Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet

Bröme, Johanna LU (2021) JURM02 20211
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business.

A transfer of a business is often associated with long preparations and profound investigations of the company. Furthermore, a business consists of a combination of different assets and components, all of which have their own individual legal regulation. Whether it is possible to reserve the right to repossess an entire business by merely imposing a retention of title on the shares of the business is uncertain. It... (More)
In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business.

A transfer of a business is often associated with long preparations and profound investigations of the company. Furthermore, a business consists of a combination of different assets and components, all of which have their own individual legal regulation. Whether it is possible to reserve the right to repossess an entire business by merely imposing a retention of title on the shares of the business is uncertain. It can however be stated that it is possible to reserve the right to repossess the entire business if the seller distinctly includes all of the assets of the business in the retention of title clause. Nevertheless, the seller must take the individual legal regulation of each asset into account and it is therefore not possible to reserve the right to repossess property fixtures, inventory or personnel. It is on the other hand possible to reserve the right to repossess the shares, leases, intangible assets and equipment that constitute industrial fixtures, among other things.

Furthermore, the indefeasible protection of the retention of title is lost if the secured property or assets are at the buyer’s disposal. For example, if the buyer has been granted a right to resell the property. However, it can be stated that the seller of a business may allow the buyer to use and manage the business and its property without the risk of losing the indefeasible protection. To keep the indefeasible protection of the retention of title, the seller must however sign a prohibition of disposal that prohibits the seller from making any significant changes to the business or its property. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige är ägarförbehåll vanligt förekommande i handeln med kapitalvaror eftersom det är ett enkelt och billigt sätt för säljaren att få säkerhet för sin köpeskilling vid kreditköp. Den här uppsatsen syftar till att undersöka möjlighet-erna för en ägare av en näringsverksamhet att med sakrättslig giltighet förbehålla sig äganderätten till verksamheten vid försäljning av densamma.

En överlåtelse av en verksamhet är ofta förknippad med långa förberedelser och djupgående undersökningar av bolaget. En näringsverksamhet består av en sammanslagning av olika tillgångar och beståndsdelar som alla har sin individuella rättsliga reglering. Huruvida det är möjligt att förbehålla sig ägande-rätten till en hel verksamhet genom att enbart ställa... (More)
I Sverige är ägarförbehåll vanligt förekommande i handeln med kapitalvaror eftersom det är ett enkelt och billigt sätt för säljaren att få säkerhet för sin köpeskilling vid kreditköp. Den här uppsatsen syftar till att undersöka möjlighet-erna för en ägare av en näringsverksamhet att med sakrättslig giltighet förbehålla sig äganderätten till verksamheten vid försäljning av densamma.

En överlåtelse av en verksamhet är ofta förknippad med långa förberedelser och djupgående undersökningar av bolaget. En näringsverksamhet består av en sammanslagning av olika tillgångar och beståndsdelar som alla har sin individuella rättsliga reglering. Huruvida det är möjligt att förbehålla sig ägande-rätten till en hel verksamhet genom att enbart ställa förbehållet till aktierna är osäkert. Det kan däremot konstateras att det är möjligt att förbehålla sig äganderätten till en hel verksamhet genom att ställa förbehållet till varje enskild tillgång i verksamheten. Säljaren måste dock beakta varje tillgångs individuella reglering och det är därav inte möjligt att förbehålla sig äganderätten till fastighetstillbehör, varulager eller personal. Det är däremot möjligt att förbehålla sig äganderätten till bland annat aktierna, hyresavtal, immateriella tillgångar och inventarier som utgör industritillbehör.

Ägarförbehållet blir sakrättsligt ogiltigt om köparen har medgetts fri förfoganderätt över den förbehållna egendomen, till exempel genom tillstånd att sälja egendomen vidare. Det kan dock konstateras att den som säljer en verksamhet kan tillåta köparen att bruka och förvalta verksamheten och dess egendom utan att riskera ägarförbehållets sakrättsliga giltighet. Säljaren behöver dock teckna ett förfogandeförbud som innebär att köparen inte får göra några väsentliga förändringar i verksamheten eller dess egendom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bröme, Johanna LU
supervisor
organization
alternative title
Retention of title and business transfers - An investigation of the possibility of using a retention of title clause in a business transfer
course
JURM02 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
förmögenhetsrätt, sakrätt, säkerhetsrätt, krediträtt, ägarförbehåll, äganderättsförbehåll, förbehållsklausuler, företagsöverlåtelser, verksamhetsöverlåtelser, företagsförvärv, retention of title clause, business transfer
language
Swedish
id
9046301
date added to LUP
2021-06-12 19:04:23
date last changed
2021-06-12 19:04:23
@misc{9046301,
 abstract   = {{In the market of capital goods, a retention of title clause is a common and easy way for a creditor to get security for the payment. The purpose of this thesis is to investigate the possibilities for a seller of a business to use a retention of title clause, and get indefeasible protection, when he or she sells the business. 

A transfer of a business is often associated with long preparations and profound investigations of the company. Furthermore, a business consists of a combination of different assets and components, all of which have their own individual legal regulation. Whether it is possible to reserve the right to repossess an entire business by merely imposing a retention of title on the shares of the business is uncertain. It can however be stated that it is possible to reserve the right to repossess the entire business if the seller distinctly includes all of the assets of the business in the retention of title clause. Nevertheless, the seller must take the individual legal regulation of each asset into account and it is therefore not possible to reserve the right to repossess property fixtures, inventory or personnel. It is on the other hand possible to reserve the right to repossess the shares, leases, intangible assets and equipment that constitute industrial fixtures, among other things. 

Furthermore, the indefeasible protection of the retention of title is lost if the secured property or assets are at the buyer’s disposal. For example, if the buyer has been granted a right to resell the property. However, it can be stated that the seller of a business may allow the buyer to use and manage the business and its property without the risk of losing the indefeasible protection. To keep the indefeasible protection of the retention of title, the seller must however sign a prohibition of disposal that prohibits the seller from making any significant changes to the business or its property.}},
 author    = {{Bröme, Johanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ägarförbehåll och verksamhetsöverlåtelser - En utredning av möjligheten att förbehålla sig äganderätten till en verksamhet}},
 year     = {{2021}},
}