Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sårbart skydd – en undersökning av rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD utifrån Europakonventionen ur ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv

Lie, Anna LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. Using an international legal dogmatic method focused to evolutive interpretation, the meaning of Article 13, and Article 14 in conjunction with Article 13 of the ECHR when read in the light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, is therefore investigated. This, to clarify what requirements can be placed on the asylum process, so that asylum seekers with PTSD have access... (More)
This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. Using an international legal dogmatic method focused to evolutive interpretation, the meaning of Article 13, and Article 14 in conjunction with Article 13 of the ECHR when read in the light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, is therefore investigated. This, to clarify what requirements can be placed on the asylum process, so that asylum seekers with PTSD have access to it on equal terms with others. As the issue at hand highlights a nexus between two human rights dimensions, the essay is written from a critical intersectionality perspective focused on asylum and disability.

The results of the analysis show that CRPD both strengthens and complicates several aspects of the articles of the ECHR. For example, the requirement that the asylum process must be accessible both in practice and in law is strengthened, whereas justification of discrimination against asylum seekers with PTSD becomes more difficult. The results are then problematized from the critical intersectionality perspective and previous research. Finally, steps forward are discussed, combining higher demands on the European Court of Human Rights and its use of CRPD, with an alternative discourse on asylum law based on the critical intersectionality perspective and Martha Fineman's theory of vulnerability. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna uppsats undersöks rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD enligt Europakonventionen. Asylprocessen ställer upp vissa kriterier för att avgöra trovärdigheten i den asylsökandes asylberättelse. En asylsökande med funktionsnedsättningen PTSD har försämrade förutsättningar att tillmötesgå dessa kriterier. Genom användning av en internationell rättsdogmatisk metod fokuserad till dynamisk tolkning, utreds därför vilken innebörd artikel 13, respektive artikel 14 jämte artikel 13 i Europakonventionen får för asylsökande med PTSD i asylprocessen, när artiklarna läses i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta för att klargöra vilka krav som kan ställas på... (More)
I denna uppsats undersöks rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD enligt Europakonventionen. Asylprocessen ställer upp vissa kriterier för att avgöra trovärdigheten i den asylsökandes asylberättelse. En asylsökande med funktionsnedsättningen PTSD har försämrade förutsättningar att tillmötesgå dessa kriterier. Genom användning av en internationell rättsdogmatisk metod fokuserad till dynamisk tolkning, utreds därför vilken innebörd artikel 13, respektive artikel 14 jämte artikel 13 i Europakonventionen får för asylsökande med PTSD i asylprocessen, när artiklarna läses i ljuset av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta för att klargöra vilka krav som kan ställas på asylprocessen, så att asylsökande med PTSD får tillgång till den på lika villkor som andra. Då rättsfrågan aktualiserar två människorättsliga dimensioner, skrivs uppsatsen utifrån ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv inriktat på asyl och funktionalitet.

Resultatet av undersökningen visar att FN-konventionen såväl förstärker som försvårar flera aspekter av artiklarna i Europakonventionen. Exempelvis förstärks kravet på att asylprocessen ska vara tillgänglig såväl i praktiken som i lagen, medan möjligheten att rättfärdiga diskriminering av asylsökande med PTSD försvåras. Resultatet problematiseras sedan utifrån det kritiska intersektionalitetsperspektivet och tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras två inledande steg på vägen framåt. För det första högre krav på Europadomstolens användning av CRPD, för det andra en alternativ diskurs på asylrättens område baserad på det kritiska intersektionalitetsperspektivet och Martha Finemans teori om sårbarhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lie, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Vulnerable protection – an analysis of the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights from a critical intersectionality perspective
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
PTSD, asylprocess, EKMR, CRPD, folkrätt, asylrätt, funktionsrätt, intersektionalitet, jämlikhet, sårbarhet
language
Swedish
id
9045567
date added to LUP
2021-06-10 22:15:01
date last changed
2021-06-10 22:15:01
@misc{9045567,
 abstract   = {{This essay examines the equal right to access to an effective asylum process for asylum seekers with PTSD under the European Convention on Human Rights. In the asylum process, certain criteria are set out for determining the credibility of the asylum story. PTSD is a disability that makes it difficult for the asylum seeker to meet these criteria. Using an international legal dogmatic method focused to evolutive interpretation, the meaning of Article 13, and Article 14 in conjunction with Article 13 of the ECHR when read in the light of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, is therefore investigated. This, to clarify what requirements can be placed on the asylum process, so that asylum seekers with PTSD have access to it on equal terms with others. As the issue at hand highlights a nexus between two human rights dimensions, the essay is written from a critical intersectionality perspective focused on asylum and disability.

The results of the analysis show that CRPD both strengthens and complicates several aspects of the articles of the ECHR. For example, the requirement that the asylum process must be accessible both in practice and in law is strengthened, whereas justification of discrimination against asylum seekers with PTSD becomes more difficult. The results are then problematized from the critical intersectionality perspective and previous research. Finally, steps forward are discussed, combining higher demands on the European Court of Human Rights and its use of CRPD, with an alternative discourse on asylum law based on the critical intersectionality perspective and Martha Fineman's theory of vulnerability.}},
 author    = {{Lie, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sårbart skydd – en undersökning av rätten till jämlik tillgång till en effektiv asylprocess för asylsökande med PTSD utifrån Europakonventionen ur ett kritiskt intersektionalitetsperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}