collaborative project between the division of Production and Materials Engineering and Trelleborg AB. The aim of the thesis is to analyse the current pre-batch polymer handling process, assess the current process from a Lean perspective, and provide a new handling process which is more effective in terms of capacity, operator time, forklift transportation and traceability.
The current situation was first analysed, using both quantitative and qualitative methods. In order to find the most suitable production flow, two different solutions were developed. One of which had buffer storage, and one which did not have buffer storage. These two solutions were then compared on a number of criteria and finally the production flow with buffer storage was determined most suitable. To determine the credibility of the solution, the most critical components were prototyped, with successful results.
The recommended solution leads to a reduction of forklift transportation by 69% and a reduction of time spent cutting polymer by 60%. Furthermore, the new production flow greatly improves operator ergonomics and enables the possibility of running three shifts instead two.}},
 author    = {{Olsson, Fredrik and Christensson, Linus}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Design and conceptual implementation of an improved pre-batch polymer handling process}},
 year     = {{2021}},
}