Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Det är ju inte bara så att alla föräldrar är jättejobbiga, många barn är också jobbiga och det kan väcka mycket" En kvalitativ studie om hur barn inkluderas i familjeterapi och hur det påverkar familjeterapeuten när barn medverkar.

Albin, Sara LU and Dietz, Anne-Lie LU (2021) PPTR06 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att lära mer om hur familjeterapeuter arbetar med barns inkludering i familjeterapi och hur det påverkar familjeterapeuten känslomässigt. Vi har använt oss av en kvalitativ metod inspirerad av fenomenologiskt synsätt med fokusgrupper som teknik. Analys av data har gjorts utifrån innehåll, vilket resulterade i två teman; Hur terapeuten inkluderar barn och hur det påverkar terapeuten. Familjeterapeuten behövde överväga familjers egen önskan om vilka som skulle inkluderas i familjeterapisessionerna. Familjeterapeuternas egna etablerade sätt att arbeta på samt deras idéer över hur tillämpning av teori praktiskt tillämpades påverkade arbetet med barn i familjeterapi. När barn inkluderades gjordes anpassningar som påverkade... (More)
Studien syftar till att lära mer om hur familjeterapeuter arbetar med barns inkludering i familjeterapi och hur det påverkar familjeterapeuten känslomässigt. Vi har använt oss av en kvalitativ metod inspirerad av fenomenologiskt synsätt med fokusgrupper som teknik. Analys av data har gjorts utifrån innehåll, vilket resulterade i två teman; Hur terapeuten inkluderar barn och hur det påverkar terapeuten. Familjeterapeuten behövde överväga familjers egen önskan om vilka som skulle inkluderas i familjeterapisessionerna. Familjeterapeuternas egna etablerade sätt att arbeta på samt deras idéer över hur tillämpning av teori praktiskt tillämpades påverkade arbetet med barn i familjeterapi. När barn inkluderades gjordes anpassningar som påverkade processen för hela familjen. I dessa sessioner, där barn inkluderades, uttryckte familjeterapeuten en blandning av olika känslor såsom stress, glädje, otillräcklighet och en känsla av att barnen behövde skyddas. (Less)
Popular Abstract
The study aims to learn more about how family psychoterapists, working with family therapy with participation of children and how this affects the family therapists emotionally. A qualitative method inspired from a phenomenological approach with focus groups as the technique. Data was analysed content analysis which resulted in two themes; How therapists include children and how it affects the therapist. The familytherapists also had to consider the families own desire of whom to include in the therapy sessions. The therapists also had their own established way of working and ideas how to apply theory in their practice in their work with children which also had an effect. When including children in therapy sessions adjustments were made... (More)
The study aims to learn more about how family psychoterapists, working with family therapy with participation of children and how this affects the family therapists emotionally. A qualitative method inspired from a phenomenological approach with focus groups as the technique. Data was analysed content analysis which resulted in two themes; How therapists include children and how it affects the therapist. The familytherapists also had to consider the families own desire of whom to include in the therapy sessions. The therapists also had their own established way of working and ideas how to apply theory in their practice in their work with children which also had an effect. When including children in therapy sessions adjustments were made which came to affect the process for the whole family. In those sessions, where the children were included, the therapists expressed a mix of different emotions such as stress, joy, inadequacy and need to protect the children. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Albin, Sara LU and Dietz, Anne-Lie LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Familjeterapi, familjepsykoterapi, psykoterapi, socialtjänst, inkludera barn, barns delaktighet, känslor i familjeterapi, Family therapy, family psychotherapy, psychotherapy, social welfare, including children, children’s participation, emotions in family therapy
language
Swedish
English
id
9046361
date added to LUP
2021-05-28 10:18:28
date last changed
2021-05-28 10:18:28
@misc{9046361,
 abstract   = {{Studien syftar till att lära mer om hur familjeterapeuter arbetar med barns inkludering i familjeterapi och hur det påverkar familjeterapeuten känslomässigt. Vi har använt oss av en kvalitativ metod inspirerad av fenomenologiskt synsätt med fokusgrupper som teknik. Analys av data har gjorts utifrån innehåll, vilket resulterade i två teman; Hur terapeuten inkluderar barn och hur det påverkar terapeuten. Familjeterapeuten behövde överväga familjers egen önskan om vilka som skulle inkluderas i familjeterapisessionerna. Familjeterapeuternas egna etablerade sätt att arbeta på samt deras idéer över hur tillämpning av teori praktiskt tillämpades påverkade arbetet med barn i familjeterapi. När barn inkluderades gjordes anpassningar som påverkade processen för hela familjen. I dessa sessioner, där barn inkluderades, uttryckte familjeterapeuten en blandning av olika känslor såsom stress, glädje, otillräcklighet och en känsla av att barnen behövde skyddas.}},
 author    = {{Albin, Sara and Dietz, Anne-Lie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Det är ju inte bara så att alla föräldrar är jättejobbiga, många barn är också jobbiga och det kan väcka mycket" En kvalitativ studie om hur barn inkluderas i familjeterapi och hur det påverkar familjeterapeuten när barn medverkar.}},
 year     = {{2021}},
}