Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Otillbörlig påverkan - en studie av begreppet otillbörlig påverkan och dess betydelse för domstolens bedömning av barnets bästa

Sjödahl, Sofia LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
I vårdnad, boende och umgängesmål ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja, som ett led i bedömningen av barnets bästa. Bedömningen försvåras dock ibland av att barn uttrycker sig på ett sätt som egentligen inte representerar deras verkliga vilja. Vad de uttrycker är istället ett resultat av påverkan från en förälder. Att barn i viss mån påverkas av sina föräldrar när de separerar är oundvikligt. Om en förälder medvetet påverkar barnet till att ändra inställning till den andra föräldern på ett negativt sätt kallas dock förälderns agerande för otillbörlig påverkan. Otillbörlig påverkan är ett rättsstridigt agerande. Otillbörlig påverkan kan ske på olika sätt och det finns ingen uttömmande lista över vilka ageranden som faller in under... (More)
I vårdnad, boende och umgängesmål ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja, som ett led i bedömningen av barnets bästa. Bedömningen försvåras dock ibland av att barn uttrycker sig på ett sätt som egentligen inte representerar deras verkliga vilja. Vad de uttrycker är istället ett resultat av påverkan från en förälder. Att barn i viss mån påverkas av sina föräldrar när de separerar är oundvikligt. Om en förälder medvetet påverkar barnet till att ändra inställning till den andra föräldern på ett negativt sätt kallas dock förälderns agerande för otillbörlig påverkan. Otillbörlig påverkan är ett rättsstridigt agerande. Otillbörlig påverkan kan ske på olika sätt och det finns ingen uttömmande lista över vilka ageranden som faller in under begreppet. Som röd tråd går det emellertid att utläsa att en förälders påverkan ska ha en negativ inverkan på barnets inställning till den andra föräldern, för att anses vara otillbörlig. Exempelvis kan det röra sig om att en förälder baktalar den andra föräldern inför barnet, uppmanar barnet att välja sida mellan föräldrarna eller överför sin egen negativa uppfattning och attityd gentemot den andra föräldern på barnet.

Uppsatsen syftar till att undersöka vilken betydelse en förälders otillbörliga påverkan på barnet har för domstolens bedömning av barnets bästa. För att tillgodose syftet har en begreppslig analys gjorts för att se hur otillbörlig påverkan förhåller sig till de närbesläktade begreppen umgängessabotage och föräldraalienation.

Uppsatsen visar att en förälders otillbörliga påverkan på barnet har en viss betydelse för domstolens bedömning av barnets bästa. Betydelsen skiljer sig dock från fall till fall eftersom bedömningen ska göras i det enskilda målet. En förälders otillbörliga påverkan brukar dock sällan ensamt avgöra utgången i vårdnad, boende och umgängestvister. Andra omständigheter som kontinuitetsprincipen och barns behov av trygghet och stabilitet kan istället väga tyngre i bedömningen. (Less)
Abstract
In court cases concerning custody, residence and the child’s visitation rights to a parent, an assessment of what lies in the best interest of the child is made. According to the Parental Code, the court must consider the will of the child in order to make a proper assessment. However, the assessment is complicated by the fact that, sometimes, what children express is inconsistent with their actual will. A child’s expressed will might in fact be a result of a parent’s influence, rather than their own thoughts. In the case of a separation between parents, it is inevitable that a child is affected and influenced by the parents’ feelings and thoughts, to some extent. However, if the parent consciously influences the child in order to... (More)
In court cases concerning custody, residence and the child’s visitation rights to a parent, an assessment of what lies in the best interest of the child is made. According to the Parental Code, the court must consider the will of the child in order to make a proper assessment. However, the assessment is complicated by the fact that, sometimes, what children express is inconsistent with their actual will. A child’s expressed will might in fact be a result of a parent’s influence, rather than their own thoughts. In the case of a separation between parents, it is inevitable that a child is affected and influenced by the parents’ feelings and thoughts, to some extent. However, if the parent consciously influences the child in order to negatively change the child’s attitude towards the other parent, this behavior is called undue influence. Undue influence by a parent is an unlawful act. There are many different types of parental influences that can be categorized as undue influence. There is no exhaustive list of different behaviors or acts that fall under the term. However, what these types of behaviors or acts have in common in order to be called undue influence, is that the influence by the parent has a negative impact on the child’s attitude towards the other parent. A parent slandering the other parent in front of the child, encouraging the child to pick one parent over the other or transferring their own negative feelings or attitude towards the other parent to the child, are all acts that can be considered undue influence.

The purpose of this thesis is to investigate to what extent a parent’s undue influence impacts the court’s assessment of the best interest of the child. In order to meet the purpose, a form of conceptual analysis of how the term undue influence relates to the closely connected terms visitation interference and parental alienation is made.

The thesis shows that a parent’s act of undue influence is of some significance to the court’s assessment of the best interest of the child. However, its significance differs depending on the circumstances in each case. The act of undue influence by itself, is typically not enough to determine the outcome of cases concerning custody, residence or children’s visitation rights to a parent. In the assessment of the best interest of the child, other circumstances such as “the principle of continuity” and a child’s need of security and stability may play a bigger role. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjödahl, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Undue influence - a study of the term undue influence and its impact on the court's assessment of the best interests of the child
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, barnets bästa, otillbörlig påverkan, umgängessabotage, föräldraalienation, PAS
language
Swedish
id
9046188
date added to LUP
2021-06-16 15:04:11
date last changed
2021-06-16 15:04:11
@misc{9046188,
 abstract   = {{In court cases concerning custody, residence and the child’s visitation rights to a parent, an assessment of what lies in the best interest of the child is made. According to the Parental Code, the court must consider the will of the child in order to make a proper assessment. However, the assessment is complicated by the fact that, sometimes, what children express is inconsistent with their actual will. A child’s expressed will might in fact be a result of a parent’s influence, rather than their own thoughts. In the case of a separation between parents, it is inevitable that a child is affected and influenced by the parents’ feelings and thoughts, to some extent. However, if the parent consciously influences the child in order to negatively change the child’s attitude towards the other parent, this behavior is called undue influence. Undue influence by a parent is an unlawful act. There are many different types of parental influences that can be categorized as undue influence. There is no exhaustive list of different behaviors or acts that fall under the term. However, what these types of behaviors or acts have in common in order to be called undue influence, is that the influence by the parent has a negative impact on the child’s attitude towards the other parent. A parent slandering the other parent in front of the child, encouraging the child to pick one parent over the other or transferring their own negative feelings or attitude towards the other parent to the child, are all acts that can be considered undue influence. 

The purpose of this thesis is to investigate to what extent a parent’s undue influence impacts the court’s assessment of the best interest of the child. In order to meet the purpose, a form of conceptual analysis of how the term undue influence relates to the closely connected terms visitation interference and parental alienation is made. 

The thesis shows that a parent’s act of undue influence is of some significance to the court’s assessment of the best interest of the child. However, its significance differs depending on the circumstances in each case. The act of undue influence by itself, is typically not enough to determine the outcome of cases concerning custody, residence or children’s visitation rights to a parent. In the assessment of the best interest of the child, other circumstances such as “the principle of continuity” and a child’s need of security and stability may play a bigger role.}},
 author    = {{Sjödahl, Sofia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Otillbörlig påverkan - en studie av begreppet otillbörlig påverkan och dess betydelse för domstolens bedömning av barnets bästa}},
 year     = {{2021}},
}