Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Användningen av kärnvapen som självförsvar - En rättslig analys av kärnvapens legalitet i extrema fall av självförsvar när statens överlevnad hotas

Sidlo, Vanessa LU (2021) LAGF03 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Kärnvapen är i allra högsta grad kraftfulla militära och politiska vapen. På grund av detta är frågan om dess legalitet i internationell rätt sedan länge omdebatterad. När frågan ställdes inför den internationella domstolen myntades ett nytt begrepp; ”statlig överlevnad”.

Domstolens användning av begreppet väckte frågan om statlig överlevnad utgör ett exceptionellt undantag som kan rättfärdiga våldsanvändning i särskilda fall. Uppsatsen syftar därför till att undersöka om det är möjligt för stater att använda sig av kärnvapen som självförsvar i en situation där deras fortsatta överlevnad står på spel.

Uppsatsen inleder med en presentation av dess folkrättsliga utgångspunkter; rätten till självförsvar och teorin om statlig överlevnad.... (More)
Kärnvapen är i allra högsta grad kraftfulla militära och politiska vapen. På grund av detta är frågan om dess legalitet i internationell rätt sedan länge omdebatterad. När frågan ställdes inför den internationella domstolen myntades ett nytt begrepp; ”statlig överlevnad”.

Domstolens användning av begreppet väckte frågan om statlig överlevnad utgör ett exceptionellt undantag som kan rättfärdiga våldsanvändning i särskilda fall. Uppsatsen syftar därför till att undersöka om det är möjligt för stater att använda sig av kärnvapen som självförsvar i en situation där deras fortsatta överlevnad står på spel.

Uppsatsen inleder med en presentation av dess folkrättsliga utgångspunkter; rätten till självförsvar och teorin om statlig överlevnad. Därefter följer en redogörelse av kärnvapens reglering i internationell rätt, vilken sker i ljuset av de folkrättsliga utgångspunkterna som redovisats ovan. Redogörelsen visar att regleringen av kärnvapen bristfällig. Trots den nya konventionen om kärnvapenförbud är det i nuläget få länder som anslutit sig vilket än så länge gör för-budet svagt. Istället är det den allmänna våldsregleringen i FN-stadgan som blir central för frågan om kärnvapens laglighet i internationell rätt.

Uppsatsens analys illustrerar det oklara rättsläget genom att belysa hur kärnvapen kan vara både tillåtna och förbjudna i internationell rätt. Medan proportionalitetsprincipen hindrar användningen av kärnvapen i självförsvar, indikerar teorin om statlig överlevnad att användningen av kärnvapen kan rättfärdigas i extrema fall av självförsvar. Teorin om statlig överlevnad är dock kritise-rad och dess rättsliga status i internationell rätt är både omtvistad och odefinierad. Mot bakgrund av det oklara rättsläget går det inte att nå en definitiv slut-sats om användningen av kärnvapen är tillåtet i extrema fall av självförsvar. (Less)
Abstract
Nuclear weapons are, to a great extent, powerful military and political weapons. Because of this, the question of its legality in international law has long been debated. When the question was first brought before the International Court of Justice, a new concept “State survival”, was coined.

The Court’s use of the concept raised the question on whether State survival constitutes an extraordinary exception that may justify the use of force in specific cases. The purpose of this paper is therefore to investigate whether it is possible for states to use nuclear weapons as self-defence in a situation where their continued survival is at stake.

The paper begins with a presentation of the right to self-defence and the concept of state... (More)
Nuclear weapons are, to a great extent, powerful military and political weapons. Because of this, the question of its legality in international law has long been debated. When the question was first brought before the International Court of Justice, a new concept “State survival”, was coined.

The Court’s use of the concept raised the question on whether State survival constitutes an extraordinary exception that may justify the use of force in specific cases. The purpose of this paper is therefore to investigate whether it is possible for states to use nuclear weapons as self-defence in a situation where their continued survival is at stake.

The paper begins with a presentation of the right to self-defence and the concept of state survival. This is followed by a judicial enquiry of the regulation of nuclear weapons in international law. The enquiry shows that the regulation of nuclear weapons is inadequate. Despite the existence of the treaty on the prohibition of nuclear weapons, its impact has been hampered by the fact that few countries have acceded to the treaty. The general regulation of violence in the UN Charter is therefore paramount for the question of the legality of the use of nuclear weapons.

The analysis illustrates the ambiguity of the legal position regarding nuclear weapons by illuminating how nuclear weapons can be both permitted and prohibited under international law. While the principle of proportionality prevents the use of nuclear weapons in self-defence, the concept of State survival implies that the use of nuclear weapons may be justified in extreme cases of self-defence. However, the concept of State survival has been criticized and its legal status in international law is disputed and undefined. Considering the ambiguity of today’s legal position, it is not possible to reach a definite conclusion on whether the use of nuclear weapons is permitted in extreme cases of self-defence. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sidlo, Vanessa LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Folkrätt, Kärnvapen, Självförsvar, Public international law, Nuclear weapons, Self-defence
language
Swedish
id
9045540
date added to LUP
2021-06-29 16:35:38
date last changed
2021-06-29 16:35:38
@misc{9045540,
 abstract   = {{Nuclear weapons are, to a great extent, powerful military and political weapons. Because of this, the question of its legality in international law has long been debated. When the question was first brought before the International Court of Justice, a new concept “State survival”, was coined. 

The Court’s use of the concept raised the question on whether State survival constitutes an extraordinary exception that may justify the use of force in specific cases. The purpose of this paper is therefore to investigate whether it is possible for states to use nuclear weapons as self-defence in a situation where their continued survival is at stake.

The paper begins with a presentation of the right to self-defence and the concept of state survival. This is followed by a judicial enquiry of the regulation of nuclear weapons in international law. The enquiry shows that the regulation of nuclear weapons is inadequate. Despite the existence of the treaty on the prohibition of nuclear weapons, its impact has been hampered by the fact that few countries have acceded to the treaty. The general regulation of violence in the UN Charter is therefore paramount for the question of the legality of the use of nuclear weapons. 

The analysis illustrates the ambiguity of the legal position regarding nuclear weapons by illuminating how nuclear weapons can be both permitted and prohibited under international law. While the principle of proportionality prevents the use of nuclear weapons in self-defence, the concept of State survival implies that the use of nuclear weapons may be justified in extreme cases of self-defence. However, the concept of State survival has been criticized and its legal status in international law is disputed and undefined. Considering the ambiguity of today’s legal position, it is not possible to reach a definite conclusion on whether the use of nuclear weapons is permitted in extreme cases of self-defence.}},
 author    = {{Sidlo, Vanessa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Användningen av kärnvapen som självförsvar - En rättslig analys av kärnvapens legalitet i extrema fall av självförsvar när statens överlevnad hotas}},
 year     = {{2021}},
}