Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Oskyldig penninghantering? - En undersökning av oskyldighetspresumtionens beaktande vid tillämpning av rekvisitet härrör från brottslig verksamhet i penningtvättsbrottmål

Larsson, Oskar LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Money laundry threatens the integrity of the financial system and should therefore be subject to efficient criminalization. In 2014, a new law on money laundering offenses came into force in Sweden. Alongside the new law a new prerequisite, ”derived from criminal activity”, was introduced. The prerequisite occurs in most money laundry crimes in Swedish legislation and has the function of establishing the predicate offense for money laundering. The Supreme Court has so far not given any guidance in case law about the application of the prerequisite. Since the prerequisite in question is vague the purpose of this thesis is to empirically investigate how lower courts apply the prerequisite in relation to the presumption of innocence.
The... (More)
Money laundry threatens the integrity of the financial system and should therefore be subject to efficient criminalization. In 2014, a new law on money laundering offenses came into force in Sweden. Alongside the new law a new prerequisite, ”derived from criminal activity”, was introduced. The prerequisite occurs in most money laundry crimes in Swedish legislation and has the function of establishing the predicate offense for money laundering. The Supreme Court has so far not given any guidance in case law about the application of the prerequisite. Since the prerequisite in question is vague the purpose of this thesis is to empirically investigate how lower courts apply the prerequisite in relation to the presumption of innocence.
The thesis will show that the presumption of innocence consists of several aspects: the burden of proof rule; in dubio pro reo; the demand for a high evidentiary requirement; the defendant's right to silence; and an impartial tribunal. Furthermore, the presumption of innocence, as a legal principle, and more specifically the aspects of the presumption is always weighed against the possibility of convicting criminals. This means that the presumption of innocence is rather taken into consideration in varying degree than being either fulfilled or not.
It is concluded that the lower courts' apply the prerequisite inconsistently and that the presumption of innocence, as a consequence, is considered to a varying degree. As a proposal to remedy this unsatisfactory application by the courts, the thesis presents an alternative examination procedure regarding the fulfillment of the evidentiary requirement of the prerequisite. This proposal will hopefully ensure that the presumption of innocence is considered to a greater extent and thus lead to a more uniform application of the law. (Less)
Abstract (Swedish)
Penningtvätt utgör ett hot mot det finansiella systemet och det krävs effektiv straffrättslig reglering för att straffa de personer som ägnar sig åt penningtvätt. År 2014 trädde Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i kraft med syftet att framgångsrikt motarbeta organiserad och ekonomisk brottslighet.
Samtidigt med lagen introducerades ett, i förhållande till tidigare lagstiftning om penningtvättsbrott, nytt rekvisit, härrör från brottslig verksamhet. Rekvisitet fyller funktionen av att visa att egendom som blir utsatt för en penningtvättsåtgärd är illegal, vilket är en förutsättning för majoriteten av penningtvättsbrotten i svensk rätt. Idag saknas det vägledande prejudikat från HD och osäkerhet råder angående hur rekvisitet... (More)
Penningtvätt utgör ett hot mot det finansiella systemet och det krävs effektiv straffrättslig reglering för att straffa de personer som ägnar sig åt penningtvätt. År 2014 trädde Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott i kraft med syftet att framgångsrikt motarbeta organiserad och ekonomisk brottslighet.
Samtidigt med lagen introducerades ett, i förhållande till tidigare lagstiftning om penningtvättsbrott, nytt rekvisit, härrör från brottslig verksamhet. Rekvisitet fyller funktionen av att visa att egendom som blir utsatt för en penningtvättsåtgärd är illegal, vilket är en förutsättning för majoriteten av penningtvättsbrotten i svensk rätt. Idag saknas det vägledande prejudikat från HD och osäkerhet råder angående hur rekvisitet ska tillämpas. Då rekvisitet härrör från brottslig verksamhet är vagt är det av intresse att, genom en rättsfallsgranskning, se hur underrätternas tillämpningen av rekvisitet förhåller sig till oskyldighetspresumtionen.
Uppsatsen visar att oskyldighetspresumtionen består av flera olika aspekter såsom bevisbördans placering, ett starkt beviskrav, rätten till tystnad, domstolens objektivitet och principen om in dubio pro reo. Vidare konstateras att avvägning mellan förverkligandeprincipen och presumtionens aspekter innebär att oskyldighetspresumtionen snarare beaktas i olika omfattning än att antingen bli uppfylld eller inte.
Uppsatsens slutsats är att underrätternas tillämpning av rekvisitet varierar och att oskyldighetspresumtionen, som en direkt följd därav, beaktas i skiftande omfattning. Som ett förslag för att förändra tillämpningen presenteras en modell för hur prövningen av rekvisitet kan genomföras för att oskyldighetspresumtionen ska beaktas i större omfattning än idag och dessutom leda till en mer enhetlig rättstillämpning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Oskar LU
supervisor
organization
alternative title
Innocent money management? - An examination of the presumption of innocence in relation to money laundering offenses in Sweden
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, Penningtvättsbrott, Oskyldighetspresumtionen
language
Swedish
id
9046270
date added to LUP
2021-06-18 07:44:05
date last changed
2021-06-18 07:44:05
@misc{9046270,
 abstract   = {{Money laundry threatens the integrity of the financial system and should therefore be subject to efficient criminalization. In 2014, a new law on money laundering offenses came into force in Sweden. Alongside the new law a new prerequisite, ”derived from criminal activity”, was introduced. The prerequisite occurs in most money laundry crimes in Swedish legislation and has the function of establishing the predicate offense for money laundering. The Supreme Court has so far not given any guidance in case law about the application of the prerequisite. Since the prerequisite in question is vague the purpose of this thesis is to empirically investigate how lower courts apply the prerequisite in relation to the presumption of innocence.
The thesis will show that the presumption of innocence consists of several aspects: the burden of proof rule; in dubio pro reo; the demand for a high evidentiary requirement; the defendant's right to silence; and an impartial tribunal. Furthermore, the presumption of innocence, as a legal principle, and more specifically the aspects of the presumption is always weighed against the possibility of convicting criminals. This means that the presumption of innocence is rather taken into consideration in varying degree than being either fulfilled or not.
It is concluded that the lower courts' apply the prerequisite inconsistently and that the presumption of innocence, as a consequence, is considered to a varying degree. As a proposal to remedy this unsatisfactory application by the courts, the thesis presents an alternative examination procedure regarding the fulfillment of the evidentiary requirement of the prerequisite. This proposal will hopefully ensure that the presumption of innocence is considered to a greater extent and thus lead to a more uniform application of the law.}},
 author    = {{Larsson, Oskar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Oskyldig penninghantering? - En undersökning av oskyldighetspresumtionens beaktande vid tillämpning av rekvisitet härrör från brottslig verksamhet i penningtvättsbrottmål}},
 year     = {{2021}},
}