Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det svenska djurskyddet - En förvaltningsrättslig och straffrättslig produkt

Slatter, Annie LU (2021) LAGF03 20211
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. Through legislative work and regulations by authorities, animal welfare is today mainly regulated by two legislations, The Animal Protection Act and Penal Code. The Animal Protection Act has regulations for the animal owner to obey, but also regulations of penal law that can make way for the animal cruelty crime in Penal Code. Through the years, harming animals have gone from arousing general annoyance to animals being protected, respected, and treated on the basis of their self-worth.
Administrative law enables compliance with... (More)
The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. Through legislative work and regulations by authorities, animal welfare is today mainly regulated by two legislations, The Animal Protection Act and Penal Code. The Animal Protection Act has regulations for the animal owner to obey, but also regulations of penal law that can make way for the animal cruelty crime in Penal Code. Through the years, harming animals have gone from arousing general annoyance to animals being protected, respected, and treated on the basis of their self-worth.
Administrative law enables compliance with animal welfare using legislation to create regulations, and by public control through inspections. With the use of animal inspections, it is possible to reveal deficiencies that otherwise would not be seen because of the animal’s inability to speak up. In the event of violations, the authority may impose sanctions on the individual to maintain the good animal welfare that The Animal Protection Act stipulates. When it comes to penal law an independent trial is held in court to assess whether or not the crime has been committed. Crimes against animals rarely lead to imprisonment, which can be justified by the penalty assessment. When animals are victims of crime, there is a lack of ability to testify or being a plaintiff, which highlights the importance of evidence in cases concerning animals.
Both systems are needed, animal inspection and detailed regulations enable fast action, while serious crimes need to undergo judicial review and given appropriate penalty. Together, the systems enable a varied and well-developed ability for protecting animals. An ability affected by resources, competence, the balance of interests and an understanding that legally correct is not necessarily the same as what should be considered right. (Less)
Abstract (Swedish)
Svensk djurskyddsregleringen samlas under två system, förvaltningsrätt och straffrätt. Båda tillför något unikt för att möjliggöra tillämpningen av ett ändamålsenligt djurskydd, samtidigt som djurskyddet inte vore detsamma utan dess uppbyggnad. Genom lagstiftningsarbete och föreskrifter i takt med dåvarande diskurs har djurskyddet utvecklats till att huvudsakligen regleras av två lagstiftningar, djurskyddslag med bestämmelser ägnat djurhållaren att följa men även straffrättsliga bestämmelser som kan ge vika för djurplågeri i brottsbalken. Skada av djur har gått från att väcka allmän förargelse till att djur ska skyddas, respekteras och behandlas utifrån deras egenvärde.
Förvaltningsrättslig reglering möjliggör djurskyddets efterlevnad... (More)
Svensk djurskyddsregleringen samlas under två system, förvaltningsrätt och straffrätt. Båda tillför något unikt för att möjliggöra tillämpningen av ett ändamålsenligt djurskydd, samtidigt som djurskyddet inte vore detsamma utan dess uppbyggnad. Genom lagstiftningsarbete och föreskrifter i takt med dåvarande diskurs har djurskyddet utvecklats till att huvudsakligen regleras av två lagstiftningar, djurskyddslag med bestämmelser ägnat djurhållaren att följa men även straffrättsliga bestämmelser som kan ge vika för djurplågeri i brottsbalken. Skada av djur har gått från att väcka allmän förargelse till att djur ska skyddas, respekteras och behandlas utifrån deras egenvärde.
Förvaltningsrättslig reglering möjliggör djurskyddets efterlevnad genom lagutfyllnad med myndighetsföreskrifter och offentlig kontroll med djurskyddskontroller. Kontroller synliggör avvikelser som annars inte upptäckts utifrån djurens bristande möjlighet att slå larm. Vid överträdelser kan myndigheten ålägga den enskilde sanktioner för att upprätthålla det goda djurskydd som stadgas. Parallellt finns straffrättslig reglering som genom kriminalisering tillskriver brott mot djur en påföljd. Genom en oberoende domstolsprövning prövas misstänkt brottlighet mot bakgrund av oskyldighetspresumtion. Brott mot djur tillskrivs sällan fängelsestraff vilket kan motiveras av påföljdsbedömning där flera faktorer spelar in. När det gäller djuret som brottsutsatt, saknas förmåga att vittna och vara målsägande. Något som belyser vikten av bevisning i mål avseende djur.
Båda systemen behövs då djurskyddskontroller och detaljerade föreskrifter möjliggör snabbare åtgärder, medan allvarligare brott behöver genomgå rättsväsendets prövning och tillskrivas ändamålsenligt straff för det begångna brottet. Tillsammans möjliggör systemen en varierande och välutvecklad möjlighet för djurs skydd. En möjlighet som kantas av resurser, kompetens, intresseavvägning och ändamålsenliga tillämpningar som inte nödvändigtvis behöver anses vara rätt, bara för det är lagenligt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Slatter, Annie LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Djurskydd, Djurplågeri, Förvaltningsrätt, Straffrätt
language
Swedish
id
9045780
date added to LUP
2021-06-29 16:35:29
date last changed
2021-06-29 16:35:29
@misc{9045780,
 abstract   = {{The Swedish regulation of animal welfare is based on two parallel systems, administrative law and penal law. Both systems are unique and contributes to the possibility of correctly applying law and regulations. Through legislative work and regulations by authorities, animal welfare is today mainly regulated by two legislations, The Animal Protection Act and Penal Code. The Animal Protection Act has regulations for the animal owner to obey, but also regulations of penal law that can make way for the animal cruelty crime in Penal Code. Through the years, harming animals have gone from arousing general annoyance to animals being protected, respected, and treated on the basis of their self-worth.
Administrative law enables compliance with animal welfare using legislation to create regulations, and by public control through inspections. With the use of animal inspections, it is possible to reveal deficiencies that otherwise would not be seen because of the animal’s inability to speak up. In the event of violations, the authority may impose sanctions on the individual to maintain the good animal welfare that The Animal Protection Act stipulates. When it comes to penal law an independent trial is held in court to assess whether or not the crime has been committed. Crimes against animals rarely lead to imprisonment, which can be justified by the penalty assessment. When animals are victims of crime, there is a lack of ability to testify or being a plaintiff, which highlights the importance of evidence in cases concerning animals.
Both systems are needed, animal inspection and detailed regulations enable fast action, while serious crimes need to undergo judicial review and given appropriate penalty. Together, the systems enable a varied and well-developed ability for protecting animals. An ability affected by resources, competence, the balance of interests and an understanding that legally correct is not necessarily the same as what should be considered right.}},
 author    = {{Slatter, Annie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Det svenska djurskyddet - En förvaltningsrättslig och straffrättslig produkt}},
 year     = {{2021}},
}